Co je to?
Definice výrazu, termínu Abeceda. Co znamená odborný pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Co je to Abeceda? Význam slova

Co znamená termín Abeceda? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Abeceda je soubor písmen, která se používají v psané podobě jazyka. V češtině existuje 42 písmen. 26 písmen je tvořeno základní latinkou, která je doplněna písmeny s diakritickými znaménky, tedy čárkou, kroužkem a háčkem. V české abecedě má speciální postavení písmeno ch, které se počítá mezi písmena, i když jde o spřežku. Podobně písmena q a w mají také zvláštní způsob použití, vyskytují se především ve slovech cizího původu. V zdomácnělých podobách slov se často zapisují jako kv a v. I dlouhé ó se objevuje zvláště ve slovech, která nejsou domácí. V domácích slovech se používají hlavně u citoslovcí.
Česká abeceda prošla mnoha historickými změnami. Reformy byly ovlivněny jinými jazyky, především slovanskými. Častěji se používají malá písmena, použití velkých písmen určuje pravopis. Vyskytují se na začátku vět, u názvů a jmen, v nadpisech a všude tam, kde je potřeba vyjádřit zvláštnost.


Co je to Abeceda? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Abeceda. Co znamená odborný pojem Abeceda z kategorie Český jazyk?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Abeceda? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Abeceda je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: vysvětlení, co to je, popis, Český jazyk, odborné názvosloví, názvosloví, přesný význam, odborný výraz, Abeceda, přesný výraz, termín, lexikon, definice pojmu, pojem, význam, co je to Abeceda?, slovo, synonymum


Pojem Abeceda je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Abeceda? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky. Hláskové abecedy mají přibližně několik málo desítek znaků (písmen), slabičné více, až i několik set. Pro srovnání: čínských znaků (zvukově znamenají slabiky, ale liší se podle významu) je až asi 100 000.

Linky na další online zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Abeceda ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Abeceda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Abeceda ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Abeceda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Abeceda ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Abeceda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Abeceda například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Abeceda? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Abeceda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abeceda, odpověď na dotaz co je to Abeceda?. Víte např. kdo to je Antonín Novotný? Znáte a víte kdo je Tonda Blaník? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?