Co je to?
Výraz, termín, definice slova BPEJ. Co znamená odborný pojem BPEJ z kategorie Zkratky?

Co je to BPEJ? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu BPEJ?

BPEJ je zkratka pro pojem bonitovaná půdně ekologická jednotka. Jedná se o základní jednotku zemědělské půdy, která slouží pro mapování a ocenění. BPEJ vyjadřuje pětimístný číselný kód. Každá číslice má svůj význam, jako celek kód vypovídá o zásadních klimatických a půdních podmínkách, které mají vliv na užitkovost půdy a ovlivňují její prodejní cenu.
Cena podle BPEJ se určuje při výpočtu daní a stanovení tržních cen, protože vypovídá o kvalitě pozemku. Podrobnější výpis včetně dalších hodnot lze nalézt na výpisu z katastru nemovitostí. Parcely, které jsou evidované zjednodušeným způsobem, nemusejí mít BPEJ evidované. Evidencí a aktualizacemi se zabývá Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.


Co je to BPEJ? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova BPEJ. Co znamená odborný pojem BPEJ z kategorie Zkratky?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem BPEJ s přáteli a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz BPEJ patří do kategorie zkratky

Klíčová slova: co znamená, názvosloví, pojem, přesný význam, zkratky, slovo, slovník, význam slova, terminus technicus, co to je, co je to BPEJ?, heslo, termín, formulace, popis, lexikon, definice, význam pojmu


Pojem BPEJ je v kategorii zkratky, ilustrační obrázek

Co znamená pojem BPEJ? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód sloužící pro rozlišení klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice. Je agroekologickou a ekonomickou charakteristikou, která tvoří podklad pro zákonná opatření, vyhlášky a opatření resortních a mimoresortních orgánů.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Hledat videa s názvem BPEJ na Youtube

Hledat slovo BPEJ ve Wikislovníku

Vyhledat výraz BPEJ ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem BPEJ ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem BPEJ ve Wikimedia Commons

Najít slovo BPEJ ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo BPEJ například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Teď už víte jaká je definice termínu BPEJ? resp. co přesně označuje termín BPEJ? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu BPEJ, odpověď na dotaz co je to BPEJ?. Víte např. kdo to je Samoplátce? Znáte a víte kdo je Sociální pracovník? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než zkratky). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.