Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ampér. Co znamená odborný pojem Ampér z kategorie Fyzika?

Co je to Ampér? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Ampér

Ampér je název jedné ze základních jednotek soustavy SI. Jde o jednotku intenzity elektrického proudu. Jako ampér byl označován stálý elektrický proud, který protéká dvěma rovnoběžnými vodiči a při tomto průtoku vyvolává sílu 2/107N na 1m délky. Tyto vodiče musí být velmi dlouhé, mají zanedbatelný kruhový průřez a jsou umístěné ve vakuu 1 metr od sebe. Nová definice ampéru vychází z fixace číselné hodnoty elementárního náboje. Ampér má značku A. Své jméno získal po známém matematikovi a fyzikovi francouzského původu André Marie Ampérovi, který se zabýval hlavně magnetizmem a elektrodynamikou a učinil v těchto oblastech význačné objevy.
Pomocí ampéru se definuje jednotka elektrického náboje, coulomb. Měřidlem v metrické soustavě je mezinárodní ampér. Ten je definován jako proud, kterým se za jednu sekundu vyloučí 0,001 118 g stříbra z roztoku dusičnanu stříbrného. V roce 1909 se v Londýně konala konference pro elektrické jednotky a zde byl jako měřidlo určen právě mezinárodní ampér. Ten byl o deset let později schválen ve Francii zákonem.


Co je to Ampér? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ampér. Co znamená odborný pojem Ampér z kategorie Fyzika?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Ampér? Pak se o ní podělte s kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Ampér je v kategorii fyzika

Klíčová slova: význam, heslo, co to je, wiki, co znamená, synonymum, terminologie, přesný význam, termín, definice, co je to Ampér?, význam pojmu, lexikon, popis, odborné názvosloví, pojem, přesný výraz, fyzika


Pojem Ampér je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat heslo Ampér ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Ampér ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Ampér ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ampér ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Ampér na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ampér ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Ampér například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Ampér? resp. co znamená slovo Ampér? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ampér, odpověď na dotaz co je to Ampér?. Víte např. kdo to je Karosář? Znáte a víte kdo je Tchyně? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než fyzika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.