Co je to?
Odborný výraz, definice slova Daňový rezident. Co znamená pojem Daňový rezident z kategorie Účetnictví?

Co je to Daňový rezident? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Daňový rezident?

Daňový rezident je označení daňového poplatníka, který může mít příjmy domácí i zahraniční, ale všechny tyto příjmy podléhají zdanění v zemi označené jako domovská.
Daňový rezident musí přiznat ke zdanění všechny své příjmy bez ohledu na hranice, má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost. To se většinou týká osob, které mají na území státu, ve kterém platí daně, trvalé bydliště, nebo se v něm zdržují déle než 183 dní v roce.


Co je to Daňový rezident? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Daňový rezident. Co znamená pojem Daňový rezident z kategorie Účetnictví?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Daňový rezident patří do sekce Účetnictví

Klíčová slova: informace, lexikon, terminologie, odborný výraz, synonymum, význam slova, odborné názvosloví, Účetnictví, názvosloví, formulace, wiki, definice pojmu, definice, terminus technicus, význam pojmu, co znamená, Daňový rezident, slovo


Pojem Daňový rezident je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Daňový rezident dozvíte následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Daňový rezident je takový daňový poplatník, jehož příjmy ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi.
Většinou se jedná o ty, kteří mají na území státu, kde dojde k zaplacení daně bydliště (nebo se v zemi zdržují déle než 183 dní v kalendářním roce). Daňový rezident má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy (celosvětové). Přitom však není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána.
Naopak daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů.

Další možné informační zdroje

Najít pojem Daňový rezident ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Daňový rezident ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Daňový rezident ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Daňový rezident ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Daňový rezident na Youtube

Zkusit najít pojem Daňový rezident ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Daňový rezident například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Daňový rezident? resp. co je to Daňový rezident? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Daňový rezident, odpověď na dotaz co je to Daňový rezident?. Víte např. kdo to je Ztohoven? Znáte a víte kdo je Amber Heard? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Daňový rezident i v jiné kategorii než v Účetnictví. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.