Co je to?
Definice výrazu, termínu Poslední soud. Co znamená odborný pojem Poslední soud z kategorie Náboženství?

Co je to Poslední soud? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Poslední soud?

Poslední soud je pojem z oblasti křesťanství. Jde o soud, kdy se soudí všichni lidé podle toho, jak se chovali a jednali na světě. Ti dobří budou žít věčným životem, provinilci skončí smrtí v ohni. Termín posledního soudu je známý i z jiných náboženství. I islám má v Koránu zakotveno, že muslimové věří v poslední soud.
Poslední soud bývá často spojován s apokalypsou. Je vyvrcholením dějin lidstva. Vynáší ho bůh nad lidskými dušemi. Často bývá ohlašován a očekáván, po nesplnění pak následuje velké zklamání věřících. Protože není známo, kdy přijde, měli bychom se na něj stále připravovat například skutky víry a nespoléhat na spasení Boží milostí.


Co je to Poslední soud? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Poslední soud. Co znamená odborný pojem Poslední soud z kategorie Náboženství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Poslední soud je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: termín, názvosloví, definice pojmu, wiki, co je to Poslední soud?, heslo, Náboženství, slovo, význam, lexikon, Náboženství, terminologie, popis, co znamená, odborné názvosloví, přesný význam, vysvětlení, formulace


Pojem Poslední soud je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Poslední soud můžete dozvědět následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane velký a slavný den Hospodinův. Pak by měl být každý člověk zvlášť souzen podle svého jednání na světě a jedni obdrží věčný život a druzí smrt v ohni. Poslední soud je známý také v dalších náboženstvích. Velký význam mu připisuje islám. V Koránu jsou muslimové nazýváni mj. „těmi, kteří věří v poslední soud“. V křesťanství a vůbec v abrahamovských náboženstvích jsou s posledním soudem spojeny apokalyptické představy. Poslední soud má být vyvrcholením dějin (proto lze o posledním soudu v pravém slova smyslu hovořit právě u náboženství s lineárním pojetím dějin a času).

Malba Posledního soudu

Malba posledního soudu od Hieronyma Bosche. Autor: Hieronymus Bosch, Eveline de Bruin, zdroj: Pixabay
Malba posledního soudu od Hieronyma Bosche. Autor: Hieronymus Bosch, Eveline de Bruin, zdroj: Pixabay


Jiné doporučené zdroje informací

Najít výraz Poslední soud ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Poslední soud na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Poslední soud ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Poslední soud ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Poslední soud ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Poslední soud na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Poslední soud například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Poslední soud? resp. jaký je význam slova Poslední soud? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poslední soud, odpověď na dotaz co je to Poslední soud?. Víte např. kdo to je Harpyje? Znáte a víte kdo je Silvie Dymáková? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Náboženství). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.