Co je to?
Výraz, termín, definice slova Patetický. Co znamená odborný pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Co je to Patetický? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Patetický

Patetický je označení pro takový projev řečníka, který je založen na působení na city posluchačů, popřípadě čtenářů. Tyto projevy byly součástí klasického řeckého umění promluvy. Autor projevu používá metafory se silným emočním nábojem, výrazně gestikuluje, mluví nadneseně i přehání.
Patetický projev je přemrštěný, expresivní i citový, i když obsah takové prostředky nevyžaduje. Obrazové prostředky nebývají vhodně použity, častá jsou také klišé.


Co je to Patetický? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Patetický. Co znamená odborný pojem Patetický z kategorie Filozofie?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Patetický s kolegy na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Patetický se nachází v sekci filozofie

Klíčová slova: přesný význam, terminus technicus, slovo, definice, terminologie, co je to Patetický?, slovník, odborný výraz, informace, co znamená, lexikon, formulace, filozofie, heslo, definice pojmu, přesný výraz, význam slova, význam pojmu


Pojem Patetický je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Patetický?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Patos nebo pathos (z řec. pathein, podléhat něčemu, trpět) znamená v klasické rétorice jeden ze tří způsobů přesvědčování (vedle osobní přesvědčivosti řečníka u a věcných argumentů čili logu), totiž emotivní apelování na posluchače nebo čtenáře. Patetický řečník používá citově nabité metafory, povznesený jazyk i způsob přednesu a velká, působivá gesta. Může na posluchače útočit výčitkami i přímo vyzývat k činu. Jako patetickou označujeme promluvu, která je příliš nadnesená, přehnaná (až přemrštěná), citově vzrušená, emotivní, expresivní, аčkoliv tomu celkový kontext a význam promluvy neodpovídá. Často se v patetické promluvě objevují klišé, nevhodné použití metafor apod. Patos se často objevuje tehdy, snaží-li se autor ve čtenáři (divákovi) vyvolat city jako lásku, nadšení, nenávist, odpor, strach aj. a ačkoliv je občas nevyhnutelný, obvykle ukazuje na omezené vyjadřovací schopnosti autora.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít výraz Patetický ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Patetický ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Patetický ve Wikimedia Commons

Najít pojem Patetický ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Patetický ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Patetický na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Patetický například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Patetický? resp. co znamená slovo Patetický? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Patetický, odpověď na dotaz co je to Patetický?. Víte např. kdo to je Barack Obama? Znáte a víte kdo je Harry Styles? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Patetický v jiné sekci než filozofie. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.