Co je to?
Definice odborného termínu, slova Zástavní právo. Co znamená pojem Zástavní právo z kategorie Bankovnictví?

Co je to Zástavní právo? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Zástavní právo?

Právo mít u sebe cizí věc (hmotnou nebo nehmotnou) případně pohledávku (dlužnou částku) jako zástavu. Ten, kdo věc nebo pohledávku drží jako zástavu, ji ale nevlastní. Teprve pokud dlužník do dohodnutého termínu zástavu nevyplatí, může ji zástavní prodat. Zaplatí-li ovšem dlužník včas, zástavní právo zaniká.


Co je to Zástavní právo? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Zástavní právo. Co znamená pojem Zástavní právo z kategorie Bankovnictví?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Zástavní právo? Pak se o ní podělte s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Zástavní právo patří do sekce Bankovnictví

Klíčová slova: Bankovnictví, synonymum, co je to Zástavní právo?, formulace, význam, názvosloví, Bankovnictví, slovo, terminologie, pojem, odborný výraz, co to je, význam pojmu, informace, význam slova, lexikon, přesný význam, definice


Pojem Zástavní právo je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Zástavní právo?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem (zástavní dlužník) včas a řádně splněn. Předmětem zástavněprávního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel (zástavní věřitel).
Zástavním právem lze zajistit dluh o určité výši nebo jehož výši lze určit kdykoliv v době trvání zástavního práva. Součástí zástavy jsou též (není-li to vyloučeno ve smlouvě) příslušenství zástavy, její přírůstek, neoddělitelné plody a užitky. Novinkou v novém občanském zákoníku je budoucí zástavní právo, které je specifické tím, že v době vzniku zástavní smlouvy není zástavce vlastníkem zástavy. V tomto případě je uzavření zástavní smlouvy možné, ale zástavní právo k věci vzniká až po nabytí vlastnictví zástavním dlužníkem. Dalšími druhy zástavního práva je vespolné zástavní právo a zastavení cizí věci. Vespolné zástavní právo znamená, že se zástavní věřitel může domáhat uspokojení své pohledávky ze kterékoliv zástavy podle svého výběru nebo ze všech až do úplného uspokojení své pohledávky. Cizí věc lze zastavit jen se souhlasem jejího vlastníka.

Odkazy na jiné weby

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Zástavní právo ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zástavní právo ve Wikimedia Commons

Najít slovo Zástavní právo ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Zástavní právo na Youtube

Vyhledat termín Zástavní právo ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Zástavní právo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Zástavní právo například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Zástavní právo? resp. co znamená Zástavní právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zástavní právo, odpověď na dotaz co je to Zástavní právo?. Víte např. kdo to je Buddhista? Znáte a víte kdo je Likvidátor? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Bankovnictví). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?