Co je to?
Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Co je to Saldo? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Saldo?

Saldo je obchodní bilance, která vyjadřuje rozdíl mezi importem a exportem. Dělí se na aktivní nebo pasivní, přičemž v rámci aktivního export převyšuje import, zatímco v pasivním je to přesně naopak. Pro výpočet salda existuje speciální vzoreček.
V České republice vítězilo pasivní saldo, především po roce 1993, což bylo způsobeno rozdělením od Slovenska, poklesem hospodářské výkonnosti kvůli transformaci a ztrátou významných obchodních partnerů z bývalého východního bloku. Po roce 2004 je saldo aktivní, za což nese dík automobilový průmysl a jeho export do zahraničí.


Co je to Saldo? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Saldo? s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Saldo je v sekci Ekonomie

Klíčová slova: slovník, význam pojmu, vysvětlení, co znamená, význam, terminus technicus, terminologie, popis, přesný výraz, co to je, názvosloví, definice, Ekonomie, přesný význam, definice pojmu, Saldo, slovo, termín


Pojem Saldo je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Saldo?

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok). Platební bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, příchozí i odchozí zahraniční investice, dary a přesuny finančních prostředků.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Saldo ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Saldo na Google.cz

Najít termín Saldo ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Saldo ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Saldo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Saldo ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Saldo například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Saldo? resp. jaký je přesný význam slova Saldo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Saldo, odpověď na dotaz co je to Saldo?. Víte např. kdo to je Tatiana Vilhelmová? Znáte a víte kdo je Kacíř? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Ekonomie). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.