Co je to?
Výraz, termín, definice slova Abolice. Co znamená odborný pojem Abolice z kategorie Právo?

Co je to Abolice? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Abolice?

Abolice je výraz z oboru trestního práva. Jedná se o zastavení soudního řízení udělením amnestie nebo milosti. V praxi vypadá abolice tak, že milost nebo amnestie je udělena ještě před skončením trestního řízení. Oprávněná osoba nařídí zastavení zahájeného řízení nebo se trestní řízení vůbec nezahájí.
Abolice může mít formu kolektivní (amnestie) nebo individuální (milost). Obviněný se tak ovšem nemůže před soudem očistit. Může však prohlásit, že na projednání trvá, trestní řízení pak pokračuje, ale v případě viny se neukládá trest.


Co je to Abolice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Abolice. Co znamená odborný pojem Abolice z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Abolice? s přáteli a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Abolice je v sekci právo

Klíčová slova: co znamená, terminus technicus, informace, lexikon, význam slova, názvosloví, terminologie, co je to Abolice?, synonymum, přesný význam, slovník, co to je, odborné názvosloví, přesný výraz, termín, Abolice, význam, vysvětlení


Pojem Abolice je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Abolice? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Abolice (lat. abolitio od abolere = zrušit, odstranit) je pojem trestního práva, označující prerogativu hlavy státu, na základě jejíhož využití vznikne nepřípustnost trestního stíhání. Může být jak ve formě individuální milosti, tak kolektivní amnestie. Spočívá v tom, že oprávněná osoba, např. hlava státu, nařídí, aby se trestní stíhání pro určitý trestný čin nezahajovalo, a pokud již zahájeno bylo, ale nebylo doposud pravomocně skončeno, aby bylo zastaveno.

Pro další informace o termínu Abolice zkuste tyto odkazy

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Abolice ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Abolice ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Abolice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Abolice ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Abolice ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Abolice na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Abolice například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Abolice? resp. jaká je definice termínu Abolice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abolice, odpověď na dotaz co je to Abolice?. Víte např. kdo to je Adina Mandlová? Znáte a víte kdo je Bigamista? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než právo). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.