Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dendrologie. Co znamená pojem Dendrologie z kategorie Věda?

Co je Dendrologie? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Dendrologie?

Dendrologie je pojem pocházející z řečtiny. Slovo dendron znamená strom, logie je nauka. Dendrologie zahrnuje všechny dřeviny, tedy nejen stromy, ale i keře a polokeře. Tato nauka patří do botaniky, do její systematické části. O dendrologii se mluvilo již od 19. století v souvislosti s lesnictvím. První texty tohoto oboru se týkaly právě pěstění lesů. Z dendrologie se pak vyvíjely podobory jako dendrologie lesnická nebo dřevařská, sadovnická, ovocnářská, meliorační a arboristika.
Dendrologie se zabývá také výzkumem pěstování takových dřevin, které nejsou původní. Nejde jen o popis druhů, ale také o to, jaký úkol dřeviny v celém sytému mají. Zkoumají se tak stanoviště jednotlivých druhů, území, ve kterém se přirozeně vyskytují, a klima, ve kterém prospívají. Studují se i jejich vzájemné interakce s dalšími druhy. Dendrologie je i předmětem vysokoškolského studia. Dendrologickou zahradu lze obdivovat v Průhonicích v blízkosti Prahy.


Definice odborného termínu, slova Dendrologie. Co znamená pojem Dendrologie z kategorie Věda?

Všechny údaje jsou bez záruky. V obsahu stránek mohou být pravopisné, faktické chyby i nepřesnosti. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi známými a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Dendrologie patří do sekce věda

Klíčová slova: co znamená, definice pojmu, věda, co je to Dendrologie?, termín, heslo, přesný význam, význam, přesný výraz, co to je, názvosloví, slovník, odborný výraz, věda, význam pojmu, popis, synonymum, odborné názvosloví


Pojem Dendrologie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Dendrologie?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Dendrologie (z řeckého dendron - strom a logie - nauka) je nauka o dřevinách, tj. o stromech, keřích a polokeřích.
Dendrologie v užším slova smyslu je součástí systematické botaniky. Její počátky spadají do poloviny 19. století a jsou spojeny především s rozvojem tehdejšího německého lesnictví. První dendrologické učební texty byly mnohdy součástí učebnic pěstění lesů.
Součástí dendrologických studií se také stalo zkoumání možností introdukce a aklimatizace nepůvodních dřevin a pěstování dřevin v arboretech.
Dendrologie se neomezuje na pouhou charakteristiku jednotlivých druhů, ale musí se především snažit o pochopení jejich úlohy v ekosystému. Proto je součástí studia dendrologie i informace o stanovištích jednotlivých druhů (taxonů) stromů a keřů, o území jejich přirozeného rozšíření (o areálech) a o klimatu, které tam panuje, o jejich ekologických interakcích atd.
V České republice lze dendrologii studovat např. na Fakultě lesnické ČZU v Praze nebo na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně.
Specializovaná dendrologická zahrada se nachází v Průhonicích u Prahy.

Další zdroje informací o slovu Dendrologie

Hledat pojem Dendrologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Dendrologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Dendrologie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Dendrologie ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Dendrologie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít frázi Dendrologie ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Dendrologie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Dendrologie? resp. jaký je význam slova Dendrologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dendrologie, odpověď na dotaz co je to Dendrologie?. Víte např. kdo to je Tomáš Král? Znáte a víte kdo je Joseph-Louis Lagrange? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než věda). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.