Co je to?
Odborný výraz, definice slova Daňový rezident. Co znamená slovo Daňový rezident z kategorie Účetnictví?

Co je Daňový rezident?

Co znamená pojem, definice termínu Daňový rezident?

Daňový rezident je označení daňového poplatníka, který může mít příjmy domácí i zahraniční, ale všechny tyto příjmy podléhají zdanění v zemi označené jako domovská.
Daňový rezident musí přiznat ke zdanění všechny své příjmy bez ohledu na hranice, má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost. To se většinou týká osob, které mají na území státu, ve kterém platí daně, trvalé bydliště, nebo se v něm zdržují déle než 183 dní v roce.


Co je to Daňový rezident? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Daňový rezident. Co znamená slovo Daňový rezident z kategorie Účetnictví?

Snažili jsme se kontrolovat a ověřovat texty a informace. Přesto se mohlo stát, že je zde nepřesný údaj nebo chyba. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Daňový rezident patří do kategorie Účetnictví

Klíčová slova: význam slova, Účetnictví, formulace, definice pojmu, wiki, terminus technicus, názvosloví, slovník, termín, co je to Daňový rezident?, Daňový rezident, slovo, význam pojmu, co to je, terminologie, definice, co znamená, přesný význam


Pojem Daňový rezident je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Daňový rezident? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Daňový rezident je takový daňový poplatník, jehož příjmy ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi.
Většinou se jedná o ty, kteří mají na území státu, kde dojde k zaplacení daně bydliště (nebo se v zemi zdržují déle než 183 dní v kalendářním roce). Daňový rezident má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy (celosvětové). Přitom však není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána.
Naopak daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů.

Další zdroje informací o slovu Daňový rezident

Najít heslo Daňový rezident na Google obrázcích

Zkusit najít Daňový rezident ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Daňový rezident ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Daňový rezident ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Daňový rezident na Youtube

Najít heslo Daňový rezident na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Daňový rezident například v metavyhledávači Info.com, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Teďka už zajisté víte co znamená Daňový rezident? resp. co vlastně znamená slovo Daňový rezident? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Daňový rezident, odpověď na dotaz co je to Daňový rezident?. Víte např. kdo to je Anatom? Znáte a víte kdo je Čupakabra? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Daňový rezident i v jiné sekci než je kategorie Účetnictví. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.