Co je to?
Výraz, termín, definice slova Předmět. Co znamená odborný pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Předmět? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Předmět

Předmět, jinak též objekt, je druhem větného členu. Předmět závisí na slovese či na slovesném přídavném jménu, které také rozvíjí a tvoří s ním skladební dvojici. Předmět označuje to, čeho se slovesný děj týká. Může se jednat o osobu, zvíře, věc nebo původce děje (ve větách s trpným rodem).
Na předmět se můžeme dotazovat všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád. Nejčastěji se předmět vyskytuje ve 4. pádu.


Co je to Předmět? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Předmět. Co znamená odborný pojem Předmět z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Předmět s vašimi známými a kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Předmět patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: Předmět, co to je, názvosloví, informace, synonymum, význam slova, popis, definice, Český jazyk, wiki, lexikon, heslo, vysvětlení, přesný výraz, co znamená, termín, význam pojmu, přesný význam


Pojem Předmět je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Předmět? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesném přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici). Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách může předmět představovat i původce děje. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě otázek 1. a 5. pádu. Základním předmětovým pádem je 4. pád (akuzativ). Pokud se můžeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Předmět ve 4. pádě se někdy rozlišuje na akuzativ předmětu vnitřního, kdy označuje to, co dějem vzniká: péct chleba, stavět zeď, a akuzativ předmětu vnějšího, který označuje to, co existuje nezávisle na ději: koupit chleba, obejít zeď.

Pro další informace o termínu Předmět zkuste tyto odkazy

Hledat termín Předmět ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Předmět ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Předmět ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Předmět ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Předmět na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Předmět ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Předmět například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Nyní už nejspíš víte co to je Předmět? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Předmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předmět, odpověď na dotaz co je to Předmět?. Víte např. kdo to je Agáta Prachařová? Znáte a víte kdo je Cajzl? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?