Co je to?
Výraz, termín, definice slova Patetický. Co znamená odborný pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Co je to Patetický? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Patetický

Patetický je označení pro takový projev řečníka, který je založen na působení na city posluchačů, popřípadě čtenářů. Tyto projevy byly součástí klasického řeckého umění promluvy. Autor projevu používá metafory se silným emočním nábojem, výrazně gestikuluje, mluví nadneseně i přehání.
Patetický projev je přemrštěný, expresivní i citový, i když obsah takové prostředky nevyžaduje. Obrazové prostředky nebývají vhodně použity, častá jsou také klišé.


Co je to Patetický? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Patetický. Co znamená odborný pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Patetický s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Patetický patří do kategorie filozofie

Klíčová slova: Patetický, význam, význam slova, přesný výraz, formulace, přesný význam, odborný výraz, co znamená, termín, lexikon, vysvětlení, synonymum, heslo, definice, informace, pojem, popis, filozofie


Pojem Patetický je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Patetický? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Patos nebo pathos (z řec. pathein, podléhat něčemu, trpět) znamená v klasické rétorice jeden ze tří způsobů přesvědčování (vedle osobní přesvědčivosti řečníka u a věcných argumentů čili logu), totiž emotivní apelování na posluchače nebo čtenáře. Patetický řečník používá citově nabité metafory, povznesený jazyk i způsob přednesu a velká, působivá gesta. Může na posluchače útočit výčitkami i přímo vyzývat k činu. Jako patetickou označujeme promluvu, která je příliš nadnesená, přehnaná (až přemrštěná), citově vzrušená, emotivní, expresivní, аčkoliv tomu celkový kontext a význam promluvy neodpovídá. Často se v patetické promluvě objevují klišé, nevhodné použití metafor apod. Patos se často objevuje tehdy, snaží-li se autor ve čtenáři (divákovi) vyvolat city jako lásku, nadšení, nenávist, odpor, strach aj. a ačkoliv je občas nevyhnutelný, obvykle ukazuje na omezené vyjadřovací schopnosti autora.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat termín Patetický na Google.cz

Vyhledat pojem Patetický ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Patetický ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Patetický ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Patetický ve Wikimedia Commons

Hledat termín Patetický ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Patetický například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Teď už víte jaká je definice termínu Patetický? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Patetický? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Patetický, odpověď na dotaz co je to Patetický?. Víte např. kdo to je Tatiana Vilhelmová? Znáte a víte kdo je Luciano Pavarotti? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než filozofie). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.