Co je to?
Odborný výraz, definice slova Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Co je Logická indukce?

Co znamená termín Logická indukce? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Logická indukce neboli generalizace znamená, že z nějakých částečných poznatků je vyvozován obecný závěr. V praxi vypadá logická indukce tak, že pokud pro většinu předmětů určité skupiny platí stejná skutečnost, lze vyvodit závěr, že stejná skutečnost bude platit pro všechny předměty této skupiny.
Indukce může být úplná a neúplná. Neúplné indukce jsou základem mnoha vědeckých oborů i přírodních zákonů, jsou také podstatou předsudků.


Co je to Logická indukce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Logická indukce. Co znamená pojem Logická indukce z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Napsáno redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Logická indukce doporučujeme sdílet s dalšími lidmi na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Logická indukce se nachází v sekci filozofie

Klíčová slova: vysvětlení, přesný výraz, pojem, co to je, význam, wiki, odborné názvosloví, terminus technicus, filozofie, terminologie, filozofie, informace, popis, Logická indukce, definice pojmu, názvosloví, přesný význam, slovník


Pojem Logická indukce je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Logická indukce? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Logická indukce (generalizace) je vyvození obecného závěru z dílčích poznatků. Platí-li pro předmět A1 určitá skutečnost B, pro předmět A2 také skutečnost B, pro n-tý předmět An také skutečnost B, pak indukce je název pro náš úsudek, že pro všechny předměty A platí skutečnost B. Kupříkladu potkám-li tři hnědé medvědy, indukcí mohu dojít k závěru „všichni medvědi jsou hnědí“. Rozlišuje se indukce úplná a neúplná. Neúplná indukce má povahu předsudku. Moderní věda a pojetí přírodních zákonů stojí do značné míry právě na neúplné indukci.

Další zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Logická indukce ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Logická indukce ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít výraz Logická indukce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Logická indukce ve vyhledávači Yahoo

Hledat heslo Logická indukce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít Logická indukce ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Logická indukce například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní již víte co znamená Logická indukce? resp. jaká je definice termínu Logická indukce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logická indukce, odpověď na dotaz co je to Logická indukce?. Víte např. kdo to je Fízl? Znáte a víte kdo je Chris Stapleton? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je filozofie. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.