Co je to?
Definice výrazu, termínu Poslední soud. Co znamená odborný pojem Poslední soud z kategorie Náboženství?

Co je to Poslední soud? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Poslední soud

Poslední soud je pojem z oblasti křesťanství. Jde o soud, kdy se soudí všichni lidé podle toho, jak se chovali a jednali na světě. Ti dobří budou žít věčným životem, provinilci skončí smrtí v ohni. Termín posledního soudu je známý i z jiných náboženství. I islám má v Koránu zakotveno, že muslimové věří v poslední soud.
Poslední soud bývá často spojován s apokalypsou. Je vyvrcholením dějin lidstva. Vynáší ho bůh nad lidskými dušemi. Často bývá ohlašován a očekáván, po nesplnění pak následuje velké zklamání věřících. Protože není známo, kdy přijde, měli bychom se na něj stále připravovat například skutky víry a nespoléhat na spasení Boží milostí.


Co je to Poslední soud? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Poslední soud. Co znamená odborný pojem Poslední soud z kategorie Náboženství?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Poslední soud je v sekci Náboženství

Klíčová slova: názvosloví, wiki, pojem, Náboženství, popis, termín, vysvětlení, co znamená, definice pojmu, informace, odborný výraz, význam slova, co to je, formulace, terminus technicus, synonymum, heslo, slovo


Pojem Poslední soud je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Poslední soud dozvíte následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane velký a slavný den Hospodinův. Pak by měl být každý člověk zvlášť souzen podle svého jednání na světě a jedni obdrží věčný život a druzí smrt v ohni. Poslední soud je známý také v dalších náboženstvích. Velký význam mu připisuje islám. V Koránu jsou muslimové nazýváni mj. „těmi, kteří věří v poslední soud“. V křesťanství a vůbec v abrahamovských náboženstvích jsou s posledním soudem spojeny apokalyptické představy. Poslední soud má být vyvrcholením dějin (proto lze o posledním soudu v pravém slova smyslu hovořit právě u náboženství s lineárním pojetím dějin a času).

Malba Posledního soudu

Malba posledního soudu od Hieronyma Bosche. Autor: Hieronymus Bosch, Eveline de Bruin, zdroj: Pixabay
Malba posledního soudu od Hieronyma Bosche. Autor: Hieronymus Bosch, Eveline de Bruin, zdroj: Pixabay


Více informací o slovu Poslední soud doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat pojem Poslední soud ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Poslední soud ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Poslední soud ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Poslední soud ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Poslední soud ve Wikislovníku

Hledat heslo Poslední soud ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Poslední soud například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Poslední soud? resp. co přesně znamená slovo Poslední soud? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poslední soud, odpověď na dotaz co je to Poslední soud?. Víte např. kdo to je Baruch Spinoza? Znáte a víte kdo je Michael Kocáb? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Náboženství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.