Co je to?
Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Předmět? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Předmět

Předmět, jinak též objekt, je druhem větného členu. Předmět závisí na slovese či na slovesném přídavném jménu, které také rozvíjí a tvoří s ním skladební dvojici. Předmět označuje to, čeho se slovesný děj týká. Může se jednat o osobu, zvíře, věc nebo původce děje (ve větách s trpným rodem).
Na předmět se můžeme dotazovat všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád. Nejčastěji se předmět vyskytuje ve 4. pádu.


Co je to Předmět? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Předmět. Co znamená pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Předmět? Pak se o ní podělte se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Předmět je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: popis, co je to Předmět?, přesný význam, terminus technicus, slovník, Předmět, pojem, terminologie, význam slova, formulace, co to je, názvosloví, Český jazyk, význam pojmu, definice, odborný výraz, význam, lexikon


Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předmět? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď.

Linky na jiné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Předmět ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Předmět ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Předmět ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Předmět ve Wikislovníku

Najít pojem Předmět ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Předmět ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Předmět například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Předmět? resp. co je to Předmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předmět, odpověď na dotaz co je to Předmět?. Víte např. kdo to je Alice Bendová? Znáte a víte kdo je Mamlas? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Předmět v jiné sekci než Český jazyk. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?