Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Co to je Adjudikace? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Adjudikace?

Adjudikace je pojem, který může být použit v obecném právu ve významu soudní rozhodnutí. Je to tzv. přisouzení, které přiřkne jedné ze stran sporu určité právo nebo věc.
Pojem adjudikace se hojně užívá v mezinárodním právu, kde označuje způsob nabytí určitého státního území nebo jeho části. Toto nabytí probíhá na základě rozhodnutí mezinárodního orgánu. Ten svou pravomoc získává mezinárodní smlouvou a dotčené státy se zavazují se výrokem mezinárodního orgánu řídit.


Co je to Adjudikace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Adjudikace) můžete sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Adjudikace patří do kategorie Právo

Klíčová slova: formulace, přesný význam, Adjudikace, slovník, význam, názvosloví, co je to Adjudikace?, lexikon, definice, odborné názvosloví, termín, význam slova, slovo, terminus technicus, odborný výraz, synonymum, informace, Právo


Pojem Adjudikace je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Adjudikace? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Adjudikace (adiudicatio) znamená přisouzení, výrok soudu, kterým je jedné ze stran sporu přiřknuta určitá věc nebo právo. Může jít o výrok deklaratorní, kterým se pouze autoritativně potvrzuje už určitá existující skutečnost (např. přechod práva na základě platně uzavřené smlouvy), nebo konstitutivní, teprve kterým dojde ke vzniku dané skutečnosti (např. při rozdělení spoluvlastnictví).

Více informací o pojmu Adjudikace lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít pojem Adjudikace ve Wikizdrojích

Hledat pojem Adjudikace ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Adjudikace ve Wikimedia Commons

Najít heslo Adjudikace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Adjudikace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Adjudikace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Adjudikace například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Adjudikace? resp. co je to Adjudikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adjudikace, odpověď na dotaz co je to Adjudikace?. Víte např. kdo to je Svatá Trojice? Znáte a víte kdo je Kapsář? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Adjudikace hledat i v jiných kategoriích (než Právo) Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.