Co je to?
Výraz, termín, definice slova Bajka. Co znamená odborný pojem Bajka z kategorie Literatura?

Co je Bajka? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Bajka?

Bajka je označení pro literární útvar, ve kterém se zvířata chovají a mluví jako lidé (alegorie neboli jinotaj). Z každé bajky vyplývá nějaké poučení, varování před chybným jednáním. Zvířata v bajkách jsou nositeli lidských vlastností. Tyto vlastnosti se pak pro jednotlivá zvířata stávají typickými, i když je ve skutečnosti nemají.
Bajka by měla na člověka výchovně působit. Toto působení a kritika nedostatků se děje nenásilně, pomocí humoru. K nejznámějším tvůrcům bajek patří řecký filozof Ezop, indický mudrc Bidpaj, Jean de La Fontaine, I.A. Krylov, Karel Čapek, Jiří Žáček.


Co je to Bajka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Bajka. Co znamená odborný pojem Bajka z kategorie Literatura?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici pojmu Bajka sdílejte s dalšími osobami na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Bajka je v kategorii literatura

Klíčová slova: literatura, informace, význam slova, vysvětlení, synonymum, terminus technicus, odborné názvosloví, termín, formulace, odborný výraz, Bajka, terminologie, význam pojmu, lexikon, co znamená, heslo, co je to Bajka?, definice


Pojem Bajka je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Bajka? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Bajka je literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př. n. l. Za jejího zakladatele bývá považován otrok Ezop, který ale není prokazatelná historická postava.

Základem bajky je alegorie, kdy zvířata mluví jako lidé, případně je provázejí jiné nepřirozené jevy; z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení či kritika chyby, která ve většině případů bývá čtenářovi již známa. Jednotlivá zvířata tím získávají lidské vlastnosti, jež se pro ně stávají typické (např. liška je chytrá, až vychytralá, osel hloupý, vrána důmyslná, kočka požitkářská, páv marnivý atp.). Kromě toho se zvířatům přisuzují standardizované role (ovce, případně jehně nebo kůzle vystupuje v roli oběti, vlk zase jako škůdce). Etologicky vzato zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, lidé jim je však připisují na základě zjevu nebo chybného, avšak kanonizovaného pozorování (zejm. poznatky antických přírodovědců, např. v bajkách G. E. Lessinga). Tyto vlastnosti jsou pak u daného zvířete zesíleny do podoby, kdy se stává jejich ztělesněním a archetypem. Bajka tedy pracuje se symbolikou.

Pro více informací o heslu Bajka zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Bajka ve Wikimedia Commons

Zkusit najít frázi Bajka ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Bajka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Bajka ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Bajka na Google.cz

Hledat videa s názvem Bajka na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Bajka například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Bajka? resp. co označuje slovo Bajka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bajka, odpověď na dotaz co je to Bajka?. Víte např. kdo to je Petr Jákl? Znáte a víte kdo je Barbar? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než literatura. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.