Co je to?
Odborný výraz, definice slova BPEJ. Co znamená pojem BPEJ z kategorie Zkratky?

Co je BPEJ? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu BPEJ

BPEJ je zkratka pro pojem bonitovaná půdně ekologická jednotka. Jedná se o základní jednotku zemědělské půdy, která slouží pro mapování a ocenění. BPEJ vyjadřuje pětimístný číselný kód. Každá číslice má svůj význam, jako celek kód vypovídá o zásadních klimatických a půdních podmínkách, které mají vliv na užitkovost půdy a ovlivňují její prodejní cenu.
Cena podle BPEJ se určuje při výpočtu daní a stanovení tržních cen, protože vypovídá o kvalitě pozemku. Podrobnější výpis včetně dalších hodnot lze nalézt na výpisu z katastru nemovitostí. Parcely, které jsou evidované zjednodušeným způsobem, nemusejí mít BPEJ evidované. Evidencí a aktualizacemi se zabývá Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.


Co je to BPEJ? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova BPEJ. Co znamená pojem BPEJ z kategorie Zkratky?

Neručíme za pravdivost poskytovaných informací.Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s ostatními prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo BPEJ se nachází v sekci zkratky

Klíčová slova: definice pojmu, synonymum, termín, co znamená, wiki, co to je, co je to BPEJ?, terminologie, formulace, pojem, heslo, přesný výraz, zkratky, názvosloví, lexikon, terminus technicus, slovo, popis


Pojem BPEJ je v kategorii zkratky, ilustrační obrázek

Co znamená pojem BPEJ? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód sloužící pro rozlišení klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice. Je agroekologickou a ekonomickou charakteristikou, která tvoří podklad pro zákonná opatření, vyhlášky a opatření resortních a mimoresortních orgánů.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Vyhledat slovo BPEJ ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo BPEJ ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat frázi BPEJ ve Wikislovníku

Hledat pojem BPEJ na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem BPEJ ve Wikimedia Commons

Hledat pojem BPEJ na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo BPEJ například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní už nejspíš víte co to je BPEJ? resp. jaká je definice slova BPEJ? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu BPEJ, odpověď na dotaz co je to BPEJ?. Víte např. kdo to je Sergej Lavrov? Znáte a víte kdo je Detektiv? Berte prosím na vědomí, že slovní spojení mívají několik různých významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než zkratky). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.