Co je to?
Odborný výraz, definice slova Krypta. Co znamená pojem Krypta z kategorie Stavebnictví?

Co je to Krypta? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Krypta?

Krypta je obecně klenutá kaple, která se nachází v podzemí kostela, chrámu či katedrály a v níž byly pohřbívány významné osoby – panovníci, šlechtici, světci či církevní představitelé. Pojmenování pochází z latiny a řečtiny, kde znamená něco skrytého. Prostor mohli navštěvovat věřící. Původně byli v kryptách pohřbíváni světci, kterým byly budovy zasvěceny.
Krypty jsou známy již od 6. století, od té doby byly nedílnou součástí kostelů. V období gotiky již nebyly časté, v pozdějších dobách vznikaly znovu, ale nebyly již přístupné široké veřejnosti.


Co je to Krypta? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Krypta. Co znamená pojem Krypta z kategorie Stavebnictví?

Chyby vyhrazeny. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Krypta je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: přesný význam, význam slova, názvosloví, co je to Krypta?, slovník, terminologie, pojem, definice, terminus technicus, termín, co to je, význam, Stavebnictví, synonymum, lexikon, přesný výraz, heslo, odborné názvosloví


Pojem Krypta je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Krypta můžete dozvědět následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Krypta (přes lat. crypta z řec. krypté, skrytá – rozuměj kaple) je obvykle podzemní klenutá kaple pod kostelem, kde byli pohřbeni světci, panovníci a významné církevní osoby.
V Česku je zachována řada románských krypt, jedna z nejstarších (polovina 11. století) se nachází pod klášterním kostelem v Břevnově, krypta pod vyvýšeným kněžištěm u baziliky sv. Jiří na Pražském hradě nebo ve Staré Boleslavi, v Doksanech, v Louce u Znojma; z raně gotické doby je to např. krypta v Kouřimi. Barokních krypt a hrobek je velmi mnoho.

Linky na další online zdroje

Hledat pojem Krypta ve Wikizdrojích

Najít heslo Krypta ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Krypta na Youtube

Najít pojem Krypta ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Krypta ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Krypta ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Krypta například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Krypta? resp. jaký je význam pojmu Krypta? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Krypta, odpověď na dotaz co je to Krypta?. Víte např. kdo to je Ivan Langer? Znáte a víte kdo je Hermafrodit? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Stavebnictví). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.