Co je to?
Výraz, termín, definice slova Logická indukce. Co znamená odborný pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Co je to Logická indukce? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Logická indukce?

Logická indukce neboli generalizace znamená, že z nějakých částečných poznatků je vyvozován obecný závěr. V praxi vypadá logická indukce tak, že pokud pro většinu předmětů určité skupiny platí stejná skutečnost, lze vyvodit závěr, že stejná skutečnost bude platit pro všechny předměty této skupiny.
Indukce může být úplná a neúplná. Neúplné indukce jsou základem mnoha vědeckých oborů i přírodních zákonů, jsou také podstatou předsudků.


Co je to Logická indukce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Logická indukce. Co znamená odborný pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Logická indukce můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Logická indukce je v kategorii filozofie

Klíčová slova: wiki, co to je, význam slova, názvosloví, filozofie, filozofie, přesný výraz, odborný výraz, synonymum, co je to Logická indukce?, význam pojmu, heslo, definice, terminologie, přesný význam, Logická indukce, slovo, pojem


Pojem Logická indukce je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Logická indukce můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An také skutečnost B, pak indukce je název pro náš úsudek, že pro všechny předměty A platí skutečnost B. Kupříkladu potkám-li tři hnědé medvědy, indukcí mohu dojít k závěru „všichni medvědi jsou hnědí“. Rozlišuje se indukce úplná a neúplná. Neúplná indukce má povahu předsudku. Moderní věda a pojetí přírodních zákonů stojí do značné míry právě na neúplné indukci.

Další informační zdroje

Zkusit najít slovo Logická indukce ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Logická indukce na Youtube

Zkusit najít termín Logická indukce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Logická indukce ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Logická indukce ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Logická indukce ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Logická indukce například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Logická indukce? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Logická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logická indukce, odpověď na dotaz co je to Logická indukce?. Víte např. kdo to je Andrea Verešová? Znáte a víte kdo je Jiří Schelinger? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než filozofie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.