Co je to?
Výraz, termín, definice slova Skutková podstata. Co znamená odborný pojem Skutková podstata z kategorie Právo?

Co je to Skutková podstata? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Skutková podstata?

Skutková podstata je pojmenování souboru základních, příznačných a právně závažných znaků nějakého právního pojmu, jako je například trestný čin.
Jestliže někdo jedná tak, že naplní skutkovou podstatu činu, musí počítat s právními důsledky, které jsou s takovým činem spojené. Ty jsou definované právními normami.


Co je to Skutková podstata? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Skutková podstata. Co znamená odborný pojem Skutková podstata z kategorie Právo?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Skutková podstata? s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Skutková podstata je v sekci právo

Klíčová slova: odborné názvosloví, Skutková podstata, názvosloví, formulace, význam pojmu, vysvětlení, informace, terminologie, definice, heslo, slovo, synonymum, přesný význam, přesný výraz, odborný výraz, slovník, právo, terminus technicus


Pojem Skutková podstata je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Skutková podstata můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Skutková podstata je souhrn typických, základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu (například: trestného činu). Pokud osoba naplní svým jednáním takové znaky (například spáchá trestný čin), naplní skutkovou podstatu, což s sebou přináší právní následky stanovené příslušnou právní normou. Pomocí znaků skutkové podstaty je vyjádřen základní charakter, význam a důvod existence daného právního institutu (u trestného činu je to společenská nebezpečnost takového činu, jehož páchání společnost zakazuje). Jako znaky skutkové podstaty jsou vybírány jen ty nejzávažnější (ty, před kterými se, v případě trestných činů, chce společnost chránit - u vraždy je to úmyslné usmrcení jiného, nikoli už přesný způsob, čas, místo takového usmrcení), a nezohledňují se ostatní součásti daného skutkového děje, tedy detailního průběhu dané události.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Skutková podstata ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Skutková podstata ve Wikizdrojích

Hledat termín Skutková podstata ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Skutková podstata na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skutková podstata ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Skutková podstata ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Skutková podstata například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Skutková podstata? resp. co označuje slovo Skutková podstata? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skutková podstata, odpověď na dotaz co je to Skutková podstata?. Víte např. kdo to je Rezident? Znáte a víte kdo je Jitka Sedláčková? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než právo). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.