Co je to?
Výraz, termín, definice slova Informace. Co znamená odborný pojem Informace z kategorie Filozofie?

Co je Informace?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Informace

Informace je pojem, který může být používán v mnoha významech. Obecně je považována za údaj vypovídající o skutečném prostředí, o tom, v jakém je stavu a jaké procesy v něm probíhají. Informace příjemce seznamuje s prostředím a má vliv i na jeho jednání. Člověk se díky informacím přizpůsobuje tak, jako se vnější prostředí přizpůsobuje změnám. Ve fyzice a biologii se jako informace označuje to, co je podnětem nebo signálem působícím mezi objekty. Tyto informace jsou neznakové.
Jiné pojetí označuje informace jako znaky, díky kterým se přenáší sdělení mezi subjekty komunikace. Může jít o jakýkoli druh sdělení, jehož cílem je komunikovat. Jinou možností je informace jako nositelka řešení problému příjemce, popřípadě sdělení přinášející výnos nebo užitek. Může být také sdělením, které obohacuje příjemcův slovník. Informace jsou pak součástí poznatků pro celý život. Zvláštním druhem jsou estetické informace, které přinášejí umělecká díla a která jsou obohacením emocí a vnitřního světa člověka.


Co je to Informace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Informace. Co znamená odborný pojem Informace z kategorie Filozofie?

Pečlivě jsme zkontrolovali všechny informace a údaje. Přesto však nevylučujeme, že je v textech chyba. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Definici pojmu Informace sdílejte s rodinou a kamarády na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Informace je v kategorii filozofie

Klíčová slova: názvosloví, vysvětlení, popis, význam pojmu, odborné názvosloví, co to je, informace, přesný výraz, terminologie, slovo, pojem, heslo, termín, význam slova, co je to Informace?, Informace, terminus technicus, lexikon


Pojem Informace je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Informace píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost (entropii) systému (např. příjemce / uživatele informace). Množství informace lze charakterizovat tím, jak se jejím přijetím změnila míra neurčitosti přijímajícího systému.

Jiné informační zdroje o pojmu Informace

Vyhledat slovo Informace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Informace ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Informace na Google.cz

Zkusit najít frázi Informace ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Informace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat výraz Informace ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Informace například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Teď už víte co je to Informace? resp. co označuje slovo Informace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Informace, odpověď na dotaz co je to Informace?. Víte např. kdo to je Pitaval? Znáte a víte kdo je Pravičák? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. podle různých oborů. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v filozofie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?