Co je to?
Definice odborného termínu, slova Zástavní právo. Co znamená pojem Zástavní právo z kategorie Bankovnictví?

Co je to Zástavní právo? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Zástavní právo?

Právo mít u sebe cizí věc (hmotnou nebo nehmotnou) případně pohledávku (dlužnou částku) jako zástavu. Ten, kdo věc nebo pohledávku drží jako zástavu, ji ale nevlastní. Teprve pokud dlužník do dohodnutého termínu zástavu nevyplatí, může ji zástavní prodat. Zaplatí-li ovšem dlužník včas, zástavní právo zaniká.


Co je to Zástavní právo? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Zástavní právo. Co znamená pojem Zástavní právo z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Zástavní právo patří do kategorie Bankovnictví

Klíčová slova: synonymum, Zástavní právo, definice, terminus technicus, termín, význam slova, Bankovnictví, názvosloví, lexikon, slovník, terminologie, formulace, odborné názvosloví, informace, slovo, co je to Zástavní právo?, co znamená, wiki


Pojem Zástavní právo je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Zástavní právo? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem (zástavní dlužník) včas a řádně splněn. Předmětem zástavněprávního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel (zástavní věřitel).
Zástavním právem lze zajistit dluh o určité výši nebo jehož výši lze určit kdykoliv v době trvání zástavního práva. Součástí zástavy jsou též (není-li to vyloučeno ve smlouvě) příslušenství zástavy, její přírůstek, neoddělitelné plody a užitky. Novinkou v novém občanském zákoníku je budoucí zástavní právo, které je specifické tím, že v době vzniku zástavní smlouvy není zástavce vlastníkem zástavy. V tomto případě je uzavření zástavní smlouvy možné, ale zástavní právo k věci vzniká až po nabytí vlastnictví zástavním dlužníkem. Dalšími druhy zástavního práva je vespolné zástavní právo a zastavení cizí věci. Vespolné zástavní právo znamená, že se zástavní věřitel může domáhat uspokojení své pohledávky ze kterékoliv zástavy podle svého výběru nebo ze všech až do úplného uspokojení své pohledávky. Cizí věc lze zastavit jen se souhlasem jejího vlastníka.

Další možné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zástavní právo ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Zástavní právo na Youtube

Vyhledat slovo Zástavní právo ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Zástavní právo ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Zástavní právo na Google.cz

Najít termín Zástavní právo ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Zástavní právo například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Zástavní právo? resp. co přesně označuje termín Zástavní právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zástavní právo, odpověď na dotaz co je to Zástavní právo?. Víte např. kdo to je Michal Hašek? Znáte a víte kdo je Klempíř? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Bankovnictví. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?