Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nejsvětější Trojice. Co znamená odborný pojem Nejsvětější Trojice z kategorie Náboženství?

Co je to Nejsvětější Trojice? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice, jinak také Svatá Trojice či Boží Trojice je označení používané křesťany pro Boha. Ten se vyskytuje jako trojjediný, tedy ve třech božských osobách - Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Ti tvoří jediné božství.
Nejsvětější Trojici uznávají všechny církve sdružené pod Světovou radou církví.


Co je to Nejsvětější Trojice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Nejsvětější Trojice. Co znamená odborný pojem Nejsvětější Trojice z kategorie Náboženství?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Nejsvětější Trojice s kolegy prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Nejsvětější Trojice se nachází v sekci náboženství

Klíčová slova: wiki, náboženství, formulace, přesný význam, terminus technicus, lexikon, slovo, význam pojmu, přesný výraz, co je to Nejsvětější Trojice?, definice, odborné názvosloví, popis, náboženství, informace, odborný výraz, termín, názvosloví


Pojem Nejsvětější Trojice je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Nejsvětější Trojice?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství.

Další informace o pojmu Nejsvětější Trojice hledejte v níže uvedených zdrojích

Zkusit najít výraz Nejsvětější Trojice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Nejsvětější Trojice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Nejsvětější Trojice ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nejsvětější Trojice ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Nejsvětější Trojice na Youtube

Vyhledat pojem Nejsvětější Trojice ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Nejsvětější Trojice například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Nejsvětější Trojice? resp. jaký je přesný význam slova Nejsvětější Trojice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nejsvětější Trojice, odpověď na dotaz co je to Nejsvětější Trojice?. Víte např. kdo to je Kraken? Znáte a víte kdo je Jan Potměšil? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je náboženství. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.