Co je to?
Odborný výraz, definice slova Archaismus. Co znamená pojem Archaismus z kategorie Český jazyk?

Co je to Archaismus? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Archaismus

Archaismus je pojmenování pro zastaralý výraz, který bývá nahrazován výrazem novějším. Zastaralé výrazy pak z jazyka ustupují a novější zaujímají jejich místo. Archaismus se může týkat jazykové fonetiky, může jít o již málo nebo vůbec využívaný gramatický tvar, pravopisnou variantu, zastaralé slovo, slovní spojení nebo obrat.
Archaismy označují věci, které stále existují, ale pro jejich pojmenování se již používají jiná slova. Archaismy bývají použity náhodně, jako nářeční slova nebo i záměrně. Jedná se o přirozené prvky jazyka, vznik a zánik slov je součástí jazykového vývoje.


Co je to Archaismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Archaismus. Co znamená pojem Archaismus z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Archaismus sdílejte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Archaismus je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: formulace, slovo, co to je, slovník, Český jazyk, heslo, význam, názvosloví, co znamená, co je to Archaismus?, pojem, popis, význam pojmu, wiki, lexikon, termín, přesný význam, terminologie


Pojem Archaismus je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Archaismus? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Archaismus je označení pro zastaralý jazykový prvek. Může se jednat o zastaralý prvek fonetiky jazyka (například strakapúd místo strakapoud), o zastaralý gramatický tvar (například peku místo peču, -ti jako koncovka infinitivu, např. platiti, dýchati), o zastaralý prvek slovní zásoby (například šlojíř místo závoj), o zastaralý obrat (například nůž ten věru ostrý místo ten opravdu ostrý nůž).

Hledejte v dalších zdrojích

Najít termín Archaismus ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Archaismus na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Archaismus ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Archaismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Archaismus ve vyhledávači Qwant

Vyhledat výraz Archaismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Archaismus například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Archaismus? resp. jaký je význam pojmu Archaismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Archaismus, odpověď na dotaz co je to Archaismus?. Víte např. kdo to je Jiří Běhounek? Znáte a víte kdo je Mrzout? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Archaismus i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.