Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Co to je Adjudikace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Adjudikace

Adjudikace je pojem, který může být použit v obecném právu ve významu soudní rozhodnutí. Je to tzv. přisouzení, které přiřkne jedné ze stran sporu určité právo nebo věc.
Pojem adjudikace se hojně užívá v mezinárodním právu, kde označuje způsob nabytí určitého státního území nebo jeho části. Toto nabytí probíhá na základě rozhodnutí mezinárodního orgánu. Ten svou pravomoc získává mezinárodní smlouvou a dotčené státy se zavazují se výrokem mezinárodního orgánu řídit.


Co je to Adjudikace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Adjudikace. Co znamená pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Adjudikace můžete sdílet s blízkými na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Adjudikace je v kategorii právo

Klíčová slova: definice, popis, heslo, význam pojmu, formulace, pojem, vysvětlení, názvosloví, odborné názvosloví, slovo, terminologie, význam, wiki, přesný význam, terminus technicus, co je to Adjudikace?, definice pojmu, termín


Pojem Adjudikace je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Adjudikace?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Adjudikace (adiudicatio) znamená přisouzení, výrok soudu, kterým je jedné ze stran sporu přiřknuta určitá věc nebo právo. Může jít o výrok deklaratorní, kterým se pouze autoritativně potvrzuje už určitá existující skutečnost (např. přechod práva na základě platně uzavřené smlouvy), nebo konstitutivní, teprve kterým dojde ke vzniku dané skutečnosti (např. při rozdělení spoluvlastnictví).

Další informace o pojmu Adjudikace hledejte v níže uvedených zdrojích

Zkusit najít frázi Adjudikace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Adjudikace ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Adjudikace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Adjudikace na Google.cz

Vyhledat pojem Adjudikace ve Wikislovníku

Hledat heslo Adjudikace ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Adjudikace například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Adjudikace? resp. jaký je význam pojmu Adjudikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adjudikace, odpověď na dotaz co je to Adjudikace?. Víte např. kdo to je Toxický člověk? Znáte a víte kdo je Edvard Beneš? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Radíme vám proto hledat slovo Adjudikace i v jiné části webu než je kategorie právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.