Co je to?
Výraz, termín, definice slova Lingvistika. Co znamená odborný pojem Lingvistika z kategorie Věda?

Co je to Lingvistika? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Lingvistika?

Lingvistika, jinak též jazykověda, je označení vědecké disciplíny zabývající se výzkumem přirozeného jazyka. Je také soustavou jazykovědných oborů, jako je například lexikologie, syntax a další.
Lingvistika je tvořena obecnou lingvistikou, gramatikou, aplikovanou lingvistikou a jazykovědami jazyků nebo jazykových skupin. Spolupracuje s dalšími vědami, které se zabývají jazyky, filozofií, biologií, psychologií, sociologií a jinými. Podobnými disciplínami jsou například sociolingvistika, psycholingvistika a podobně.


Co je to Lingvistika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Lingvistika. Co znamená odborný pojem Lingvistika z kategorie Věda?

Možnost chyb vyhrazena. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Lingvistika? s kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Lingvistika je v sekci věda

Klíčová slova: synonymum, informace, co je to Lingvistika?, terminus technicus, lexikon, názvosloví, definice, přesný význam, slovník, věda, přesný výraz, co to je, pojem, formulace, vysvětlení, definice pojmu, odborný výraz, význam pojmu


Pojem Lingvistika je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Lingvistika dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk. Lze ji dělit na obecnou lingvistiku, aplikovanou lingvistiku, gramatiku a na jazykovědy jednotlivých jazyků nebo jejich skupin. Mezi ně patří např. anglická filologie neboli anglistika, dále např. bohemistika, germanistika, slovakistika, lusitanistika, turkologie; afrikanistika apod. (pro jejich seznam viz článek filologie). Označení filologie ovšem znamená široce pojaté studium jazyka, literatury i kulturních, historických a zeměpisných specifik dané oblasti (tzv. reálie). Lingvistiku je také možné chápat jako soubor jednotlivých jazykovědných disciplín (především fonologie, morfologie, lexikologie, syntaxe a textové lingvistiky). Jazykem se zabývá také mnoho dalších vědeckých disciplín, například psychologie, informatika, filosofie, biologie, anatomie člověka, sociologie, antropologie a další. Od 2. poloviny 20. století také vznikají hraniční jazykovědné disciplíny, jako je psycholingvistika, sociolingvistika, neurolingvistika aj. Roztříštěnost jazykověd však není sjednocována, ale jde spíše o paralelní disciplíny.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít pojem Lingvistika ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lingvistika ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Lingvistika ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Lingvistika ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Lingvistika ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Lingvistika ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Lingvistika například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve Wikizdrojích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Lingvistika? resp. co se přesně ukrývá za slovem Lingvistika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lingvistika, odpověď na dotaz co je to Lingvistika?. Víte např. kdo to je Jaroslava Panýrková? Znáte a víte kdo je Louis Pasteur? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci věda Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.