Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co to je Částice? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Částice?

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.


Co je to Částice? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Částice je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, názvosloví, terminus technicus, definice pojmu, Český jazyk, co je to Částice?, wiki, význam, co znamená, definice, přesný výraz, heslo, přesný význam, popis, formulace, Částice, Český jazyk, synonymum


Pojem Částice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Částice? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Jiné informační zdroje o pojmu Částice

Zkusit najít heslo Částice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Částice ve vyhledávači Yandex

Najít termín Částice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Částice ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Částice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Částice na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Částice například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Částice? resp. jaký je přesný význam slova Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Mahdí? Znáte a víte kdo je Topmodelka? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?