Co je to?
Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Co je to Cash flow? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Cash flow?

Cash flow = tok peněz. Jedná se o výdej nebo příjem finančních prostředků. Často se používá jako zkrácený název v účetnictví pro výkaz přehledu o peněžních tocích. Představuje tedy rozdíl mezi výdajem a příjmem za dané období. Pro podnikové účetnictví má cash flow rozhodující vypovídací hodnotu, vyjadřuje schopnost firmy vydělávat peníze. Cash flow se proto využívá při hodnocení a schvalování investic a projektů.


Co je to Cash flow? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Cash flow? s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Cash flow je v sekci Účetnictví

Klíčová slova: Účetnictví, význam, definice, názvosloví, informace, vysvětlení, formulace, přesný význam, co znamená, terminologie, Cash flow, význam pojmu, wiki, slovo, pojem, co je to Cash flow?, terminus technicus, co to je


Pojem Cash flow je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Cash flow? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Cash flow nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.
V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti.

Odkazy na jiné weby

Najít pojem Cash flow ve Wikizdrojích

Hledat pojem Cash flow ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Cash flow ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Cash flow na Youtube

Najít heslo Cash flow ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Cash flow ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Cash flow například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Cash flow? resp. co se přesně ukrývá za slovem Cash flow? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cash flow, odpověď na dotaz co je to Cash flow?. Víte např. kdo to je Will Smith? Znáte a víte kdo je Vondroušová Markéta? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Účetnictví). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.