Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Co to je Adjudikace? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Adjudikace?

Adjudikace je pojem, který může být použit v obecném právu ve významu soudní rozhodnutí. Je to tzv. přisouzení, které přiřkne jedné ze stran sporu určité právo nebo věc.
Pojem adjudikace se hojně užívá v mezinárodním právu, kde označuje způsob nabytí určitého státního území nebo jeho části. Toto nabytí probíhá na základě rozhodnutí mezinárodního orgánu. Ten svou pravomoc získává mezinárodní smlouvou a dotčené státy se zavazují se výrokem mezinárodního orgánu řídit.


Co je to Adjudikace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Adjudikace můžete samozřejmě sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Adjudikace je v sekci Právo

Klíčová slova: názvosloví, přesný výraz, popis, význam pojmu, informace, synonymum, lexikon, Právo, terminologie, přesný význam, wiki, formulace, co to je, heslo, význam, slovo, význam slova, pojem


Pojem Adjudikace je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Adjudikace? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Adjudikace (adiudicatio) znamená přisouzení, výrok soudu, kterým je jedné ze stran sporu přiřknuta určitá věc nebo právo. Může jít o výrok deklaratorní, kterým se pouze autoritativně potvrzuje už určitá existující skutečnost (např. přechod práva na základě platně uzavřené smlouvy), nebo konstitutivní, teprve kterým dojde ke vzniku dané skutečnosti (např. při rozdělení spoluvlastnictví).

Jiné zdroje informací o pojmu Adjudikace

Hledat videa s názvem Adjudikace na Youtube

Hledat výraz Adjudikace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Adjudikace ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Adjudikace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Adjudikace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Adjudikace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Adjudikace například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Adjudikace? resp. co je to Adjudikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adjudikace, odpověď na dotaz co je to Adjudikace?. Víte např. kdo to je Mládek? Znáte a víte kdo je Zběh? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.