Co je to?
Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Předmět? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Předmět?

Předmět, jinak též objekt, je druhem větného členu. Předmět závisí na slovese či na slovesném přídavném jménu, které také rozvíjí a tvoří s ním skladební dvojici. Předmět označuje to, čeho se slovesný děj týká. Může se jednat o osobu, zvíře, věc nebo původce děje (ve větách s trpným rodem).
Na předmět se můžeme dotazovat všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád. Nejčastěji se předmět vyskytuje ve 4. pádu.


Co je to Předmět? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Předmět můžete sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Předmět je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, názvosloví, co to je, Český jazyk, wiki, vysvětlení, Předmět, slovo, přesný výraz, definice pojmu, význam pojmu, synonymum, Český jazyk, terminus technicus, význam slova, co znamená, terminologie, přesný význam


Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předmět? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď.

Zkuste zjistit více informací o slovu Předmět v následujících zdrojích

Vyhledat termín Předmět ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Předmět ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Předmět ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Předmět na Youtube

Vyhledat výraz Předmět ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Předmět ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Předmět například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Předmět? resp. jaká je definice termínu Předmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předmět, odpověď na dotaz co je to Předmět?. Víte např. kdo to je Dezertér? Znáte a víte kdo je Lemra? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?