Co je to?
Definice výrazu, termínu Notářská úschova. Co znamená odborný pojem Notářská úschova z kategorie Bankovnictví?

Co je Notářská úschova? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Notářská úschova?

Notářská úschova je pojem z oblasti práva. Týká se uložení listin nebo peněz u notáře. Může jít například o závěť, cenné papíry či jiné dokumenty. Účelem notářské úschovy je vydání těchto listin jiným osobám. Takové úschovy se využívá většinou k zajišťování různých závazků, jakou jsou půjčky, kupní ceny za nemovitosti a podobně. Zvláštní pravidla má úschova závětí, které musí být evidovány v Centrální evidenci závětí, které vede notářská komora. Stejná pravidla platí i pro listiny o vydědění.
Tyto listiny se vydávají pouze zřizovateli závěti nebo zmocněnci na základě ověřené plné moci. Finance nebo listiny jsou z notářské úschovy vydány pouze po splnění podmínek dohody. Notář pak ručí za to, že nebudou vydány předčasně. Poplatek za tyto služby určuje vyhláška.


Co je to Notářská úschova? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Notářská úschova. Co znamená odborný pojem Notářská úschova z kategorie Bankovnictví?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Notářská úschova s jinými lidmi na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Notářská úschova je v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: bankovnictví, informace, odborné názvosloví, přesný význam, Notářská úschova, definice, popis, lexikon, co to je, pojem, synonymum, terminologie, přesný výraz, význam slova, odborný výraz, slovo, terminus technicus, co je to Notářská úschova?


Pojem Notářská úschova je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Notářská úschova dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Notářská úschova je právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání typicky může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost.

Hledejte pojem Notářská úschova v následujících vyhledávačích

Vyhledat heslo Notářská úschova ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Notářská úschova ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Notářská úschova ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Notářská úschova ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Notářská úschova ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Notářská úschova ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Notářská úschova například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Notářská úschova? resp. co přesně označuje termín Notářská úschova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Notářská úschova, odpověď na dotaz co je to Notářská úschova?. Víte např. kdo to je Paul Verlaine? Znáte a víte kdo je Jan Lipavský? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než bankovnictví. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.