Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co to je Částice? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Částice?

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.


Co je to Částice? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Částice sdílejte s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Částice je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: slovo, terminologie, synonymum, terminus technicus, termín, informace, slovník, Český jazyk, Částice, odborný výraz, význam slova, přesný výraz, Český jazyk, definice, vysvětlení, přesný význam, formulace, lexikon


Pojem Částice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Částice?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Další zdroje informací

Hledat heslo Částice ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Částice ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Částice ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Částice na Google.cz

Vyhledat pojem Částice ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Částice ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Částice například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Částice? resp. co znamená Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Lékárník? Znáte a víte kdo je Udavač? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?