Co je to?
Výraz, termín, definice slova Částice. Co znamená odborný pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co je to Částice? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Částice?

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.


Co je to Částice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Částice. Co znamená odborný pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Částice s kolegy na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Částice patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: přesný výraz, přesný význam, terminus technicus, slovo, význam slova, co je to Částice?, lexikon, termín, heslo, Částice, názvosloví, popis, terminologie, co to je, definice pojmu, odborné názvosloví, význam, Český jazyk


Pojem Částice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Částice? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat výraz Částice ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Částice ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Částice na Google.cz

Vyhledat termín Částice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Částice ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Částice na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Částice například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už víte co znamená slovo Částice? resp. co je to Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Diabetolog? Znáte a víte kdo je Udavač? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?