Co je to?
Definice výrazu, termínu Abeceda. Co znamená odborný pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Co je to Abeceda? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Abeceda

Abeceda je soubor písmen, která se používají v psané podobě jazyka. V češtině existuje 42 písmen. 26 písmen je tvořeno základní latinkou, která je doplněna písmeny s diakritickými znaménky, tedy čárkou, kroužkem a háčkem. V české abecedě má speciální postavení písmeno ch, které se počítá mezi písmena, i když jde o spřežku. Podobně písmena q a w mají také zvláštní způsob použití, vyskytují se především ve slovech cizího původu. V zdomácnělých podobách slov se často zapisují jako kv a v. I dlouhé ó se objevuje zvláště ve slovech, která nejsou domácí. V domácích slovech se používají hlavně u citoslovcí.
Česká abeceda prošla mnoha historickými změnami. Reformy byly ovlivněny jinými jazyky, především slovanskými. Častěji se používají malá písmena, použití velkých písmen určuje pravopis. Vyskytují se na začátku vět, u názvů a jmen, v nadpisech a všude tam, kde je potřeba vyjádřit zvláštnost.


Co je to Abeceda? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Abeceda. Co znamená odborný pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Abeceda patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, co je to Abeceda?, heslo, Abeceda, význam, vysvětlení, co to je, odborné názvosloví, Český jazyk, co znamená, slovník, terminus technicus, odborný výraz, slovo, význam pojmu, popis, synonymum, wiki


Pojem Abeceda je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Abeceda? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky. Hláskové abecedy mají přibližně několik málo desítek znaků (písmen), slabičné více, až i několik set. Pro srovnání: čínských znaků (zvukově znamenají slabiky, ale liší se podle významu) je až asi 100 000.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat výraz Abeceda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Abeceda na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Abeceda ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Abeceda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Abeceda ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Abeceda ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Abeceda například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Abeceda? resp. jaká je definice termínu Abeceda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abeceda, odpověď na dotaz co je to Abeceda?. Víte např. kdo to je Martin Dorazín? Znáte a víte kdo je Martin Dejdar? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Abeceda i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?