Co je to?
Definice odborného termínu, slova Bipolární porucha. Co znamená pojem Bipolární porucha z kategorie Lékařství?

Co je to Bipolární porucha? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Bipolární porucha

Bipolární porucha, označovaná též jako maniodepresivní psychóza, je onemocnění mozku. Dochází při něm k výrazným změnám nálady. Ta se pohybuje od přehnaně dobré nálady (manický stav) až k náladě extrémně špatné (deprese). Mění se také vnitřní energie a práceschopnost. Tyto výkyvy nálad jsou velmi vážné. Člověk v depresi není schopen práce a hrozí sebevražedné sklony, naopak v opačné fázi je nepřirozeně činný a rozjařený a ztrácí zábrany.
Nemoc je ovlivňována také prostředím a způsobem života. Léčení je dlouhodobé a probíhá pomocí léků a psychoterapie.


Co je to Bipolární porucha? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Bipolární porucha. Co znamená pojem Bipolární porucha z kategorie Lékařství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Bipolární porucha sdílejte s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Bipolární porucha je v kategorii Lékařství

Klíčová slova: terminologie, Lékařství, heslo, vysvětlení, význam slova, význam, informace, terminus technicus, definice, definice pojmu, co je to Bipolární porucha?, slovník, pojem, odborné názvosloví, popis, význam pojmu, přesný výraz, co to je


Pojem Bipolární porucha je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Bipolární porucha?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Bipolární porucha (BAP), známá také jako maniakální deprese (MD) nebo pod starším označením maniodepresivní psychóza (MDP), maniodeprese (MD) je závažná duševní porucha, při níž se střídá stav mánie a deprese. Je vážnou klinickou a nozologickou jednotkou v klasifikaci nemocí (F31). Současná psychiatrie (2002) se v nomenklatuře vyhýbá pojmu nemoc a termínu psychóza; užívá pojem „porucha“. Deprese při bipolární poruše se léčí jinak než monopolární deprese. O sebevraždu se statisticky pokusí okolo 50 % nemocných s bipolární poruchou, přičemž až 20 % z nich čin dokoná.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít slovo Bipolární porucha na Google.cz

Hledat slovo Bipolární porucha ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Bipolární porucha ve Wikizdrojích

Hledat výraz Bipolární porucha ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Bipolární porucha ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Bipolární porucha na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Bipolární porucha například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Bipolární porucha? resp. co se skrývá pod slovem Bipolární porucha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bipolární porucha, odpověď na dotaz co je to Bipolární porucha?. Víte např. kdo to je Vampír? Znáte a víte kdo je Cholerik? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Lékařství. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?