Co je to?
Definice odborného termínu, slova Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Co je to Logická indukce? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Logická indukce

Logická indukce neboli generalizace znamená, že z nějakých částečných poznatků je vyvozován obecný závěr. V praxi vypadá logická indukce tak, že pokud pro většinu předmětů určité skupiny platí stejná skutečnost, lze vyvodit závěr, že stejná skutečnost bude platit pro všechny předměty této skupiny.
Indukce může být úplná a neúplná. Neúplné indukce jsou základem mnoha vědeckých oborů i přírodních zákonů, jsou také podstatou předsudků.


Co je to Logická indukce? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Logická indukce doporučujeme sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Logická indukce se nachází v sekci filozofie

Klíčová slova: Logická indukce, odborný výraz, synonymum, popis, terminus technicus, přesný výraz, význam pojmu, definice pojmu, co je to Logická indukce?, odborné názvosloví, názvosloví, wiki, formulace, lexikon, význam slova, vysvětlení, význam, definice


Pojem Logická indukce je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Logická indukce? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An také skutečnost B, pak indukce je název pro náš úsudek, že pro všechny předměty A platí skutečnost B. Kupříkladu potkám-li tři hnědé medvědy, indukcí mohu dojít k závěru „všichni medvědi jsou hnědí“. Rozlišuje se indukce úplná a neúplná. Neúplná indukce má povahu předsudku. Moderní věda a pojetí přírodních zákonů stojí do značné míry právě na neúplné indukci.

Další možné informační zdroje

Vyhledat heslo Logická indukce na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Logická indukce ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Logická indukce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Logická indukce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Logická indukce ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Logická indukce ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Logická indukce například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste zjistili jaká je definice slova Logická indukce? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Logická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logická indukce, odpověď na dotaz co je to Logická indukce?. Víte např. kdo to je Manipulátor? Znáte a víte kdo je Lita Ford? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Logická indukce i v jiných kategoriích (než filozofie). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.