Co je to?
Výraz, termín, definice slova Rovník. Co znamená odborný pojem Rovník z kategorie Věda?

Co je to Rovník? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Rovník?

Rovník je označení pro nejdelší rovnoběžku. Rovnoběžkou se nazývá pomyslná čára, která by měla být spojnicí mezi body s nulovou zeměpisnou šířkou. Rovník prochází středem Země a zaujímá polohu kolmo vůči zemské ose. Je tedy průsečnicí roviny se zemským povrchem.
Rovník jako čára vede na povrchu planety a nachází se přesně mezi póly. Planeta se tak dělí na dvě polokoule, u Země jde o polokouli jižní a severní. Rovník Země je dlouhý přes 40 000 km.


Co je to Rovník? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Rovník. Co znamená odborný pojem Rovník z kategorie Věda?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli a kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Rovník patří do sekce věda

Klíčová slova: synonymum, věda, Rovník, vysvětlení, formulace, definice pojmu, význam slova, popis, definice, slovo, terminologie, význam, přesný výraz, slovník, odborný výraz, wiki, co je to Rovník?, odborné názvosloví


Pojem Rovník je v kategorii věda, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Rovník dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Rovník je pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly. Rovník je průsečnice povrchu tělesa s rovinou procházející středem tělesa, kolmou k ose tělesa spojující oba geografické póly. Rovník rozděluje povrch planety nebo jiného nebeského tělesa na dvě polokoule, v případě zeměkoule se jedná o severní a jižní polokouli.

Jiné zdroje informací o pojmu Rovník

Vyhledat termín Rovník na Google.cz

Najít heslo Rovník ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rovník ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Rovník na Youtube

Vyhledat pojem Rovník ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Rovník ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Rovník například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Rovník? resp. jaký je přesný význam slova Rovník? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rovník, odpověď na dotaz co je to Rovník?. Víte např. kdo to je Eva Herzigová? Znáte a víte kdo je Statik? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než věda). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?