Co je to?
Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Co je to Cash flow? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Cash flow?

Cash flow = tok peněz. Jedná se o výdej nebo příjem finančních prostředků. Často se používá jako zkrácený název v účetnictví pro výkaz přehledu o peněžních tocích. Představuje tedy rozdíl mezi výdajem a příjmem za dané období. Pro podnikové účetnictví má cash flow rozhodující vypovídací hodnotu, vyjadřuje schopnost firmy vydělávat peníze. Cash flow se proto využívá při hodnocení a schvalování investic a projektů.


Co je to Cash flow? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Cash flow se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: přesný výraz, význam slova, popis, terminologie, Cash flow, definice pojmu, heslo, lexikon, pojem, terminus technicus, odborné názvosloví, wiki, odborný výraz, formulace, vysvětlení, Účetnictví, slovo, co to je


Pojem Cash flow je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Cash flow? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Cash flow nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.
V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti.

Jiné informační zdroje o pojmu Cash flow

Hledat slovo Cash flow ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Cash flow ve vyhledávači Qwant

Vyhledat výraz Cash flow ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Cash flow na Google.cz

Najít heslo Cash flow ve Wikislovníku

Najít termín Cash flow ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Cash flow například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Cash flow? resp. jaký je přesný význam slova Cash flow? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cash flow, odpověď na dotaz co je to Cash flow?. Víte např. kdo to je Pošahanec? Znáte a víte kdo je Mao Ce-tung? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Účetnictví Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.