Co je to?
Výraz, termín, definice slova Stavební dozor. Co znamená odborný pojem Stavební dozor z kategorie Stavebnictví?

Co je to Stavební dozor? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Stavební dozor?

Stavební dozor je stavebním zákonem definován jako kontrola provádění prací na stavbě. Označuje se tak také člověk, který kontroluje stavebníka, stavícího svépomocí. Cílem je zajistit shodu stavby s projektem a dodržení platných norem a předpisů. Práce tak jsou provedeny správně a bezpečně. Tuto dozorovou činnost vykonává také stavební úřad.
Osoba provádějící stavební dozor musí mít vysokoškolské vzdělání ve stavebnictví nebo architektuře nebo středoškolské stavební vzdělání s maturitou a nejméně třemi roky praxe. Někdy tuto kontrolu provádí přímo stavbyvedoucí, který vede stavební deník a potvrzuje správné provádění stavebních prací autorizačním razítkem.


Co je to Stavební dozor? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Stavební dozor. Co znamená odborný pojem Stavební dozor z kategorie Stavebnictví?

Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Stavební dozor? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Stavební dozor je v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: odborný výraz, pojem, terminus technicus, termín, Stavební dozor, lexikon, význam pojmu, vysvětlení, formulace, stavebnictví, definice pojmu, co to je, slovo, synonymum, názvosloví, stavebnictví, přesný význam, přesný výraz


Pojem Stavební dozor je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Stavební dozor? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

Zkuste zjistit více informací o slovu Stavební dozor v následujících zdrojích

Hledat heslo Stavební dozor ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Stavební dozor ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Stavební dozor ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Stavební dozor ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Stavební dozor na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Stavební dozor ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Stavební dozor například ve videích na Youtube, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste zjistili co znamená Stavební dozor? resp. jaká je definice termínu Stavební dozor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Stavební dozor, odpověď na dotaz co je to Stavební dozor?. Víte např. kdo to je Helena Bonham Carter? Znáte a víte kdo je Alex Mynářová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než stavebnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.