Co je to?
Definice odborného termínu, slova Ageismus. Co znamená pojem Ageismus z kategorie Psychologie?

Co je Ageismus?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Ageismus

Ageismus čili věková diskriminace nebo diskriminace na základě věku je pojmenování pro druh ideologie, jehož základem je společné přesvědčení o tom, že lidský život v různých fázích má odlišné kvality, a že tedy lidé v různém věku si nejsou rovni. Na základě věku a náležitosti k jisté generaci pak vznikají stereotypy, symboly a systémy diskriminace osob. Pojem ageismus byl použit nejdříve ve druhé polovině 20. století, kdy se objevil v článku Roberta Butlera, amerického psychiatra, který se zabýval segregací v souvislosti s bytovou politikou. Základní definice ageismu se týká právě stereotypů a diskriminace lidí vzhledem k jejich stáří.
Termín vychází z anglického slova age, věk. Hranice počátku stáří není přesně definována, z kalendářního věku se nedá příliš vycházet, protože rozhodující je zdraví, vztahy, zájmy. Přesto je však kalendářní věk používán jako neoprávněný důvod k omezení možností a následně i příležitostí. Pokud by věk byl jediným kritériem, docházelo by k přímé i nepřímé diskriminaci, vytvářely by se bariéry a někteří jedinci by byli neprávem vylučováni ze společnosti. S postupujícím časem přibývá nových definic, které chtějí pojem ageismus upřesnit a rozšířit i na další věkové skupiny.


Co je to Ageismus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Ageismus. Co znamená pojem Ageismus z kategorie Psychologie?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Ageismus patří do sekce psychologie

Klíčová slova: definice pojmu, co je to Ageismus?, odborný výraz, terminus technicus, definice, psychologie, slovo, přesný význam, formulace, přesný výraz, Ageismus, co znamená, synonymum, terminologie, význam pojmu, informace, heslo, co to je


Pojem Ageismus je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Ageismus?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ageismus (anglicky ageism, původem v anglickém age = věk) je proces stereotypizování a diskriminace jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku. Tento proces může být náhodný nebo systematický.
Ačkoli je termín využíván k popisu předsudků a diskriminaci dětí a adolescentů (tzv. adultismus), ať už v podobě ignorování jejich nápadů z důvodu nízkého věku, nebo předpokládání, že by se měli chovat určitým způsobem s ohledem na jejich věk, je tento pojem používán především ve vztahu k zacházení se staršími lidmi. Termín tedy hlavně zastupuje roli společenského předsudku vůči stáří. Kromě toho bylo poukázáno na to, že projevy ageismu se neobjevují pouze vně provázané skupiny starších lidí, ale zároveň probíhají v rámci stigmatizované skupiny samotné.
Socioložka Lucie Vidovićová se ve své knize z roku 2008 „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti“ zamýšlí nad problematikou definice ageismu, jejíž podstata se během posledních 50 let (k roku 2016) neustále měnila. Nakonec na základě získaných poznatků o tomto fenoménu navrhla následující definici: „Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na základě jejich příslušnosti k určité kohortě/generaci.“

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít Ageismus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít Ageismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Ageismus na Youtube

Hledat heslo Ageismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Ageismus ve Wikislovníku

Vyhledat termín Ageismus ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ageismus například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v Google obrázcích nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Nyní již víte co znamená slovo Ageismus? resp. jaká je definice termínu Ageismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ageismus, odpověď na dotaz co je to Ageismus?. Víte např. kdo to je Pavel Vondruška? Znáte a víte kdo je Calin? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než psychologie). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie psychologie, meditace, ageismus, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.