Co je to?
Odborný výraz, definice slova Řapík. Co znamená slovo Řapík z kategorie Příroda?

Co je Řapík?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Řapík?

Slovo řapík má dva významy ve světě rostlin. Může se jednat o obecné označení pro stopkovitou část listu spojující čepel se stonkem.
Druhý význam najdeme v konkrétní rostlině. Řapík lékařský je rostlina, která má v oblibě vlhké a bažinaté prostředí. Jeho využití najdeme v lékařství, kde se jedná o močopudný prostředek. Dále se používá při průjmech, zánětech sliznic, při bolestech v krku, chronických zánětech horních cest dýchacích či poruchách udržování moči.


Co je to Řapík? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Řapík. Co znamená slovo Řapík z kategorie Příroda?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Řapík s jinými lidmi na komunitních sítích Facebook, Síť X, Reddit a Pinterest prostřednictvím tlačítek Sdílet.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Řapík patří do kategorie příroda

Klíčová slova: odborný výraz, popis, příroda, co znamená, význam slova, slovo, termín, pojem, slovník, heslo, terminologie, co to je, lexikon, wiki, synonymum, definice pojmu, význam, informace


Pojem Řapík je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Řapík? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Řapík (petiolus) je stopkovitá část listu s charakteristickým tvarem a vnitřní stavbou, která spojuje čepel listu se stonkem rostliny. List s řapíkem se označuje se jako řapíkatý, list bez řapíku je přisedlý. Řapík obsahuje mechanická pletiva, která se podílejí na udržení polohy listu a jeho odpružení v době zvýšeného mechanického namáhání a jeho nastavení do výhodnější polohy vůči slunečnímu svitu.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat slovo Řapík ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít slovo Řapík ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat slovo Řapík ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Řapík ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Řapík na Google obrázcích

Vyhledat heslo Řapík ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Řapík například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku co znamená Řapík? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Řapík? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Řapík, odpověď na dotaz co je to Řapík?. Víte např. kdo to je Marta Issová? Znáte a víte kdo je Evangelík? Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je příroda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, Hvězdice, mušle, Řapík, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?