Co je to?
Definice výrazu, termínu Ambivalentní. Co znamená odborný pojem Ambivalentní z kategorie Latina?

Co je to Ambivalentní? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Ambivalentní

Ambivalentní je přídavné jméno pocházející z latiny. Je složeno ze slov ambo-oba a valeo-platit. Znamená vnitřní rozpor, dvojznačnost nebo rozpolcenost. Pojem je využíván například v psychologii, kde se jím označuje psychický stav, při kterém člověk pociťuje současně protichůdné stavy, jako jsou například láska s nenávistí a podobně. Pokud se jedná o označení citového stavu osoby, může jít o postoj nenávistný, který je však současně spojen s určitou mírou lásky nebo naopak. Tato protichůdnost se pak odráží v jednání i rozhodování.
S ambivalentními pocity je nutno počítat jak v osobním, tak profesním životě. Jako ambivalentní se obecně označuje něco, co má současně dvojí platnost nebo hodnotu, nejednotnost. Autorem označení je psycholog Eugen Bleuler, který tento pojem použil již v roce 1910. Někteří psychologové zařazují ambivalentní pocity k příznakům schizofrenie, jiní proti tomuto zařazení protestují. Slovo lze použít i v mnoha dalších oblastech.


Co je to Ambivalentní? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Ambivalentní. Co znamená odborný pojem Ambivalentní z kategorie Latina?

Neručíme za přesnost, úplnost a hodnověrnost jakýchkoliv informací sdělovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Ambivalentní patří do sekce latina

Klíčová slova: formulace, význam, Ambivalentní, přesný výraz, co to je, odborný výraz, termín, terminus technicus, slovo, definice pojmu, definice, slovník, lexikon, terminologie, vysvětlení, názvosloví, informace, co znamená


Pojem Ambivalentní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ambivalentní? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Ambivalence je dvojakost nebo dvojznačnost, vnitřní rozpornost nebo rozpolcenost. Do psychologie toto slovo zavedl Eugen Bleuler roku 1910 jako označení pro zvláštní duševní stav, kdy člověk má současně zcela protichůdné pocity - např. sympatie a antipatie nebo lásky a nenávisti zároveň. Podle Bleulera je ambivalence příznakem schizofrenie, v psychoanalýze Sigmunda Freuda se odvozuje od napětí mezi libidem a thanatem a podobně.
Ambivalentní citový vztah jednotlivce k nějakému objektu pak může např. znamenat, že dotyčný člověk příslušnou osobu nebo věc nenávidí a zároveň ji má svým způsobem rád (např. postoj občanů k politice a politikům může mít také mírně ambivalentní povahu, neboť někteří občané mohou mít často pocit, že jim politici někdy výrazně škodí a zase naopak třeba i hodně pomáhají).

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Ambivalentní na Youtube

Najít heslo Ambivalentní ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Ambivalentní ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Ambivalentní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Ambivalentní na Google.cz

Vyhledat termín Ambivalentní ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Ambivalentní například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Ambivalentní? resp. jaký je význam pojmu Ambivalentní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ambivalentní, odpověď na dotaz co je to Ambivalentní?. Víte např. kdo to je Děvka? Znáte a víte kdo je Absolvent? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v latina. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.