Co je to?
Výraz, termín, definice slova Předmět. Co znamená odborný pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Předmět? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Předmět

Předmět, jinak též objekt, je druhem větného členu. Předmět závisí na slovese či na slovesném přídavném jménu, které také rozvíjí a tvoří s ním skladební dvojici. Předmět označuje to, čeho se slovesný děj týká. Může se jednat o osobu, zvíře, věc nebo původce děje (ve větách s trpným rodem).
Na předmět se můžeme dotazovat všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád. Nejčastěji se předmět vyskytuje ve 4. pádu.


Co je to Předmět? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Předmět. Co znamená odborný pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet se známými na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pojem Předmět se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: informace, co znamená, lexikon, význam slova, terminus technicus, slovník, přesný význam, přesný výraz, termín, synonymum, vysvětlení, pojem, Český jazyk, Předmět, co to je, názvosloví, odborný výraz, Český jazyk


Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Předmět?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď.

Jiné zdroje informací o pojmu Předmět

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Předmět ve Wikimedia Commons

Hledat termín Předmět ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Předmět ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Předmět ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Předmět na Google.cz

Vyhledat pojem Předmět ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Předmět například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Předmět? resp. jaká je definice slova Předmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předmět, odpověď na dotaz co je to Předmět?. Víte např. kdo to je Artěmij Panarin? Znáte a víte kdo je Hana Humpálová? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?