Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hltnost. Co znamená odborný pojem Hltnost z kategorie Fyzika?

Co je to Hltnost? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Hltnost?

Hltnost je pojmenování maximálního průtoku vody či páry u vodních a parních turbín za daných podmínek. Vyjadřuje se buď v metrech krychlových za sekundu, nebo v kilogramech za sekundu.
Jako turbíny se světově největší hltností se udávají Kaplanovy turbíny, nacházející se na řece Volze ve vodní elektrárně v Saratově. Spád zde činí 11 metrů a průtok 806 metrů za sekundu. O něco nižší hltnost mají turbíny vodní elektrárny Gabčíkovo na řece Dunaji. I zde jde o Kaplanovy turbíny.


Co je to Hltnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hltnost. Co znamená odborný pojem Hltnost z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Hltnost sdílejte s přáteli a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Hltnost je v kategorii fyzika

Klíčová slova: přesný výraz, terminologie, lexikon, pojem, definice, popis, co znamená, formulace, význam pojmu, význam slova, slovo, definice pojmu, wiki, názvosloví, vysvětlení, terminus technicus, termín, fyzika


Pojem Hltnost je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hltnost? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hltnost turbíny je u vodní a parní turbíny maximální průtok vody, popřípadě páry, za určitých podmínek. Základní jednotkou je metr krychlový za sekundu (m3·s−1, m3/s), dalším jednotkovým vyjádřením může být i kg za sekundu (kg·s−1, kg/s).
Největší hltnost na světě mají Kaplanovy turbíny na Saratovské vodní elektrárně na Volze, kde při průtoku 806 m3/s pracují na spádu kolem 11 m. Jedinou turbínou o průměru 10,5 m může protékat vodní tok srovnatelný s Labem v Hamburku. Ve střední Evropě mají největší hltnost Kaplanovy turbíny na vodní elektrárně Gabčíkovo na Dunaji a to až 636 m3·s−1, při spádu 12,88–24,20 m.

Jiné informační zdroje o pojmu Hltnost

Zkusit najít slovo Hltnost ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hltnost ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Hltnost ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Hltnost ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Hltnost ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hltnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Hltnost například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Hltnost? resp. jaký je význam slova Hltnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hltnost, odpověď na dotaz co je to Hltnost?. Víte např. kdo to je Školník? Znáte a víte kdo je Freelancer? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je fyzika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.