Co je to?
Výraz, termín, definice slova Bipolární porucha. Co znamená odborný pojem Bipolární porucha z kategorie Lékařství?

Co je to Bipolární porucha? Význam slova

Co znamená termín Bipolární porucha? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Bipolární porucha, označovaná též jako maniodepresivní psychóza, je onemocnění mozku. Dochází při něm k výrazným změnám nálady. Ta se pohybuje od přehnaně dobré nálady (manický stav) až k náladě extrémně špatné (deprese). Mění se také vnitřní energie a práceschopnost. Tyto výkyvy nálad jsou velmi vážné. Člověk v depresi není schopen práce a hrozí sebevražedné sklony, naopak v opačné fázi je nepřirozeně činný a rozjařený a ztrácí zábrany.
Nemoc je ovlivňována také prostředím a způsobem života. Léčení je dlouhodobé a probíhá pomocí léků a psychoterapie.


Co je to Bipolární porucha? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Bipolární porucha. Co znamená odborný pojem Bipolární porucha z kategorie Lékařství?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Bipolární porucha se nachází v kategorii lékařství

Klíčová slova: co to je, vysvětlení, lékařství, formulace, informace, wiki, Bipolární porucha, co je to Bipolární porucha?, synonymum, lékařství, lexikon, termín, terminus technicus, popis, co znamená, odborné názvosloví, přesný význam, význam pojmu


Pojem Bipolární porucha je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Bipolární porucha můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Bipolární porucha (BAP), známá také jako maniakální deprese (MD) nebo pod starším označením maniodepresivní psychóza (MDP), maniodeprese (MD) je závažná duševní porucha, při níž se střídá stav mánie a deprese. Je vážnou klinickou a nozologickou jednotkou v klasifikaci nemocí (F31). Současná psychiatrie (2002) se v nomenklatuře vyhýbá pojmu nemoc a termínu psychóza; užívá pojem „porucha“. Deprese při bipolární poruše se léčí jinak než monopolární deprese. O sebevraždu se statisticky pokusí okolo 50 % nemocných s bipolární poruchou, přičemž až 20 % z nich čin dokoná.

Další informace o pojmu Bipolární porucha hledejte v níže uvedených zdrojích

Vyhledat výraz Bipolární porucha ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Bipolární porucha ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Bipolární porucha na Youtube

Zkusit najít pojem Bipolární porucha ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Bipolární porucha ve Wikizdrojích

Hledat slovo Bipolární porucha ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Bipolární porucha například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Bipolární porucha? resp. co je to Bipolární porucha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bipolární porucha, odpověď na dotaz co je to Bipolární porucha?. Víte např. kdo to je Ivan Vyskočil? Znáte a víte kdo je Cholerik? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je lékařství. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?