Co je to?
Definice výrazu Ageismus. Co znamená odborný pojem Ageismus z kategorie Psychologie?

Co je Ageismus? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Ageismus?

Ageismus čili věková diskriminace nebo diskriminace na základě věku je pojmenování pro druh ideologie, jehož základem je společné přesvědčení o tom, že lidský život v různých fázích má odlišné kvality, a že tedy lidé v různém věku si nejsou rovni. Na základě věku a náležitosti k jisté generaci pak vznikají stereotypy, symboly a systémy diskriminace osob. Pojem ageismus byl použit nejdříve ve druhé polovině 20. století, kdy se objevil v článku Roberta Butlera, amerického psychiatra, který se zabýval segregací v souvislosti s bytovou politikou. Základní definice ageismu se týká právě stereotypů a diskriminace lidí vzhledem k jejich stáří.
Termín vychází z anglického slova age, věk. Hranice počátku stáří není přesně definována, z kalendářního věku se nedá příliš vycházet, protože rozhodující je zdraví, vztahy, zájmy. Přesto je však kalendářní věk používán jako neoprávněný důvod k omezení možností a následně i příležitostí. Pokud by věk byl jediným kritériem, docházelo by k přímé i nepřímé diskriminaci, vytvářely by se bariéry a někteří jedinci by byli neprávem vylučováni ze společnosti. S postupujícím časem přibývá nových definic, které chtějí pojem ageismus upřesnit a rozšířit i na další věkové skupiny.


Definice výrazu Ageismus. Co znamená odborný pojem Ageismus z kategorie Psychologie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Ageismus můžete samozřejmě sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Ageismus je v sekci psychologie

Klíčová slova: co to je, odborný výraz, wiki, lexikon, slovo, názvosloví, přesný význam, vysvětlení, význam slova, definice pojmu, slovník, terminus technicus, co znamená, přesný výraz, pojem, význam, termín, odborné názvosloví


Pojem Ageismus je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ageismus? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Ageismus (anglicky ageism, původem v anglickém age = věk) je proces stereotypizování a diskriminace jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku. Tento proces může být náhodný nebo systematický.
Ačkoli je termín využíván k popisu předsudků a diskriminaci dětí a adolescentů (tzv. adultismus), ať už v podobě ignorování jejich nápadů z důvodu nízkého věku, nebo předpokládání, že by se měli chovat určitým způsobem s ohledem na jejich věk, je tento pojem používán především ve vztahu k zacházení se staršími lidmi. Termín tedy hlavně zastupuje roli společenského předsudku vůči stáří. Kromě toho bylo poukázáno na to, že projevy ageismu se neobjevují pouze vně provázané skupiny starších lidí, ale zároveň probíhají v rámci stigmatizované skupiny samotné.
Socioložka Lucie Vidovićová se ve své knize z roku 2008 „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti“ zamýšlí nad problematikou definice ageismu, jejíž podstata se během posledních 50 let (k roku 2016) neustále měnila. Nakonec na základě získaných poznatků o tomto fenoménu navrhla následující definici: „Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na základě jejich příslušnosti k určité kohortě/generaci.“

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat termín Ageismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ageismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Ageismus ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Ageismus ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Ageismus na Youtube

Vyhledat výraz Ageismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ageismus například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Ageismus? resp. co vlastně znamená slovo Ageismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ageismus, odpověď na dotaz co je to Ageismus?. Víte např. kdo to je Alyssa Milano? Znáte a víte kdo je Carl Friedrich Gauss? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než psychologie). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.