Co je to?
Definice odborného termínu, slova Nevědomí. Co znamená pojem Nevědomí z kategorie Psychologie?

Co je to Nevědomí? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Nevědomí?

Nevědomí je termín z oblasti lidské psychiky. Jedná se o oblast, která se nachází mimo oblast vědomí. Pojmem se zabývá filozofie i psychologie, každá věda však z jiného úhlu pohledu.
Filozofie zkoumá nevědomí vzhledem k cílům různých přírodních procesů, u nichž se neví, proč a z jakých důvodů probíhají. Psychologie se zabývá nevědomím u člověka jako jedince nebo u skupiny lidí a vlivem na jeho rozvoj a zdraví.


Co je to Nevědomí? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Nevědomí. Co znamená pojem Nevědomí z kategorie Psychologie?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Nevědomí je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: odborné názvosloví, definice pojmu, co znamená, informace, popis, formulace, slovo, Psychologie, význam pojmu, Psychologie, vysvětlení, terminologie, co je to Nevědomí?, slovník, význam, lexikon, definice, pojem


Pojem Nevědomí je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Nevědomí můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Nevědomí je oblast lidské psychiky, ležící mimo sféru vědomí. Psychologie rozlišuje osobní nevědomí a kolektivní nevědomí. Ve filosofii se mluví o nevědomí v souvislosti s přírodními procesy, které směřují k cílům nebo se projevují účelně, aniž by byla evidence o jejich důvodech a motivech.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít slovo Nevědomí ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nevědomí ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Nevědomí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nevědomí ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Nevědomí ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Nevědomí na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Nevědomí například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Nevědomí? resp. co přesně znamená slovo Nevědomí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nevědomí, odpověď na dotaz co je to Nevědomí?. Víte např. kdo to je Lucie Zedníčková? Znáte a víte kdo je Kamarád? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Psychologie). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.