Co je to?
Výraz, termín, definice slova Pomluva. Co znamená odborný pojem Pomluva z kategorie Právo?

Co je to Pomluva? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Pomluva?

Pomluva je informace, která není pravdivá nebo je značně zkreslená a jejímž cílem je někomu uškodit. Pomluvou je ohrožena něčí pověst u ostatních lidí.
Jedná se o trestný čin upravený trestním zákoníkem. Postižení je poměrně tvrdé, protože má ochránit pověst i čest člověka ve všech oblastech života. Tato opatření se týkají pouze jednotlivců, fyzických osob.


Co je to Pomluva? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Pomluva. Co znamená odborný pojem Pomluva z kategorie Právo?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Pomluva s kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Pomluva se nachází v kategorii právo

Klíčová slova: význam pojmu, přesný význam, formulace, heslo, slovník, přesný výraz, pojem, wiki, synonymum, informace, co je to Pomluva?, vysvětlení, terminus technicus, názvosloví, definice, význam, co znamená, termín


Pojem Pomluva je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Pomluva?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pomluva je trestným činem, který spáchá ten, kdo o jiném uvede takový nepravdivý údaj, který může značně ohrozit jeho vážnost před druhými osobami. Jestliže by však někdo jiného nepravdivě osočil z trestné činnosti, místo pomluvy by šlo o trestný čin křivého obvinění, a v případě méně intenzivního zásahu do vážnosti člověka by šlo o přestupek urážky na cti. V českém právním řádu je pomluva upravena v § 184 trestního zákoníku. Trestnost pomluvy vyplývá ze snahy chránit čest a dobrou pověst člověka ve společnosti, a to ať už jde o jeho vztahy v zaměstnání, v rodině nebo kdekoli jinde. Vždy ale pouze jednotlivé fyzické osoby, před pomluvou nejsou chráněny osoby právnické ani skupiny lidí.

Více informací o pojmu Pomluva lze najít v následujících zdrojích

Hledat termín Pomluva ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Pomluva ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pomluva ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Pomluva na Youtube

Hledat pojem Pomluva ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pomluva ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Pomluva například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Pomluva? resp. co se přesně ukrývá za slovem Pomluva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pomluva, odpověď na dotaz co je to Pomluva?. Víte např. kdo to je Adiktolog? Znáte a víte kdo je Courtney Love? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Pomluva hledat i v jiných kategoriích (než právo) Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.