Co je to?
Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Co je to Cash flow? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Cash flow?

Cash flow = tok peněz. Jedná se o výdej nebo příjem finančních prostředků. Často se používá jako zkrácený název v účetnictví pro výkaz přehledu o peněžních tocích. Představuje tedy rozdíl mezi výdajem a příjmem za dané období. Pro podnikové účetnictví má cash flow rozhodující vypovídací hodnotu, vyjadřuje schopnost firmy vydělávat peníze. Cash flow se proto využívá při hodnocení a schvalování investic a projektů.


Co je to Cash flow? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Cash flow sdílejte s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Cash flow je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: heslo, co to je, co znamená, slovo, definice pojmu, význam slova, synonymum, terminus technicus, terminologie, co je to Cash flow?, přesný význam, Cash flow, přesný výraz, význam, Účetnictví, popis, pojem, termín


Pojem Cash flow je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Cash flow? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Cash flow nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.
V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti.

Pro další informace o termínu Cash flow zkuste tyto odkazy

Vyhledat heslo Cash flow ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Cash flow ve Wikimedia Commons

Najít pojem Cash flow ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Cash flow ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Cash flow ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Cash flow ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Cash flow například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Cash flow? resp. co vlastně znamená slovo Cash flow? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cash flow, odpověď na dotaz co je to Cash flow?. Víte např. kdo to je Sunnita? Znáte a víte kdo je Mao Ce-tung? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Účetnictví. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.