Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Demilitarizace. Co znamená pojem Demilitarizace z kategorie Politika?

Co je Demilitarizace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Demilitarizace

Demilitarizace čili odzbrojení je součástí procesu, který usiluje o nastolení míru na určitém území. Jde o uzavření zvláštního druhu smlouvy mezi některou zemí a komunitou světa, kdy je na území státu zaveden režim, zakazující použití všech prostředků, které by mohly poškodit obyvatelstvo. To konkrétně znamená zákaz výstavby továren vyrábějících zbraně, skladů zbraní a dalších zařízení pro vojenské účely, odevzdání všech chemických, biologických i jaderných zbraní, tedy zbraní hromadného ničení, a odmítání příprav jakýchkoli vojenských operací. První dohodou o odzbrojení byla dohoda mezi Velkou Británií a Spojenými státy. Ta se týkala demilitarizace hranice mezi Kanadou a Amerikou od roku 1814. Později byly uzavírány mezinárodní smlouvy například o zákazu použití jedovatých látek a dalších prostředků, které byly schopné zlikvidovat velké počty vojáků i civilistů.
Po první světové válce bylo rozhodnuto o obecném snížení počtu zbraní. Podobná situace se opakovala po druhé světové válce, kdy se jednalo již i o jaderné zbraně, schopné zničit lidstvo. V současnosti zbrojení opět narůstá, proto je potřeba demilitarizace naléhavá. Vzrůstá potřeba bezpečnostních záruk pro lidstvo, náklady na zbrojení navíc zhoršují politickou, hospodářskou i sociální situaci ve světě.


Co je to Demilitarizace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Demilitarizace. Co znamená pojem Demilitarizace z kategorie Politika?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Text napsán pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Demilitarizace? Potom se o definici podělte s dalšími lidmi na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Demilitarizace se nachází v kategorii politika

Klíčová slova: wiki, význam pojmu, pojem, odborný výraz, lexikon, význam slova, přesný význam, popis, politika, informace, heslo, politika, synonymum, slovo, přesný výraz, terminologie, odborné názvosloví, termín


Pojem Demilitarizace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Další informace o pojmu Demilitarizace hledejte v níže uvedených zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Demilitarizace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Demilitarizace ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Demilitarizace na Youtube

Hledat slovo Demilitarizace ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Demilitarizace ve Wikipedii

Zkusit najít termín Demilitarizace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Demilitarizace například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Demilitarizace? resp. jaký je význam slova Demilitarizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Demilitarizace, odpověď na dotaz co je to Demilitarizace?. Víte např. kdo to je Dendrolog? Znáte a víte kdo je Drag queen? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Můžete se proto pokusit najít heslo Demilitarizace i v jiné sekci než v politika. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.