Co je to?
Definice výrazu Daňový rezident. Co znamená odborný pojem Daňový rezident z kategorie Účetnictví?

Co to je Daňový rezident? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Daňový rezident?

Daňový rezident je označení daňového poplatníka, který může mít příjmy domácí i zahraniční, ale všechny tyto příjmy podléhají zdanění v zemi označené jako domovská.
Daňový rezident musí přiznat ke zdanění všechny své příjmy bez ohledu na hranice, má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost. To se většinou týká osob, které mají na území státu, ve kterém platí daně, trvalé bydliště, nebo se v něm zdržují déle než 183 dní v roce.


Co je to Daňový rezident? Význam slova, termín, Definice výrazu Daňový rezident. Co znamená odborný pojem Daňový rezident z kategorie Účetnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Daňový rezident s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Daňový rezident je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: přesný význam, názvosloví, význam pojmu, wiki, terminus technicus, slovník, co to je, pojem, význam, Daňový rezident, slovo, termín, co znamená, lexikon, heslo, odborné názvosloví, formulace, Účetnictví


Pojem Daňový rezident je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Daňový rezident dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Daňový rezident je takový daňový poplatník, jehož příjmy ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi.
Většinou se jedná o ty, kteří mají na území státu, kde dojde k zaplacení daně bydliště (nebo se v zemi zdržují déle než 183 dní v kalendářním roce). Daňový rezident má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy (celosvětové). Přitom však není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána.
Naopak daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů.

Více informací o pojmu Daňový rezident lze najít v následujících zdrojích

Hledat termín Daňový rezident ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Daňový rezident ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Daňový rezident ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Daňový rezident ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Daňový rezident ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Daňový rezident na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Daňový rezident například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Daňový rezident? resp. co to je Daňový rezident? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Daňový rezident, odpověď na dotaz co je to Daňový rezident?. Víte např. kdo to je Vandal? Znáte a víte kdo je Lady Gaga? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Účetnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.