Co je to?
Definice výrazu Egoismus. Co znamená odborný pojem Egoismus z kategorie Psychologie?

Co to je Egoismus? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Egoismus

Egoismus je mírnější pojmenování negativní lidské vlastnosti – sobectví. Je odvozen z latinského slova ego, tedy já, a člověk, který má vysokou míru této vlastnosti, bývá označován jako egoista. Egoismus je jednání, jehož cílem je osobní prospěch a prosazování vlastních zájmů, bez ohledu na další osoby. Samotný termín je znám již z 18. století a o jeho rozšíření se zasloužil filozof Immanuel Kant, který mu dokonce přisoudil větší množství významů.
V dnešní době se však používá pouze ve významu sobectví. Další filozofové, kteří se egoismem zabývali, ho považovali za sílu, která pohání život vpřed, a někteří dokonce odmítali omezení. Protikladem egoismu je altruismus, který naopak sleduje prospěch druhých. Jiný výklad egoismu tvrdí, že i když člověk slouží svým zájmům, může současně prospívat druhým, takže nelze vždy oddělit prospěch jednoho člověka od prospěchu druhých.


Co je to Egoismus? Význam slova, termín, Definice výrazu Egoismus. Co znamená odborný pojem Egoismus z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Egoismus s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Egoismus je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: terminologie, vysvětlení, slovo, Egoismus, co znamená, přesný výraz, význam, přesný význam, synonymum, formulace, lexikon, význam slova, pojem, popis, co je to Egoismus?, slovník, definice pojmu, terminus technicus


Pojem Egoismus je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Egoismus?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Egoismus (z lat. ego, já) je moderní označení pro sobectví, obvykle ale s méně pejorativním významem. Znamená (přílišné) sledování vlastního prospěchu a zájmu, případně i na úkor druhých. Takový člověk se nazývá egoista, sobec. Opakem egoismu je altruismus.

Odkazy na jiné weby

Najít slovo Egoismus ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Egoismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Egoismus ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Egoismus ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Egoismus ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Egoismus ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Egoismus například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Egoismus? resp. co označuje slovo Egoismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Egoismus, odpověď na dotaz co je to Egoismus?. Víte např. kdo to je Endomorf? Znáte a víte kdo je Seřizovač CNC? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Psychologie. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.