Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nadace. Co znamená odborný pojem Nadace z kategorie Různé?

Co je to Nadace? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Nadace?

Nadace je pojmenování pro účelové sdružení majetku, které zakladatel zřizuje pro dosažení určitého cíle. Tyto cíle bývají buď soukromé nebo veřejné, společensky či ekonomicky užitečné. Většinou se nadace zakládají pro dobročinné účely.
Nadace může i podnikat, nesmí to však být její hlavní náplní a musí směřovat k hlavnímu cíli činnosti nadace. Zakládá se nadační listinou, což je forma veřejné listiny a má zákonem definované náležitosti.

Co je to Nadace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Nadace. Co znamená odborný pojem Nadace z kategorie Různé?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Nadace patří do kategorie různé

Klíčová slova: formulace, názvosloví, synonymum, informace, odborný výraz, co je to Nadace?, heslo, význam slova, lexikon, přesný výraz, slovo, přesný význam, termín, terminologie, popis, význam pojmu, slovník, co to je


Pojem Nadace je v kategorii různé, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Nadace dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Nadace (angl. foundation, něm. Stiftung) je podle českého práva účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo „nadace“ a zpravidla také označení, poukazující na její účel. Podobné funkce může plnit i nadační fond, který ale na rozdíl od nadací nemusí mít trvalý charakter a výnosnou povahu, případně svěřenský fond, který ale na rozdíl od nadace nebo nadačního fondu není nadán samostatnou právní subjektivitou.

Pro další informace o termínu Nadace zkuste tyto odkazy

Zkusit najít výraz Nadace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Nadace na Youtube

Najít pojem Nadace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nadace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Nadace ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Nadace ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Nadace například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Nadace? resp. jaká je definice termínu Nadace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nadace, odpověď na dotaz co je to Nadace?. Víte např. kdo to je Zuzana Majerová Zahradníková? Znáte a víte kdo je Jiřina Bohdalová? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než různé). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.