Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Co to je Logická indukce? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Logická indukce?

Logická indukce neboli generalizace znamená, že z nějakých částečných poznatků je vyvozován obecný závěr. V praxi vypadá logická indukce tak, že pokud pro většinu předmětů určité skupiny platí stejná skutečnost, lze vyvodit závěr, že stejná skutečnost bude platit pro všechny předměty této skupiny.
Indukce může být úplná a neúplná. Neúplné indukce jsou základem mnoha vědeckých oborů i přírodních zákonů, jsou také podstatou předsudků.


Co je to Logická indukce? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Logická indukce s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Logická indukce patří do kategorie Filozofie

Klíčová slova: informace, definice pojmu, synonymum, heslo, Filozofie, význam pojmu, slovník, termín, terminus technicus, Filozofie, přesný výraz, přesný význam, význam, vysvětlení, wiki, terminologie, odborné názvosloví, co je to Logická indukce?


Pojem Logická indukce je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Logická indukce píše následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An také skutečnost B, pak indukce je název pro náš úsudek, že pro všechny předměty A platí skutečnost B. Kupříkladu potkám-li tři hnědé medvědy, indukcí mohu dojít k závěru „všichni medvědi jsou hnědí“. Rozlišuje se indukce úplná a neúplná. Neúplná indukce má povahu předsudku. Moderní věda a pojetí přírodních zákonů stojí do značné míry právě na neúplné indukci.

Hledejte v dalších zdrojích

Najít výraz Logická indukce na Google.cz

Hledat termín Logická indukce ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Logická indukce na Youtube

Vyhledat slovo Logická indukce ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Logická indukce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Logická indukce ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Logická indukce například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Logická indukce? resp. jaký je přesný význam slova Logická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logická indukce, odpověď na dotaz co je to Logická indukce?. Víte např. kdo to je Mechovák? Znáte a víte kdo je Jehova? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Filozofie). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.