Co je to?
Výraz, termín, definice slova Abolice. Co znamená odborný pojem Abolice z kategorie Právo?

Co je to Abolice? Význam slova

Co znamená termín Abolice? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Abolice je výraz z oboru trestního práva. Jedná se o zastavení soudního řízení udělením amnestie nebo milosti. V praxi vypadá abolice tak, že milost nebo amnestie je udělena ještě před skončením trestního řízení. Oprávněná osoba nařídí zastavení zahájeného řízení nebo se trestní řízení vůbec nezahájí.
Abolice může mít formu kolektivní (amnestie) nebo individuální (milost). Obviněný se tak ovšem nemůže před soudem očistit. Může však prohlásit, že na projednání trvá, trestní řízení pak pokračuje, ale v případě viny se neukládá trest.


Co je to Abolice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Abolice. Co znamená odborný pojem Abolice z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Abolice? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Abolice je v kategorii Právo

Klíčová slova: vysvětlení, přesný výraz, slovník, Právo, terminus technicus, heslo, termín, přesný význam, formulace, pojem, Abolice, význam pojmu, co znamená, synonymum, informace, odborné názvosloví, co to je, Právo


Pojem Abolice je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Abolice? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Abolice (lat. abolitio od abolere = zrušit, odstranit) je pojem trestního práva, označující prerogativu hlavy státu, na základě jejíhož využití vznikne nepřípustnost trestního stíhání. Může být jak ve formě individuální milosti, tak kolektivní amnestie. Spočívá v tom, že oprávněná osoba, např. hlava státu, nařídí, aby se trestní stíhání pro určitý trestný čin nezahajovalo, a pokud již zahájeno bylo, ale nebylo doposud pravomocně skončeno, aby bylo zastaveno.

Další informační zdroje o slovu Abolice

Hledat pojem Abolice na Google.cz

Hledat slovo Abolice ve Wikizdrojích

Najít výraz Abolice ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Abolice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Abolice ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Abolice ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Abolice například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Abolice? resp. jaká je definice slova Abolice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abolice, odpověď na dotaz co je to Abolice?. Víte např. kdo to je Ivan Vodochodský? Znáte a víte kdo je Bílý kůň? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Abolice hledat i v jiných kategoriích (než Právo) U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.