Co je to?
Odborný výraz, definice slova Abeceda. Co znamená pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Co je Abeceda? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Abeceda?

Abeceda je soubor písmen, která se používají v psané podobě jazyka. V češtině existuje 42 písmen. 26 písmen je tvořeno základní latinkou, která je doplněna písmeny s diakritickými znaménky, tedy čárkou, kroužkem a háčkem. V české abecedě má speciální postavení písmeno ch, které se počítá mezi písmena, i když jde o spřežku. Podobně písmena q a w mají také zvláštní způsob použití, vyskytují se především ve slovech cizího původu. V zdomácnělých podobách slov se často zapisují jako kv a v. I dlouhé ó se objevuje zvláště ve slovech, která nejsou domácí. V domácích slovech se používají hlavně u citoslovcí.
Česká abeceda prošla mnoha historickými změnami. Reformy byly ovlivněny jinými jazyky, především slovanskými. Častěji se používají malá písmena, použití velkých písmen určuje pravopis. Vyskytují se na začátku vět, u názvů a jmen, v nadpisech a všude tam, kde je potřeba vyjádřit zvláštnost.


Co je to Abeceda? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Abeceda. Co znamená pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Abeceda s ostatními na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Abeceda se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, odborný výraz, definice pojmu, vysvětlení, Český jazyk, synonymum, Abeceda, přesný výraz, heslo, termín, názvosloví, pojem, wiki, význam, terminologie, formulace, přesný význam, popis


Pojem Abeceda je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Abeceda? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky. Hláskové abecedy mají přibližně několik málo desítek znaků (písmen), slabičné více, až i několik set. Pro srovnání: čínských znaků (zvukově znamenají slabiky, ale liší se podle významu) je až asi 100 000.

Pro další informace o termínu Abeceda zkuste tyto odkazy

Vyhledat heslo Abeceda ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Abeceda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Abeceda na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Abeceda ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Abeceda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Abeceda ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Abeceda například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Abeceda? resp. jaký je význam pojmu Abeceda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abeceda, odpověď na dotaz co je to Abeceda?. Víte např. kdo to je Laďka Něrgešová? Znáte a víte kdo je Helena Fibingerová? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Abeceda hledat i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?