Co je to?
Odborný výraz, definice slova Skutková podstata. Co znamená pojem Skutková podstata z kategorie Právo?

Co je to Skutková podstata? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Skutková podstata

Skutková podstata je pojmenování souboru základních, příznačných a právně závažných znaků nějakého právního pojmu, jako je například trestný čin.
Jestliže někdo jedná tak, že naplní skutkovou podstatu činu, musí počítat s právními důsledky, které jsou s takovým činem spojené. Ty jsou definované právními normami.


Co je to Skutková podstata? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Skutková podstata. Co znamená pojem Skutková podstata z kategorie Právo?

Veškeré texty jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Skutková podstata) můžete sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Skutková podstata patří do kategorie Právo

Klíčová slova: odborné názvosloví, přesný výraz, definice pojmu, formulace, odborný výraz, Právo, pojem, co to je, slovo, Skutková podstata, informace, terminus technicus, lexikon, význam slova, Právo, co znamená, význam pojmu, význam


Pojem Skutková podstata je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Skutková podstata? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Skutková podstata je souhrn typických, základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu (například: trestného činu). Pokud osoba naplní svým jednáním takové znaky (například spáchá trestný čin), naplní skutkovou podstatu, což s sebou přináší právní následky stanovené příslušnou právní normou. Pomocí znaků skutkové podstaty je vyjádřen základní charakter, význam a důvod existence daného právního institutu (u trestného činu je to společenská nebezpečnost takového činu, jehož páchání společnost zakazuje). Jako znaky skutkové podstaty jsou vybírány jen ty nejzávažnější (ty, před kterými se, v případě trestných činů, chce společnost chránit - u vraždy je to úmyslné usmrcení jiného, nikoli už přesný způsob, čas, místo takového usmrcení), a nezohledňují se ostatní součásti daného skutkového děje, tedy detailního průběhu dané události.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít slovo Skutková podstata na Google.cz

Hledat heslo Skutková podstata ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Skutková podstata ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Skutková podstata ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Skutková podstata ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Skutková podstata ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Skutková podstata například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Skutková podstata? resp. co se přesně ukrývá za slovem Skutková podstata? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skutková podstata, odpověď na dotaz co je to Skutková podstata?. Víte např. kdo to je Diabetolog? Znáte a víte kdo je Švagrová? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Skutková podstata v jiné sekci než Právo. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.