Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akreditiv. Co znamená odborný pojem Akreditiv z kategorie Bankovnictví?

Co je Akreditiv? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Akreditiv?

Způsob úhrady zboží, který garantuje banka. K úhradě dochází teprve ve chvíli, kdy je zboží již předáno majiteli a je zkontrolována jeho kvalita. Jedná se o okamžik, když již byly potvrzeny přejímací dokumenty týkající se daného zboží a dostala je do rukou banka. Akreditiv je výhodným způsobem úhrady. Prodávající daného zboží díky němu získá jistotu, že opravdu dostane svoje požadované peníze, protože se banka postará o to, aby mu je banka od kupujícího zajistila. Banka také může garantovat kupujícímu, že od ní dostane na dané zboží úvěr a tím bude splaceno. Forma úhrady akreditivem se velmi často používá v zahraničním obchodě, ale proniká i do obchodu tuzemského. Také řada e-shopů přijímá určité garanční systémy připomínající akreditiv. V případě, že narazíte na bankovní zkratku. L/C, nebo také LoC znamená to Letter of Credit, tedy česky akreditiv, banka platí akreditivem.


Co je to Akreditiv? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Akreditiv. Co znamená odborný pojem Akreditiv z kategorie Bankovnictví?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Text vytvořen pro Superia.cz

Definici pojmu Akreditiv sdílejte s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Akreditiv je v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: vysvětlení, terminus technicus, popis, synonymum, bankovnictví, wiki, bankovnictví, co je to Akreditiv?, co to je, slovník, terminologie, definice, slovo, odborné názvosloví, Akreditiv, názvosloví, význam slova, přesný výraz


Pojem Akreditiv je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Akreditiv? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Akreditiv představuje závazek výstavce, nejčastěji banky, že na základě žádosti klienta (příkazce) a na jeho účet poskytne oprávněné osobě (beneficientovi) určité plnění. Akreditiv má několik pojmově vyhraněných podtypů, nejrozvinutější a nejužívanější je dokumentární akreditiv, naopak např. cestovní akreditiv se již nepoužívá.
Akreditiv je starobylý institut obchodního práva. Jeho název je odvozen z francouzského accréditer (pověřovat). Podle komercionalisty Karla Marka se institut vyvinul z prosté kupecké poukázky, jak ostatně napovídají i ekvivalentní názvy jako jsou letter of credit, lettre de crédit, Kreditbrief nebo starší český úvěrní list.

Další zdroje informací o slovu Akreditiv

Najít výraz Akreditiv ve Wikislovníku

Hledat pojem Akreditiv ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Akreditiv na Google.cz

Zkusit najít termín Akreditiv ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Akreditiv ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Akreditiv ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Akreditiv například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Akreditiv? resp. co znamená slovo Akreditiv? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akreditiv, odpověď na dotaz co je to Akreditiv?. Víte např. kdo to je Herodes Veliký? Znáte a víte kdo je Influencerka? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je bankovnictví. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.