Co je to?
Výraz, termín, definice slova Adjudikace. Co znamená odborný pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Co je to Adjudikace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Adjudikace

Adjudikace je pojem, který může být použit v obecném právu ve významu soudní rozhodnutí. Je to tzv. přisouzení, které přiřkne jedné ze stran sporu určité právo nebo věc.
Pojem adjudikace se hojně užívá v mezinárodním právu, kde označuje způsob nabytí určitého státního území nebo jeho části. Toto nabytí probíhá na základě rozhodnutí mezinárodního orgánu. Ten svou pravomoc získává mezinárodní smlouvou a dotčené státy se zavazují se výrokem mezinárodního orgánu řídit.


Co je to Adjudikace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Adjudikace. Co znamená odborný pojem Adjudikace z kategorie Právo?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Adjudikace se známými prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Adjudikace se nachází v kategorii právo

Klíčová slova: slovo, wiki, význam slova, Adjudikace, terminologie, právo, odborný výraz, co je to Adjudikace?, význam pojmu, formulace, terminus technicus, přesný význam, význam, heslo, přesný výraz, termín, co to je, vysvětlení


Pojem Adjudikace je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Adjudikace?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Adjudikace (adiudicatio) znamená přisouzení, výrok soudu, kterým je jedné ze stran sporu přiřknuta určitá věc nebo právo. Může jít o výrok deklaratorní, kterým se pouze autoritativně potvrzuje už určitá existující skutečnost (např. přechod práva na základě platně uzavřené smlouvy), nebo konstitutivní, teprve kterým dojde ke vzniku dané skutečnosti (např. při rozdělení spoluvlastnictví).

Další informační zdroje o slovu Adjudikace

Hledat videa s názvem Adjudikace na Youtube

Vyhledat heslo Adjudikace ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Adjudikace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Adjudikace na Google.cz

Hledat termín Adjudikace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Adjudikace ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Adjudikace například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Adjudikace? resp. jaká je definice slova Adjudikace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adjudikace, odpověď na dotaz co je to Adjudikace?. Víte např. kdo to je David Novotný? Znáte a víte kdo je Bílý kůň? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.