Co je to?
Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Co je to Cash flow? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Cash flow?

Cash flow = tok peněz. Jedná se o výdej nebo příjem finančních prostředků. Často se používá jako zkrácený název v účetnictví pro výkaz přehledu o peněžních tocích. Představuje tedy rozdíl mezi výdajem a příjmem za dané období. Pro podnikové účetnictví má cash flow rozhodující vypovídací hodnotu, vyjadřuje schopnost firmy vydělávat peníze. Cash flow se proto využívá při hodnocení a schvalování investic a projektů.


Co je to Cash flow? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Cash flow sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Cash flow patří do sekce Účetnictví

Klíčová slova: formulace, přesný význam, Cash flow, vysvětlení, informace, co je to Cash flow?, význam slova, odborný výraz, Účetnictví, definice pojmu, synonymum, přesný výraz, pojem, význam, Účetnictví, heslo, terminologie, slovník


Pojem Cash flow je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Cash flow?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Cash flow nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.
V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat výraz Cash flow na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Cash flow ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Cash flow na Youtube

Najít termín Cash flow ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Cash flow ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Cash flow ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Cash flow například v evropském vyhledávači Qwant, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Cash flow? resp. jaká je definice slova Cash flow? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cash flow, odpověď na dotaz co je to Cash flow?. Víte např. kdo to je George Friedman? Znáte a víte kdo je Vondroušová Markéta? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Účetnictví. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.