Co je to?
Definice výrazu, termínu Abeceda. Co znamená odborný pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Co je to Abeceda? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Abeceda

Abeceda je soubor písmen, která se používají v psané podobě jazyka. V češtině existuje 42 písmen. 26 písmen je tvořeno základní latinkou, která je doplněna písmeny s diakritickými znaménky, tedy čárkou, kroužkem a háčkem. V české abecedě má speciální postavení písmeno ch, které se počítá mezi písmena, i když jde o spřežku. Podobně písmena q a w mají také zvláštní způsob použití, vyskytují se především ve slovech cizího původu. V zdomácnělých podobách slov se často zapisují jako kv a v. I dlouhé ó se objevuje zvláště ve slovech, která nejsou domácí. V domácích slovech se používají hlavně u citoslovcí.
Česká abeceda prošla mnoha historickými změnami. Reformy byly ovlivněny jinými jazyky, především slovanskými. Častěji se používají malá písmena, použití velkých písmen určuje pravopis. Vyskytují se na začátku vět, u názvů a jmen, v nadpisech a všude tam, kde je potřeba vyjádřit zvláštnost.


Co je to Abeceda? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Abeceda. Co znamená odborný pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Abeceda je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, heslo, co znamená, popis, definice pojmu, formulace, definice, informace, odborný výraz, co je to Abeceda?, terminus technicus, názvosloví, pojem, terminologie, slovník, slovo, vysvětlení, synonymum


Pojem Abeceda je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Abeceda? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky. Hláskové abecedy mají přibližně několik málo desítek znaků (písmen), slabičné více, až i několik set. Pro srovnání: čínských znaků (zvukově znamenají slabiky, ale liší se podle významu) je až asi 100 000.

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Abeceda na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Abeceda ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Abeceda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Abeceda ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Abeceda na Google.cz

Najít výraz Abeceda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Abeceda například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Abeceda? resp. co znamená Abeceda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abeceda, odpověď na dotaz co je to Abeceda?. Víte např. kdo to je Vladimír Špidla? Znáte a víte kdo je Tonda Blaník? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?