Co je to?
Výraz, termín, definice slova Čest. Co znamená odborný pojem Čest z kategorie Filozofie?

Co je to Čest? Význam slova

Co znamená termín Čest? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Čest je lidskou vlastností, Jedná se o určitý stupeň morálky, dobré jméno, mluví se i o vážnosti, popřípadě hodnověrnosti. Čest si člověk musí získávat a udržovat. Musí plnit své úkoly, dostát závazkům, obětovat svůj prospěch pro druhé, chovat se žádoucím způsobem.
Přesná definice pojmu neexistuje, původně se jednalo o ocenění od druhých lidí, souvisela s poctami a postavením. Postupně se stala individuální vlastností člověka, který si váží sebe sama.


Co je to Čest? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Čest. Co znamená odborný pojem Čest z kategorie Filozofie?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Čest) můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Čest patří do kategorie filozofie

Klíčová slova: význam, definice, co je to Čest?, terminus technicus, vysvětlení, Čest, wiki, synonymum, pojem, terminologie, formulace, heslo, definice pojmu, popis, co to je, přesný význam, informace, co znamená


Pojem Čest je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Čest můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Čest (od slovesa ctíti) je vlastnost bytosti (entity, která používá přirozenou inteligenci), nejčastěji člověka, již lze charakterizovat jako morální kredit, vážnost, hodnověrnost nebo dobré jméno. Čest lze vyjádřit jako potenciál k získání důvěry nebo projevu úcty; se zvyšující se ctí tato pravděpodobnost roste. Čest je budována a udržována příkladným plněním závazků, vzdáváním se vlastních požitků nebo jejich vystavení riziku v nějaký prospěch jiného, pracovním nasazením, obecně takovým chováním, které je objektivně vnímáno jako žádoucí pro celou společnost. Pokles nebo ztrátu cti lze naopak očekávat od podvodu, zrady nebo zbabělosti.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít pojem Čest na Google.cz

Zkusit najít heslo Čest ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Čest ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Čest na Youtube

Najít výraz Čest ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Čest ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Čest například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Čest? resp. co se skrývá pod slovem Čest? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Čest, odpověď na dotaz co je to Čest?. Víte např. kdo to je Arborista? Znáte a víte kdo je Steve Perry? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Čest v jiné sekci než filozofie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.