Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ambivalentní. Co znamená odborný pojem Ambivalentní z kategorie Latina?

Co je to Ambivalentní? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Ambivalentní

Ambivalentní je přídavné jméno pocházející z latiny. Je složeno ze slov ambo-oba a valeo-platit. Znamená vnitřní rozpor, dvojznačnost nebo rozpolcenost. Pojem je využíván například v psychologii, kde se jím označuje psychický stav, při kterém člověk pociťuje současně protichůdné stavy, jako jsou například láska s nenávistí a podobně. Pokud se jedná o označení citového stavu osoby, může jít o postoj nenávistný, který je však současně spojen s určitou mírou lásky nebo naopak. Tato protichůdnost se pak odráží v jednání i rozhodování.
S ambivalentními pocity je nutno počítat jak v osobním, tak profesním životě. Jako ambivalentní se obecně označuje něco, co má současně dvojí platnost nebo hodnotu, nejednotnost. Autorem označení je psycholog Eugen Bleuler, který tento pojem použil již v roce 1910. Někteří psychologové zařazují ambivalentní pocity k příznakům schizofrenie, jiní proti tomuto zařazení protestují. Slovo lze použít i v mnoha dalších oblastech.


Co je to Ambivalentní? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ambivalentní. Co znamená odborný pojem Ambivalentní z kategorie Latina?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Ambivalentní se nachází v sekci latina

Klíčová slova: význam, odborný výraz, heslo, co to je, co je to Ambivalentní?, terminologie, pojem, latina, popis, lexikon, význam pojmu, formulace, význam slova, Ambivalentní, synonymum, přesný význam, co znamená, termín


Pojem Ambivalentní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Ambivalentní?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ambivalence je dvojakost nebo dvojznačnost, vnitřní rozpornost nebo rozpolcenost. Do psychologie toto slovo zavedl Eugen Bleuler roku 1910 jako označení pro zvláštní duševní stav, kdy člověk má současně zcela protichůdné pocity - např. sympatie a antipatie nebo lásky a nenávisti zároveň. Podle Bleulera je ambivalence příznakem schizofrenie, v psychoanalýze Sigmunda Freuda se odvozuje od napětí mezi libidem a thanatem a podobně.
Ambivalentní citový vztah jednotlivce k nějakému objektu pak může např. znamenat, že dotyčný člověk příslušnou osobu nebo věc nenávidí a zároveň ji má svým způsobem rád (např. postoj občanů k politice a politikům může mít také mírně ambivalentní povahu, neboť někteří občané mohou mít často pocit, že jim politici někdy výrazně škodí a zase naopak třeba i hodně pomáhají).

Další informační zdroje

Hledat slovo Ambivalentní ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Ambivalentní na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ambivalentní ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Ambivalentní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Ambivalentní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Ambivalentní ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Ambivalentní například v evropském vyhledávači Qwant, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Ambivalentní? resp. co označuje slovo Ambivalentní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ambivalentní, odpověď na dotaz co je to Ambivalentní?. Víte např. kdo to je Daniel Dočekal? Znáte a víte kdo je Dorian Gray? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než latina). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.