Co je to?
Výraz, termín, definice slova Monolog. Co znamená odborný pojem Monolog z kategorie Literatura?

Co je to Monolog? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Monolog

Za monolog je možné považovat mluvu jednoho jedince. Jedná se tedy o jakýsi děj, ve kterém promlouvá pouze jeden člověk, bez rozdílu toho, kolik osob v něm vystupuje.
Monolog je charakterizován souvislou a víceméně nepřetržitou řečí jedné postavy, často spíše tichou a nudnou.
Monolog se kromě literatury uplatňuje také především v divadelním herectví.


Co je to Monolog? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Monolog. Co znamená odborný pojem Monolog z kategorie Literatura?

Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Monolog sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Monolog patří do sekce literatura

Klíčová slova: slovník, slovo, formulace, pojem, definice, přesný výraz, vysvětlení, odborný výraz, lexikon, wiki, terminus technicus, synonymum, přesný význam, definice pojmu, informace, názvosloví, terminologie, Monolog


Pojem Monolog je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Monolog?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Monolog nebo samomluva je v literatuře a komunikaci takový hovor jedné postavy, který se nestává součástí dialogu nebo polylogu.

Pro monolog je charakteristická souvislá, nepřetržitá řečová aktivita jednoho z účastníků komunikace. Účastníci se nestřídají v rolích hovořícího a posluchače, jejich rozdělení na aktivního (hovořící) a pasívního (posluchač) je v celém příběhu jejich dorozumívání stabilní a neměnící se.

Pro více informací o heslu Monolog zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat heslo Monolog ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Monolog ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Monolog ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Monolog ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Monolog na Youtube

Zkusit najít pojem Monolog ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Monolog například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Monolog? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Monolog? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Monolog, odpověď na dotaz co je to Monolog?. Víte např. kdo to je Roger Federer? Znáte a víte kdo je Mentalista? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než literatura). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.