Co je to?
Výraz, termín, definice slova Předmět. Co znamená odborný pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Co je Předmět?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Předmět

Předmět, jinak též objekt, je druhem větného členu. Předmět závisí na slovese či na slovesném přídavném jménu, které také rozvíjí a tvoří s ním skladební dvojici. Předmět označuje to, čeho se slovesný děj týká. Může se jednat o osobu, zvíře, věc nebo původce děje (ve větách s trpným rodem).
Na předmět se můžeme dotazovat všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád. Nejčastěji se předmět vyskytuje ve 4. pádu.


Co je to Předmět? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Předmět. Co znamená odborný pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Předmět? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: slovník, termín, popis, co je to Předmět?, názvosloví, wiki, přesný význam, Český jazyk, vysvětlení, informace, co znamená, pojem, definice, definice pojmu, lexikon, formulace, Předmět, terminologie


Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předmět? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď.

Další zdroje informací

Najít slovo Předmět ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Předmět na Google obrázcích

Najít termín Předmět ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Předmět ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Předmět ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Předmět na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Předmět například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co je to Předmět? resp. co se přesně ukrývá za slovem Předmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předmět, odpověď na dotaz co je to Předmět?. Víte např. kdo to je Tina Arena? Znáte a víte kdo je Jan Bierhanzl? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto termín Předmět hledat i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?