Co je to?
Odborný výraz, definice slova Patetický. Co znamená pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Co je to Patetický? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Patetický?

Patetický je označení pro takový projev řečníka, který je založen na působení na city posluchačů, popřípadě čtenářů. Tyto projevy byly součástí klasického řeckého umění promluvy. Autor projevu používá metafory se silným emočním nábojem, výrazně gestikuluje, mluví nadneseně i přehání.
Patetický projev je přemrštěný, expresivní i citový, i když obsah takové prostředky nevyžaduje. Obrazové prostředky nebývají vhodně použity, častá jsou také klišé.


Co je to Patetický? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Patetický. Co znamená pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Patetický patří do sekce Filozofie

Klíčová slova: termín, definice, terminologie, formulace, přesný význam, přesný výraz, informace, Filozofie, co to je, odborný výraz, význam pojmu, Filozofie, Patetický, slovo, názvosloví, wiki, význam, co je to Patetický?


Pojem Patetický je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Patetický? Výraz, definice slova z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Patos nebo pathos (z řec. pathein, podléhat něčemu, trpět) znamená v klasické rétorice jeden ze tří způsobů přesvědčování (vedle osobní přesvědčivosti řečníka u a věcných argumentů čili logu), totiž emotivní apelování na posluchače nebo čtenáře. Patetický řečník používá citově nabité metafory, povznesený jazyk i způsob přednesu a velká, působivá gesta. Může na posluchače útočit výčitkami i přímo vyzývat k činu. Jako patetickou označujeme promluvu, která je příliš nadnesená, přehnaná (až přemrštěná), citově vzrušená, emotivní, expresivní, аčkoliv tomu celkový kontext a význam promluvy neodpovídá. Často se v patetické promluvě objevují klišé, nevhodné použití metafor apod. Patos se často objevuje tehdy, snaží-li se autor ve čtenáři (divákovi) vyvolat city jako lásku, nadšení, nenávist, odpor, strach aj. a ačkoliv je občas nevyhnutelný, obvykle ukazuje na omezené vyjadřovací schopnosti autora.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít pojem Patetický na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Patetický ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Patetický na Youtube

Hledat pojem Patetický ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Patetický ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Patetický ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Patetický například v evropském vyhledávači Qwant, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Patetický? resp. co označuje slovo Patetický? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Patetický, odpověď na dotaz co je to Patetický?. Víte např. kdo to je Puškař? Znáte a víte kdo je Promotér? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Filozofie). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.