Co je to?
Definice odborného termínu, slova Frexit. Co znamená pojem Frexit z kategorie Politika?

Co je to Frexit? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Frexit

Frexit je název užívaný pro případný odchod Francie z EU. Mluvilo se o něm v souvislosti s brexitem, kdy bylo zjištěno, že většina Francouzů vykazuje negativní postoj k EU. Přesto při průzkumu Francouzi odpovídali, že vystoupit z Evropské unie by nechtěli.
Podobné postoje zastávají i další národy, např. Řekové, Nizozemci a další. Frexit je tedy zatím pouze hypotetickou teorií.


Co je to Frexit? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Frexit. Co znamená pojem Frexit z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Frexit s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Frexit se nachází v kategorii Politika

Klíčová slova: odborný výraz, Frexit, Politika, vysvětlení, přesný význam, formulace, názvosloví, lexikon, terminus technicus, co to je, terminologie, popis, heslo, co znamená, definice, wiki, přesný výraz, co je to Frexit?


Pojem Frexit je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Frexit?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

"Frexit" znamená hypotetický odchod Francie z Evropské unie.
Výzkum Pew Research Center, který proběhl v červnu 2016, před konáním britského referenda o členství v EU shledal, že až 61 % Francouzů zastává negativní postoje k EU, druzí byli Řekové se 71 %, srovnáváni s Velkou Británii a jejími 48 %. Nicméně na otázku, zda by chtěli vystoupit z EU, odpovědělo 45 % Francouzů záporně. Pouze 33 % by jej podpořilo. François Asselineau za Lidovou stranu unie místo toho sliboval jednostranný odchod z EU.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat termín Frexit ve Wikizdrojích

Hledat heslo Frexit ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Frexit na Google.cz

Vyhledat slovo Frexit ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Frexit ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Frexit ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Frexit například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Frexit? resp. jaký je přesný význam slova Frexit? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Frexit, odpověď na dotaz co je to Frexit?. Víte např. kdo to je Account manager? Znáte a víte kdo je Michael Jackson? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.