Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Co to je Adjudikace? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Adjudikace?

Adjudikace je pojem, který může být použit v obecném právu ve významu soudní rozhodnutí. Je to tzv. přisouzení, které přiřkne jedné ze stran sporu určité právo nebo věc.
Pojem adjudikace se hojně užívá v mezinárodním právu, kde označuje způsob nabytí určitého státního území nebo jeho části. Toto nabytí probíhá na základě rozhodnutí mezinárodního orgánu. Ten svou pravomoc získává mezinárodní smlouvou a dotčené státy se zavazují se výrokem mezinárodního orgánu řídit.


Co je to Adjudikace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Adjudikace? Potom se o definici podělte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Adjudikace se nachází v kategorii Právo

Klíčová slova: význam, slovo, terminus technicus, co to je, lexikon, co znamená, slovník, odborný výraz, formulace, vysvětlení, wiki, odborné názvosloví, definice, Právo, význam pojmu, terminologie, co je to Adjudikace?, význam slova


Pojem Adjudikace je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Adjudikace? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Adjudikace (adiudicatio) znamená přisouzení, výrok soudu, kterým je jedné ze stran sporu přiřknuta určitá věc nebo právo. Může jít o výrok deklaratorní, kterým se pouze autoritativně potvrzuje už určitá existující skutečnost (např. přechod práva na základě platně uzavřené smlouvy), nebo konstitutivní, teprve kterým dojde ke vzniku dané skutečnosti (např. při rozdělení spoluvlastnictví).

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít pojem Adjudikace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Adjudikace ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Adjudikace na Youtube

Vyhledat heslo Adjudikace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Adjudikace ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Adjudikace ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Adjudikace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Adjudikace? resp. jaká je definice termínu Adjudikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adjudikace, odpověď na dotaz co je to Adjudikace?. Víte např. kdo to je Kali? Znáte a víte kdo je Kapsář? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Právo Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.