Co je to?
Výraz, termín, definice slova Poezie. Co znamená odborný pojem Poezie z kategorie Literatura?

Co je to Poezie? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Poezie?

Mezi základní druhy literatury patří drama, próza a poezie. Poezie se též dá nazvat básnictvím. Toto umělecké dílo se od běžné mluvy odlišuje používáním specifických uměleckých prostředků.
Do středověku existovalo minimum děl psaných jinak, než básnickou formou. Poezie byla převažujícím žánrem až do osmnáctého století. Devatenácté století se neslo ve vyrovnaném stavu mezi poezií a prózou, zatímco století dvacáté plně ovládla próza.
Próza se ještě dále dělí podle přítomnosti či absence děje. Rozdělujeme epickou, lyrickou a lyricko-epickou poezii.


Co je to Poezie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Poezie. Co znamená odborný pojem Poezie z kategorie Literatura?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Poezie? Pak se o tuto stránku podělte s vašimi známými a kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Poezie je v kategorii literatura

Klíčová slova: slovník, Poezie, wiki, literatura, popis, terminologie, význam pojmu, význam slova, přesný výraz, informace, odborný výraz, termín, co znamená, terminus technicus, definice, pojem, význam, lexikon


Pojem Poezie je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Poezie píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Poezie (z řeckého poiésis - tvorba) je básnictví. Poezie je vedle prózy a dramatu základním druhem literatury. Autor toho druhu umění je označován za básníka, resp. básnířku.

Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků (rým, rytmus, metrum, obraznost nebo symbolika).

Další zdroje informací o slovu Poezie

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Poezie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Poezie na Google.cz

Najít termín Poezie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Poezie na Youtube

Zkusit najít výraz Poezie ve Wikislovníku

Hledat heslo Poezie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Poezie například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Poezie? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Poezie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poezie, odpověď na dotaz co je to Poezie?. Víte např. kdo to je Šaman? Znáte a víte kdo je Archanděl Gabriel? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než literatura). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.