Co je to?
Výraz, termín, definice slova Firewall. Co znamená odborný pojem Firewall z kategorie Počítače?

Co je to Firewall? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Firewall

Přemýšlíte nad tím, co vlastně pomáhá s ochranou počítače před nepřátelským virtuálním prostředím? Jedná se o firewall, což je síťové zařízení, jež pomáhá s řízením a zabezpečením síťového provozu. Firewally se dělí do přibližně čtyř kategorií - aplikační brány, paketové filtry, stavové paketové filtry a stavové paketové filtry s kontrolou známých protokolů. Firewall se v počítačích poprvé začal využívat již v osmdesátých letech.


Co je to Firewall? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Firewall. Co znamená odborný pojem Firewall z kategorie Počítače?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Firewall můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Firewall je v kategorii Počítače

Klíčová slova: terminus technicus, heslo, přesný výraz, synonymum, Firewall, vysvětlení, názvosloví, terminologie, slovník, význam pojmu, co je to Firewall?, informace, termín, definice, formulace, význam, wiki, popis


Pojem Firewall je v kategorii Počítače, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Firewall dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Firewall je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné – modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS.

Více informací o pojmu Firewall lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat termín Firewall ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Firewall ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Firewall na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Firewall ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Firewall ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Firewall na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Firewall například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Firewall? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Firewall? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Firewall, odpověď na dotaz co je to Firewall?. Víte např. kdo to je Will Smith? Znáte a víte kdo je Ombudsman? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Počítače). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?