Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Co to je Logická indukce? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Logická indukce?

Logická indukce neboli generalizace znamená, že z nějakých částečných poznatků je vyvozován obecný závěr. V praxi vypadá logická indukce tak, že pokud pro většinu předmětů určité skupiny platí stejná skutečnost, lze vyvodit závěr, že stejná skutečnost bude platit pro všechny předměty této skupiny.
Indukce může být úplná a neúplná. Neúplné indukce jsou základem mnoha vědeckých oborů i přírodních zákonů, jsou také podstatou předsudků.


Co je to Logická indukce? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Logická indukce s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Logická indukce se nachází v kategorii Filozofie

Klíčová slova: terminus technicus, co znamená, slovo, názvosloví, wiki, definice, odborné názvosloví, význam pojmu, přesný výraz, termín, synonymum, význam, formulace, Filozofie, co je to Logická indukce?, vysvětlení, Filozofie, co to je


Pojem Logická indukce je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Logická indukce? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An také skutečnost B, pak indukce je název pro náš úsudek, že pro všechny předměty A platí skutečnost B. Kupříkladu potkám-li tři hnědé medvědy, indukcí mohu dojít k závěru „všichni medvědi jsou hnědí“. Rozlišuje se indukce úplná a neúplná. Neúplná indukce má povahu předsudku. Moderní věda a pojetí přírodních zákonů stojí do značné míry právě na neúplné indukci.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít výraz Logická indukce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Logická indukce na Youtube

Vyhledat slovo Logická indukce na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Logická indukce ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Logická indukce ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Logická indukce ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Logická indukce například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Logická indukce? resp. co to je Logická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logická indukce, odpověď na dotaz co je to Logická indukce?. Víte např. kdo to je Osmany Laffita? Znáte a víte kdo je Kulak? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Filozofie). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.