Co je to?
Definice výrazu Stavební spoření. Co znamená odborný pojem Stavební spoření z kategorie Bankovnictví?

Co to je Stavební spoření? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Stavební spoření?

Stavební spoření je jedním z účelových druhů spoření. Jedná se o dlouhodobý druh spoření, při němž vkladatel ukládá své úspory u speciálně zaměřené banky. Výhodou je možnost čerpat státní podporu po dobu spoření a po splnění podmínek má majitel stavebního spoření nárok získat úvěr ze stavebního spoření.
Tento účelový úvěr má nízké a pevné sazby úroků po celou dobu spoření. Je relativně nezávislé na vývoji finančního trhu.


Co je to Stavební spoření? Význam slova, termín, Definice výrazu Stavební spoření. Co znamená odborný pojem Stavební spoření z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Stavební spoření s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Stavební spoření se nachází v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: terminus technicus, Stavební spoření, terminologie, termín, co je to Stavební spoření?, definice, co to je, význam slova, definice pojmu, lexikon, formulace, pojem, přesný výraz, informace, synonymum, popis, význam pojmu, odborné názvosloví


Pojem Stavební spoření je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Stavební spoření? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Stavební spoření je typem spoření. Vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel formou výhodných podmínek spoření řešit a realizovat vlastní bytovou otázku. Stavební spoření vytváří za spoluúčasti státu podmínky pro tvorbu vlastního kapitálu, které neumožňuje žádná jiná forma spoření, a společně s výhodným úvěrem prostředky pro financování bydlení.

Pro další informace o termínu Stavební spoření zkuste tyto odkazy

Hledat pojem Stavební spoření ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Stavební spoření na Youtube

Najít heslo Stavební spoření ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Stavební spoření ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Stavební spoření ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Stavební spoření ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Stavební spoření například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Stavební spoření? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Stavební spoření? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Stavební spoření, odpověď na dotaz co je to Stavební spoření?. Víte např. kdo to je Promotér? Znáte a víte kdo je Strojvedoucí? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Bankovnictví. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.