Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dendrologie. Co znamená slovo Dendrologie z kategorie Věda?

Co je Dendrologie?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Dendrologie?

Dendrologie je pojem pocházející z řečtiny. Slovo dendron znamená strom, logie je nauka. Dendrologie zahrnuje všechny dřeviny, tedy nejen stromy, ale i keře a polokeře. Tato nauka patří do botaniky, do její systematické části. O dendrologii se mluvilo již od 19. století v souvislosti s lesnictvím. První texty tohoto oboru se týkaly právě pěstění lesů. Z dendrologie se pak vyvíjely podobory jako dendrologie lesnická nebo dřevařská, sadovnická, ovocnářská, meliorační a arboristika.
Dendrologie se zabývá také výzkumem pěstování takových dřevin, které nejsou původní. Nejde jen o popis druhů, ale také o to, jaký úkol dřeviny v celém sytému mají. Zkoumají se tak stanoviště jednotlivých druhů, území, ve kterém se přirozeně vyskytují, a klima, ve kterém prospívají. Studují se i jejich vzájemné interakce s dalšími druhy. Dendrologie je i předmětem vysokoškolského studia. Dendrologickou zahradu lze obdivovat v Průhonicích v blízkosti Prahy.


Co je to Dendrologie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dendrologie. Co znamená slovo Dendrologie z kategorie Věda?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento text (Dendrologie) můžete sdílet s přáteli na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Dendrologie patří do kategorie věda

Klíčová slova: co je to Dendrologie?, odborné názvosloví, synonymum, věda, Dendrologie, vysvětlení, význam pojmu, termín, terminus technicus, informace, slovník, wiki, slovo, definice, odborný výraz, formulace, význam, názvosloví


Pojem Dendrologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dendrologie? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dendrologie (z řeckého dendron - strom a logie - nauka) je nauka o dřevinách, tj. o stromech, keřích a polokeřích.
Dendrologie v užším slova smyslu je součástí systematické botaniky. Její počátky spadají do poloviny 19. století a jsou spojeny především s rozvojem tehdejšího německého lesnictví. První dendrologické učební texty byly mnohdy součástí učebnic pěstění lesů.
Součástí dendrologických studií se také stalo zkoumání možností introdukce a aklimatizace nepůvodních dřevin a pěstování dřevin v arboretech.
Dendrologie se neomezuje na pouhou charakteristiku jednotlivých druhů, ale musí se především snažit o pochopení jejich úlohy v ekosystému. Proto je součástí studia dendrologie i informace o stanovištích jednotlivých druhů (taxonů) stromů a keřů, o území jejich přirozeného rozšíření (o areálech) a o klimatu, které tam panuje, o jejich ekologických interakcích atd.
V České republice lze dendrologii studovat např. na Fakultě lesnické ČZU v Praze nebo na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně.
Specializovaná dendrologická zahrada se nachází v Průhonicích u Prahy.

Další informační zdroje o slovu Dendrologie

Hledat videa s názvem Dendrologie na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dendrologie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Dendrologie ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat výraz Dendrologie ve vyhledávači Qwant

Najít termín Dendrologie ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Dendrologie ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Dendrologie například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Dendrologie? resp. jaká je definice slova Dendrologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dendrologie, odpověď na dotaz co je to Dendrologie?. Víte např. kdo to je Lucifer? Znáte a víte kdo je Jindřich VIII Tudor? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci věda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, kompas, dendrologie, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.