Co je to?
Výraz, termín, definice slova Částice. Co znamená odborný pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co je to Částice? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Částice

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.


Co je to Částice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Částice. Co znamená odborný pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Částice? Pak se o tuto stránku podělte s přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Částice je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: odborné názvosloví, odborný výraz, wiki, Částice, heslo, co znamená, lexikon, slovo, vysvětlení, význam pojmu, Český jazyk, definice pojmu, přesný výraz, formulace, terminologie, slovník, přesný význam, popis


Pojem Částice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Částice? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Další informační zdroje o slovu Částice

Vyhledat výraz Částice na Google.cz

Hledat videa s názvem Částice na Youtube

Zkusit najít termín Částice ve Wikislovníku

Najít pojem Částice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Částice ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Částice ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Částice například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste zjistili jaká je definice slova Částice? resp. co je to Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Jan Kanyza? Znáte a víte kdo je Preceptor? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?