Co je to?
Výraz, termín, definice slova Přímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Přímá úměrnost z kategorie Matematika?

Co je to Přímá úměrnost? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Přímá úměrnost?

Přímá úměrnost je závislost proměnné x na proměnné y a naopak. Platí zde, že hodnota x se zvětšuje tolikrát, kolikrát se zvětšuje hodnota y a opačně. Když se hodnota x zmenšuje, zmenšuje se stejně hodnota y a stejně i naopak. Hodnoty x a y se mění stejným poměrem.
To znamená, že při zvýšení hodnoty jedné veličiny se stejně zvýší hodnota druhé veličiny. Při snížení hodnoty jedné veličiny se stejně sníží hodnota druhé veličiny.


Co je to Přímá úměrnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Přímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Přímá úměrnost z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Přímá úměrnost se nachází v sekci Matematika

Klíčová slova: popis, terminologie, co je to Přímá úměrnost?, co znamená, význam, lexikon, slovo, definice pojmu, heslo, terminus technicus, synonymum, názvosloví, Přímá úměrnost, termín, přesný výraz, definice, wiki, význam slova


Pojem Přímá úměrnost je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby

Vyhledat pojem Přímá úměrnost na Google.cz

Hledat heslo Přímá úměrnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Přímá úměrnost ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Přímá úměrnost ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Přímá úměrnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Přímá úměrnost ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Přímá úměrnost například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Přímá úměrnost? resp. jaká je definice termínu Přímá úměrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přímá úměrnost, odpověď na dotaz co je to Přímá úměrnost?. Víte např. kdo to je Ras? Znáte a víte kdo je Ajťák? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Matematika). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.