Co je to?
Výraz, termín, definice slova Logistika. Co znamená odborný pojem Logistika z kategorie Věda?

Co je to Logistika? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Logistika?

Toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem se označují jako logistika. Stejné označení lze použít i pro firemní přesuny včetně různých postupů při skladování zboží. Účelem logistiky je zajistit co nejlepší možný výsledek, aby tyto toky představovaly co nejmenší náklady.
Organizace zásobování se jako první objevila v armádě v dobách dávno minulých. První optimalizaci zásobování můžeme hledat již ve starověku. Do obchodu přešla logistika plně v padesátých letech minulého století ve Spojených státech. Systém navázal na úspěšný vojenský příklad.


Co je to Logistika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Logistika. Co znamená odborný pojem Logistika z kategorie Věda?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Logistika sdílejte s kolegy na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Logistika je v kategorii věda

Klíčová slova: lexikon, věda, odborné názvosloví, slovník, termín, terminus technicus, přesný výraz, wiki, význam pojmu, význam, heslo, definice pojmu, terminologie, přesný význam, popis, co znamená, co to je, synonymum


Pojem Logistika je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Logistika? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Logistika (z franc. logistique) je termín, který zavedl švýcarský důstojník baron Antoine-Henri Jomini (6. března 1779 v Payerne, kanton Waadt, Švýcarsko – 24. března 1869 v Passy u Paříže, Francie). Odvodil jej od termínu maréchal de logis, což znamená ubytovatel. Ubytovatel byl důstojník, který se zabýval ubytováním a v širším významu zásobováním vojsk.

Dnes se užívá v několika významech:
♦ Logistika jako nauka, která se zabývá fyzickými toky zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli (zákazníkovi) a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě.
♦ Logistika jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.
♦ Logistika představuje organizaci, plánování, řízení a realizaci toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky konečného zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.

Logistika

Pod pojmem logistika si lidé často představí přepravu různými dopravními prostředky. Ilustrační obrázek. Autor: Gerd Altmann, zdroj: Pixabay
Pod pojmem logistika si lidé často představí přepravu různými dopravními prostředky. Ilustrační obrázek. Autor: Gerd Altmann, zdroj: Pixabay


Jiné doporučené zdroje informací

Najít výraz Logistika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Logistika na Youtube

Hledat slovo Logistika ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Logistika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Logistika ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Logistika ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Logistika například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Logistika? resp. jaký je přesný význam slova Logistika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logistika, odpověď na dotaz co je to Logistika?. Víte např. kdo to je Bohdan Tůma? Znáte a víte kdo je Klerik? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než věda). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.