Co je to?
Definice výrazu Poslední soud. Co znamená odborný pojem Poslední soud z kategorie Náboženství?

Co je Poslední soud?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Poslední soud?

Poslední soud je pojem z oblasti křesťanství. Jde o soud, kdy se soudí všichni lidé podle toho, jak se chovali a jednali na světě. Ti dobří budou žít věčným životem, provinilci skončí smrtí v ohni. Termín posledního soudu je známý i z jiných náboženství. I islám má v Koránu zakotveno, že muslimové věří v poslední soud.
Poslední soud bývá často spojován s apokalypsou. Je vyvrcholením dějin lidstva. Vynáší ho bůh nad lidskými dušemi. Často bývá ohlašován a očekáván, po nesplnění pak následuje velké zklamání věřících. Protože není známo, kdy přijde, měli bychom se na něj stále připravovat například skutky víry a nespoléhat na spasení Boží milostí.


Co je to Poslední soud? Význam slova, termín, Definice výrazu Poslední soud. Co znamená odborný pojem Poslední soud z kategorie Náboženství?

Informace obsažené na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. I přesto však nepřebíráme odpovědnost za případné chyby. Zde Uvedený text byl zhotoven redaktory pro projekt Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Poslední soud můžete samozřejmě sdílet s ostatními na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Poslední soud je v sekci náboženství

Klíčová slova: formulace, náboženství, definice, slovník, popis, vysvětlení, terminus technicus, co to je, heslo, slovo, význam pojmu, lexikon, co znamená, názvosloví, přesný výraz, význam, náboženství, přesný význam


Pojem Poslední soud je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Poslední soud? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane velký a slavný den Hospodinův. Pak by měl být každý člověk zvlášť souzen podle svého jednání na světě a jedni obdrží věčný život a druzí smrt v ohni. Poslední soud je známý také v dalších náboženstvích. Velký význam mu připisuje islám. V Koránu jsou muslimové nazýváni mj. „těmi, kteří věří v poslední soud“. V křesťanství a vůbec v abrahamovských náboženstvích jsou s posledním soudem spojeny apokalyptické představy. Poslední soud má být vyvrcholením dějin (proto lze o posledním soudu v pravém slova smyslu hovořit právě u náboženství s lineárním pojetím dějin a času).

Malba Posledního soudu

Malba posledního soudu od Hieronyma Bosche. Autor: Hieronymus Bosch, Eveline de Bruin, zdroj: Pixabay
Malba posledního soudu od Hieronyma Bosche. Autor: Hieronymus Bosch, Eveline de Bruin, zdroj: Pixabay


Pro více informací o heslu Poslední soud zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít výraz Poslední soud ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Poslední soud ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Poslední soud ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Poslední soud ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Poslední soud ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat heslo Poslední soud ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Poslední soud například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Poslední soud? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Poslední soud? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poslední soud, odpověď na dotaz co je to Poslední soud?. Víte např. kdo to je Josef Čapek? Znáte a víte kdo je Kristina Höschlová? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než náboženství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Kněz, kříž, poslední soud, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.