Co je to?
Výraz, termín, definice slova Bajka. Co znamená odborný pojem Bajka z kategorie Literatura?

Co je to Bajka? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Bajka

Bajka je označení pro literární útvar, ve kterém se zvířata chovají a mluví jako lidé (alegorie neboli jinotaj). Z každé bajky vyplývá nějaké poučení, varování před chybným jednáním. Zvířata v bajkách jsou nositeli lidských vlastností. Tyto vlastnosti se pak pro jednotlivá zvířata stávají typickými, i když je ve skutečnosti nemají.
Bajka by měla na člověka výchovně působit. Toto působení a kritika nedostatků se děje nenásilně, pomocí humoru. K nejznámějším tvůrcům bajek patří řecký filozof Ezop, indický mudrc Bidpaj, Jean de La Fontaine, I.A. Krylov, Karel Čapek, Jiří Žáček.


Co je to Bajka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Bajka. Co znamená odborný pojem Bajka z kategorie Literatura?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Bajka s vašimi kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Bajka je v kategorii literatura

Klíčová slova: popis, slovo, termín, co znamená, pojem, význam, heslo, informace, odborný výraz, terminus technicus, lexikon, literatura, význam pojmu, význam slova, Bajka, literatura, synonymum, přesný význam


Pojem Bajka je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Bajka?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Bajka je literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př. n. l. Za jejího zakladatele bývá považován otrok Ezop, který ale není prokazatelná historická postava.

Základem bajky je alegorie, kdy zvířata mluví jako lidé, případně je provázejí jiné nepřirozené jevy; z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení či kritika chyby, která ve většině případů bývá čtenářovi již známa. Jednotlivá zvířata tím získávají lidské vlastnosti, jež se pro ně stávají typické (např. liška je chytrá, až vychytralá, osel hloupý, vrána důmyslná, kočka požitkářská, páv marnivý atp.). Kromě toho se zvířatům přisuzují standardizované role (ovce, případně jehně nebo kůzle vystupuje v roli oběti, vlk zase jako škůdce). Etologicky vzato zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, lidé jim je však připisují na základě zjevu nebo chybného, avšak kanonizovaného pozorování (zejm. poznatky antických přírodovědců, např. v bajkách G. E. Lessinga). Tyto vlastnosti jsou pak u daného zvířete zesíleny do podoby, kdy se stává jejich ztělesněním a archetypem. Bajka tedy pracuje se symbolikou.

Jiné zdroje informací o pojmu Bajka

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Bajka ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Bajka na Youtube

Vyhledat termín Bajka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Bajka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Bajka na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Bajka ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Bajka například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Bajka? resp. co znamená výraz Bajka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bajka, odpověď na dotaz co je to Bajka?. Víte např. kdo to je Harlekýn? Znáte a víte kdo je Barbar? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než literatura). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.