Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Co to je Adjudikace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Adjudikace?

Adjudikace je pojem, který může být použit v obecném právu ve významu soudní rozhodnutí. Je to tzv. přisouzení, které přiřkne jedné ze stran sporu určité právo nebo věc.
Pojem adjudikace se hojně užívá v mezinárodním právu, kde označuje způsob nabytí určitého státního území nebo jeho části. Toto nabytí probíhá na základě rozhodnutí mezinárodního orgánu. Ten svou pravomoc získává mezinárodní smlouvou a dotčené státy se zavazují se výrokem mezinárodního orgánu řídit.


Co je to Adjudikace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Adjudikace doporučujeme sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Adjudikace se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: informace, názvosloví, Právo, pojem, slovník, význam slova, význam pojmu, slovo, heslo, co to je, terminologie, definice, synonymum, Adjudikace, termín, lexikon, význam, přesný výraz


Pojem Adjudikace je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Adjudikace?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Adjudikace (adiudicatio) znamená přisouzení, výrok soudu, kterým je jedné ze stran sporu přiřknuta určitá věc nebo právo. Může jít o výrok deklaratorní, kterým se pouze autoritativně potvrzuje už určitá existující skutečnost (např. přechod práva na základě platně uzavřené smlouvy), nebo konstitutivní, teprve kterým dojde ke vzniku dané skutečnosti (např. při rozdělení spoluvlastnictví).

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Najít výraz Adjudikace ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Adjudikace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Adjudikace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Adjudikace ve Wikimedia Commons

Najít termín Adjudikace ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Adjudikace na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Adjudikace například ve Wikizdrojích, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Adjudikace? resp. jaký je význam slova Adjudikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adjudikace, odpověď na dotaz co je to Adjudikace?. Víte např. kdo to je Kardiak? Znáte a víte kdo je Bílý kůň? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.