Co je to?
Výraz, termín, definice slova Rovník. Co znamená odborný pojem Rovník z kategorie Věda?

Co je to Rovník? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Rovník?

Rovník je označení pro nejdelší rovnoběžku. Rovnoběžkou se nazývá pomyslná čára, která by měla být spojnicí mezi body s nulovou zeměpisnou šířkou. Rovník prochází středem Země a zaujímá polohu kolmo vůči zemské ose. Je tedy průsečnicí roviny se zemským povrchem.
Rovník jako čára vede na povrchu planety a nachází se přesně mezi póly. Planeta se tak dělí na dvě polokoule, u Země jde o polokouli jižní a severní. Rovník Země je dlouhý přes 40 000 km.


Co je to Rovník? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Rovník. Co znamená odborný pojem Rovník z kategorie Věda?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Rovník? Potom se o definici podělte s vašimi přáteli na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Rovník se nachází v kategorii věda

Klíčová slova: slovo, synonymum, popis, co znamená, definice pojmu, přesný výraz, význam pojmu, co to je, věda, termín, heslo, terminus technicus, terminologie, formulace, informace, názvosloví, odborné názvosloví, slovník


Pojem Rovník je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Rovník?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Rovník je pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly. Rovník je průsečnice povrchu tělesa s rovinou procházející středem tělesa, kolmou k ose tělesa spojující oba geografické póly. Rovník rozděluje povrch planety nebo jiného nebeského tělesa na dvě polokoule, v případě zeměkoule se jedná o severní a jižní polokouli.

Linky na jiné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Rovník ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Rovník ve Wikizdrojích

Najít termín Rovník ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rovník ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Rovník na Youtube

Hledat heslo Rovník ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Rovník například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Teď už víte co znamená slovo Rovník? resp. co je to Rovník? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rovník, odpověď na dotaz co je to Rovník?. Víte např. kdo to je Aktér? Znáte a víte kdo je Martin Ditmar? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než věda. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?