Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akreditiv. Co znamená odborný pojem Akreditiv z kategorie Bankovnictví?

Co je to Akreditiv? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Akreditiv

Způsob úhrady zboží, který garantuje banka. K úhradě dochází teprve ve chvíli, kdy je zboží již předáno majiteli a je zkontrolována jeho kvalita. Jedná se o okamžik, když již byly potvrzeny přejímací dokumenty týkající se daného zboží a dostala je do rukou banka. Akreditiv je výhodným způsobem úhrady. Prodávající daného zboží díky němu získá jistotu, že opravdu dostane svoje požadované peníze, protože se banka postará o to, aby mu je banka od kupujícího zajistila. Banka také může garantovat kupujícímu, že od ní dostane na dané zboží úvěr a tím bude splaceno. Forma úhrady akreditivem se velmi často používá v zahraničním obchodě, ale proniká i do obchodu tuzemského. Také řada e-shopů přijímá určité garanční systémy připomínající akreditiv. V případě, že narazíte na bankovní zkratku. L/C, nebo také LoC znamená to Letter of Credit, tedy česky akreditiv, banka platí akreditivem.


Co je to Akreditiv? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Akreditiv. Co znamená odborný pojem Akreditiv z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Akreditiv s kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Akreditiv je v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: slovo, bankovnictví, význam slova, terminus technicus, názvosloví, přesný význam, vysvětlení, heslo, přesný výraz, wiki, pojem, definice pojmu, synonymum, co to je, Akreditiv, definice, odborný výraz, slovník


Pojem Akreditiv je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Akreditiv?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Akreditiv představuje závazek výstavce, nejčastěji banky, že na základě žádosti klienta (příkazce) a na jeho účet poskytne oprávněné osobě (beneficientovi) určité plnění. Akreditiv má několik pojmově vyhraněných podtypů, nejrozvinutější a nejužívanější je dokumentární akreditiv, naopak např. cestovní akreditiv se již nepoužívá.
Akreditiv je starobylý institut obchodního práva. Jeho název je odvozen z francouzského accréditer (pověřovat). Podle komercionalisty Karla Marka se institut vyvinul z prosté kupecké poukázky, jak ostatně napovídají i ekvivalentní názvy jako jsou letter of credit, lettre de crédit, Kreditbrief nebo starší český úvěrní list.

Pro více informací o heslu Akreditiv zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít heslo Akreditiv ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Akreditiv ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Akreditiv na Youtube

Najít slovo Akreditiv ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Akreditiv ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Akreditiv na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Akreditiv například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Akreditiv? resp. co se přesně ukrývá za slovem Akreditiv? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akreditiv, odpověď na dotaz co je to Akreditiv?. Víte např. kdo to je Anna Letenská? Znáte a víte kdo je Řeholník? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než bankovnictví). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.