Co je to?
Výraz, termín, definice slova Rovník. Co znamená odborný pojem Rovník z kategorie Věda?

Co je Rovník?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Rovník?

Rovník je označení pro nejdelší rovnoběžku. Rovnoběžkou se nazývá pomyslná čára, která by měla být spojnicí mezi body s nulovou zeměpisnou šířkou. Rovník prochází středem Země a zaujímá polohu kolmo vůči zemské ose. Je tedy průsečnicí roviny se zemským povrchem.
Rovník jako čára vede na povrchu planety a nachází se přesně mezi póly. Planeta se tak dělí na dvě polokoule, u Země jde o polokouli jižní a severní. Rovník Země je dlouhý přes 40 000 km.


Co je to Rovník? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Rovník. Co znamená odborný pojem Rovník z kategorie Věda?

Pečlivě jsme zkontrolovali všechny informace a údaje. Přesto však nevylučujeme, že je v textech chyba. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Rovník? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Rovník je v kategorii věda

Klíčová slova: odborný výraz, názvosloví, heslo, co to je, co znamená, lexikon, přesný význam, definice, pojem, terminologie, popis, slovník, přesný výraz, formulace, Rovník, slovo, informace, vysvětlení


Pojem Rovník je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Rovník píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Rovník je pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly. Rovník je průsečnice povrchu tělesa s rovinou procházející středem tělesa, kolmou k ose tělesa spojující oba geografické póly. Rovník rozděluje povrch planety nebo jiného nebeského tělesa na dvě polokoule, v případě zeměkoule se jedná o severní a jižní polokouli.

Další informační zdroje

Hledat slovo Rovník na Google.cz

Najít výraz Rovník ve vyhledávači Yahoo

Najít výraz Rovník ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Rovník ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat slovo Rovník ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Rovník ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Rovník například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Rovník? resp. co znamená slovo Rovník? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rovník, odpověď na dotaz co je to Rovník?. Víte např. kdo to je Koumák? Znáte a víte kdo je Písmoznalec? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v věda. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, vědkyně, rovník, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?