Co je to?
Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Předmět? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Předmět?

Předmět, jinak též objekt, je druhem větného členu. Předmět závisí na slovese či na slovesném přídavném jménu, které také rozvíjí a tvoří s ním skladební dvojici. Předmět označuje to, čeho se slovesný děj týká. Může se jednat o osobu, zvíře, věc nebo původce děje (ve větách s trpným rodem).
Na předmět se můžeme dotazovat všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád. Nejčastěji se předmět vyskytuje ve 4. pádu.


Co je to Předmět? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Předmět sdílejte s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Předmět je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: termín, co to je, definice pojmu, terminus technicus, odborné názvosloví, názvosloví, terminologie, formulace, Český jazyk, význam pojmu, co je to Předmět?, vysvětlení, význam slova, heslo, pojem, slovo, Předmět, popis


Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předmět? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď.

Více informací o pojmu Předmět lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat heslo Předmět ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Předmět ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Předmět ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Předmět na Google.cz

Zkusit najít heslo Předmět ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Předmět na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Předmět například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Předmět? resp. co znamená výraz Předmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předmět, odpověď na dotaz co je to Předmět?. Víte např. kdo to je Forman? Znáte a víte kdo je Treperenda? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?