Co je to?
Výraz, termín, definice slova Cimbuří. Co znamená odborný pojem Cimbuří z kategorie Stavebnictví?

Co je to Cimbuří? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Cimbuří?

Cimbuří se nachází na vrcholu hradeb. Je ozubené, takže umožňuje lepší úkryt před případnými obléhateli a pro obránce poskytuje bezpečný úkryt i možnost efektivně bojovat.
Cimbuří bylo používáno již ve starověku Řeky i Římany. Od konce 14. století se cimbuří postupně proměňovalo, zuby se rozšiřovaly a z proluk se tak staly střílny. Původní obranný prvek tak ztratil smysl a zůstal pouze jako estetický doplněk.


Co je to Cimbuří? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Cimbuří. Co znamená odborný pojem Cimbuří z kategorie Stavebnictví?

Veškeré texty jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Cimbuří s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Cimbuří je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: význam, co to je, terminus technicus, přesný význam, odborné názvosloví, co znamená, termín, názvosloví, přesný výraz, popis, heslo, význam pojmu, definice pojmu, vysvětlení, formulace, odborný výraz, informace, synonymum


Pojem Cimbuří je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Cimbuří? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Cimbuří je ozubené zakončení vrcholu hradby. Jeho účelem je umožnit obráncům hradeb relativně bezpečný boj (zuby jim umožňují lépe se krýt před palbou obléhatelů). Tento typ hradeb znali již starověcí Řekové a Římané, používán byl tisíce let. Zhruba na konci 14. století se cimbuří začíná modifikovat směrem k zužování proluk a rozšiřování zubů, kterýžto vývoj byl završen přeměnou proluk ve střílny a zánikem cimbuří jakožto používaného obranného prvku, i nadále se však objevovalo (či přetrvávalo) jako estetický prvek.

Jiné zdroje informací o pojmu Cimbuří

Zkusit najít výraz Cimbuří ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Cimbuří ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Cimbuří ve Wikimedia Commons

Najít slovo Cimbuří ve Wikizdrojích

Najít pojem Cimbuří ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Cimbuří ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Cimbuří například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Cimbuří? resp. jaký je význam pojmu Cimbuří? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cimbuří, odpověď na dotaz co je to Cimbuří?. Víte např. kdo to je Moula? Znáte a víte kdo je Beduín? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Stavebnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.