Co je to?
Definice odborného termínu, slova Čest. Co znamená pojem Čest z kategorie Filozofie?

Co je to Čest? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Čest

Čest je lidskou vlastností, Jedná se o určitý stupeň morálky, dobré jméno, mluví se i o vážnosti, popřípadě hodnověrnosti. Čest si člověk musí získávat a udržovat. Musí plnit své úkoly, dostát závazkům, obětovat svůj prospěch pro druhé, chovat se žádoucím způsobem.
Přesná definice pojmu neexistuje, původně se jednalo o ocenění od druhých lidí, souvisela s poctami a postavením. Postupně se stala individuální vlastností člověka, který si váží sebe sama.


Co je to Čest? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Čest. Co znamená pojem Čest z kategorie Filozofie?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Čest můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Čest je v sekci Filozofie

Klíčová slova: co je to Čest?, přesný výraz, heslo, slovo, lexikon, Filozofie, odborné názvosloví, synonymum, Filozofie, co znamená, formulace, terminus technicus, informace, terminologie, termín, wiki, Čest, popis


Pojem Čest je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Čest?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Čest (od slovesa ctíti) je vlastnost bytosti (entity, která používá přirozenou inteligenci), nejčastěji člověka, již lze charakterizovat jako morální kredit, vážnost, hodnověrnost nebo dobré jméno. Čest lze vyjádřit jako potenciál k získání důvěry nebo projevu úcty; se zvyšující se ctí tato pravděpodobnost roste. Čest je budována a udržována příkladným plněním závazků, vzdáváním se vlastních požitků nebo jejich vystavení riziku v nějaký prospěch jiného, pracovním nasazením, obecně takovým chováním, které je objektivně vnímáno jako žádoucí pro celou společnost. Pokles nebo ztrátu cti lze naopak očekávat od podvodu, zrady nebo zbabělosti.

Další informační zdroje o slovu Čest

Najít heslo Čest ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Čest ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Čest ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Čest ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Čest ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Čest na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Čest například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Čest? resp. jaký je význam pojmu Čest? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Čest, odpověď na dotaz co je to Čest?. Víte např. kdo to je Hana Brejchová? Znáte a víte kdo je Fantomas? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Filozofie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.