Co je to?
Výraz, termín, definice slova Stavební dozor. Co znamená odborný pojem Stavební dozor z kategorie Stavebnictví?

Co je to Stavební dozor? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Stavební dozor?

Stavební dozor je stavebním zákonem definován jako kontrola provádění prací na stavbě. Označuje se tak také člověk, který kontroluje stavebníka, stavícího svépomocí. Cílem je zajistit shodu stavby s projektem a dodržení platných norem a předpisů. Práce tak jsou provedeny správně a bezpečně. Tuto dozorovou činnost vykonává také stavební úřad.
Osoba provádějící stavební dozor musí mít vysokoškolské vzdělání ve stavebnictví nebo architektuře nebo středoškolské stavební vzdělání s maturitou a nejméně třemi roky praxe. Někdy tuto kontrolu provádí přímo stavbyvedoucí, který vede stavební deník a potvrzuje správné provádění stavebních prací autorizačním razítkem.


Co je to Stavební dozor? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Stavební dozor. Co znamená odborný pojem Stavební dozor z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Stavební dozor s kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Stavební dozor se nachází v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: formulace, heslo, názvosloví, co znamená, význam slova, co je to Stavební dozor?, přesný výraz, definice pojmu, přesný význam, popis, lexikon, definice, wiki, pojem, slovo, termín, synonymum, význam pojmu


Pojem Stavební dozor je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Stavební dozor? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

Další zdroje informací

Vyhledat výraz Stavební dozor ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Stavební dozor ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Stavební dozor ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Stavební dozor ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Stavební dozor ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Stavební dozor na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Stavební dozor například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě nyní již víte jaký je význam slova Stavební dozor? resp. co se přesně ukrývá za slovem Stavební dozor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Stavební dozor, odpověď na dotaz co je to Stavební dozor?. Víte např. kdo to je Jan Chvojka? Znáte a víte kdo je Lucie Borhyová? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Zkuste proto termín Stavební dozor hledat i v jiných kategoriích (než stavebnictví) Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.