Co je to?
Definice odborného termínu, slova Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co je to Částice? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Částice?

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.


Co je to Částice? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Částice) můžete sdílet s dalšími osobami na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Částice patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, přesný význam, lexikon, definice, odborný výraz, Český jazyk, co to je, význam pojmu, přesný výraz, informace, formulace, heslo, co je to Částice?, terminus technicus, odborné názvosloví, slovník, definice pojmu, význam


Pojem Částice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Částice? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Další informační zdroje

Najít pojem Částice ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Částice ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Částice ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Částice na Youtube

Hledat výraz Částice ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Částice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Částice například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, v Microsoft Bing, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Částice? resp. co přesně znamená slovo Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Marie Pojkarová? Znáte a víte kdo je Umělec? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?