Co je to?
Výraz, termín, definice slova Informace. Co znamená odborný pojem Informace z kategorie Filozofie?

Co je to Informace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Informace

Informace je pojem, který může být používán v mnoha významech. Obecně je považována za údaj vypovídající o skutečném prostředí, o tom, v jakém je stavu a jaké procesy v něm probíhají. Informace příjemce seznamuje s prostředím a má vliv i na jeho jednání. Člověk se díky informacím přizpůsobuje tak, jako se vnější prostředí přizpůsobuje změnám. Ve fyzice a biologii se jako informace označuje to, co je podnětem nebo signálem působícím mezi objekty. Tyto informace jsou neznakové.
Jiné pojetí označuje informace jako znaky, díky kterým se přenáší sdělení mezi subjekty komunikace. Může jít o jakýkoli druh sdělení, jehož cílem je komunikovat. Jinou možností je informace jako nositelka řešení problému příjemce, popřípadě sdělení přinášející výnos nebo užitek. Může být také sdělením, které obohacuje příjemcův slovník. Informace jsou pak součástí poznatků pro celý život. Zvláštním druhem jsou estetické informace, které přinášejí umělecká díla a která jsou obohacením emocí a vnitřního světa člověka.


Co je to Informace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Informace. Co znamená odborný pojem Informace z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Informace sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Informace je v kategorii filozofie

Klíčová slova: pojem, přesný výraz, definice, popis, filozofie, formulace, heslo, odborný výraz, informace, slovník, terminus technicus, vysvětlení, přesný význam, význam slova, význam pojmu, definice pojmu, co je to Informace?, Informace


Pojem Informace je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Informace? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost (entropii) systému (např. příjemce / uživatele informace). Množství informace lze charakterizovat tím, jak se jejím přijetím změnila míra neurčitosti přijímajícího systému.

Hledejte pojem Informace v následujících vyhledávačích

Vyhledat slovo Informace ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Informace ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Informace ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Informace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Informace ve vyhledávači Yandex

Najít termín Informace na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Informace například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Informace? resp. co znamená Informace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Informace, odpověď na dotaz co je to Informace?. Víte např. kdo to je Michal Viewegh? Znáte a víte kdo je Slender Man? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než filozofie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?