Co je to?
Odborný výraz, definice slova Skutková podstata. Co znamená pojem Skutková podstata z kategorie Právo?

Co je to Skutková podstata? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Skutková podstata?

Skutková podstata je pojmenování souboru základních, příznačných a právně závažných znaků nějakého právního pojmu, jako je například trestný čin.
Jestliže někdo jedná tak, že naplní skutkovou podstatu činu, musí počítat s právními důsledky, které jsou s takovým činem spojené. Ty jsou definované právními normami.


Co je to Skutková podstata? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Skutková podstata. Co znamená pojem Skutková podstata z kategorie Právo?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Skutková podstata sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Skutková podstata patří do sekce Právo

Klíčová slova: slovo, co znamená, formulace, terminus technicus, heslo, definice pojmu, termín, význam, pojem, přesný význam, informace, Skutková podstata, slovník, názvosloví, definice, terminologie, význam pojmu, popis


Pojem Skutková podstata je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Skutková podstata? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Skutková podstata je souhrn typických, základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu (například: trestného činu). Pokud osoba naplní svým jednáním takové znaky (například spáchá trestný čin), naplní skutkovou podstatu, což s sebou přináší právní následky stanovené příslušnou právní normou. Pomocí znaků skutkové podstaty je vyjádřen základní charakter, význam a důvod existence daného právního institutu (u trestného činu je to společenská nebezpečnost takového činu, jehož páchání společnost zakazuje). Jako znaky skutkové podstaty jsou vybírány jen ty nejzávažnější (ty, před kterými se, v případě trestných činů, chce společnost chránit - u vraždy je to úmyslné usmrcení jiného, nikoli už přesný způsob, čas, místo takového usmrcení), a nezohledňují se ostatní součásti daného skutkového děje, tedy detailního průběhu dané události.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skutková podstata ve Wikimedia Commons

Najít výraz Skutková podstata ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Skutková podstata na Youtube

Zkusit najít pojem Skutková podstata ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Skutková podstata ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Skutková podstata na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Skutková podstata například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Skutková podstata? resp. jaký je význam pojmu Skutková podstata? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skutková podstata, odpověď na dotaz co je to Skutková podstata?. Víte např. kdo to je Žalobce? Znáte a víte kdo je Hillary Clinton? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Právo. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.