Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Rovník. Co znamená pojem Rovník z kategorie Věda?

Co to je Rovník? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Rovník?

Rovník je označení pro nejdelší rovnoběžku. Rovnoběžkou se nazývá pomyslná čára, která by měla být spojnicí mezi body s nulovou zeměpisnou šířkou. Rovník prochází středem Země a zaujímá polohu kolmo vůči zemské ose. Je tedy průsečnicí roviny se zemským povrchem.
Rovník jako čára vede na povrchu planety a nachází se přesně mezi póly. Planeta se tak dělí na dvě polokoule, u Země jde o polokouli jižní a severní. Rovník Země je dlouhý přes 40 000 km.


Co je to Rovník? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Rovník. Co znamená pojem Rovník z kategorie Věda?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Rovník s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Rovník je v kategorii Věda

Klíčová slova: názvosloví, odborný výraz, význam, co je to Rovník?, definice, pojem, slovník, význam pojmu, heslo, terminologie, vysvětlení, definice pojmu, wiki, co znamená, lexikon, synonymum, Rovník, terminus technicus


Pojem Rovník je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Rovník? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Rovník je pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly. Rovník je průsečnice povrchu tělesa s rovinou procházející středem tělesa, kolmou k ose tělesa spojující oba geografické póly. Rovník rozděluje povrch planety nebo jiného nebeského tělesa na dvě polokoule, v případě zeměkoule se jedná o severní a jižní polokouli.

Pro více informací o heslu Rovník zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rovník ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Rovník na Youtube

Hledat termín Rovník ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Rovník ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Rovník ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Rovník ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Rovník například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Rovník? resp. co znamená výraz Rovník? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rovník, odpověď na dotaz co je to Rovník?. Víte např. kdo to je Purkmistr? Znáte a víte kdo je Kardiak? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Věda. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?