Co je to?
Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Předmět? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Předmět?

Předmět, jinak též objekt, je druhem větného členu. Předmět závisí na slovese či na slovesném přídavném jménu, které také rozvíjí a tvoří s ním skladební dvojici. Předmět označuje to, čeho se slovesný děj týká. Může se jednat o osobu, zvíře, věc nebo původce děje (ve větách s trpným rodem).
Na předmět se můžeme dotazovat všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád. Nejčastěji se předmět vyskytuje ve 4. pádu.


Co je to Předmět? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Předmět doporučujeme sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Předmět se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, odborné názvosloví, Český jazyk, význam, vysvětlení, co to je, definice, co znamená, pojem, definice pojmu, synonymum, terminologie, popis, formulace, termín, Předmět, terminus technicus, slovo


Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předmět? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Předmět ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Předmět ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Předmět na Google.cz

Najít termín Předmět ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Předmět na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Předmět ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Předmět například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Předmět? resp. co je to Předmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předmět, odpověď na dotaz co je to Předmět?. Víte např. kdo to je Neymar? Znáte a víte kdo je Lemra? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?