Co je to?
Odborný výraz, definice slova Patetický. Co znamená pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Co je to Patetický? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Patetický?

Patetický je označení pro takový projev řečníka, který je založen na působení na city posluchačů, popřípadě čtenářů. Tyto projevy byly součástí klasického řeckého umění promluvy. Autor projevu používá metafory se silným emočním nábojem, výrazně gestikuluje, mluví nadneseně i přehání.
Patetický projev je přemrštěný, expresivní i citový, i když obsah takové prostředky nevyžaduje. Obrazové prostředky nebývají vhodně použity, častá jsou také klišé.


Co je to Patetický? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Patetický. Co znamená pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Patetický? Pak se o tuto stránku podělte s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Patetický je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: co znamená, Filozofie, terminus technicus, vysvětlení, lexikon, formulace, slovo, význam, význam pojmu, informace, co je to Patetický?, popis, termín, definice, definice pojmu, přesný výraz, přesný význam, názvosloví


Pojem Patetický je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Patetický píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Patos nebo pathos (z řec. pathein, podléhat něčemu, trpět) znamená v klasické rétorice jeden ze tří způsobů přesvědčování (vedle osobní přesvědčivosti řečníka u a věcných argumentů čili logu), totiž emotivní apelování na posluchače nebo čtenáře. Patetický řečník používá citově nabité metafory, povznesený jazyk i způsob přednesu a velká, působivá gesta. Může na posluchače útočit výčitkami i přímo vyzývat k činu. Jako patetickou označujeme promluvu, která je příliš nadnesená, přehnaná (až přemrštěná), citově vzrušená, emotivní, expresivní, аčkoliv tomu celkový kontext a význam promluvy neodpovídá. Často se v patetické promluvě objevují klišé, nevhodné použití metafor apod. Patos se často objevuje tehdy, snaží-li se autor ve čtenáři (divákovi) vyvolat city jako lásku, nadšení, nenávist, odpor, strach aj. a ačkoliv je občas nevyhnutelný, obvykle ukazuje na omezené vyjadřovací schopnosti autora.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Patetický ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Patetický ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Patetický ve Wikizdrojích

Najít termín Patetický na Google.cz

Hledat heslo Patetický ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Patetický ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Patetický například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Patetický? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Patetický? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Patetický, odpověď na dotaz co je to Patetický?. Víte např. kdo to je Thomas Kulidakis? Znáte a víte kdo je Pedofil? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Patetický hledat i v jiných kategoriích (než Filozofie) U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.