Co je to?
Definice výrazu Lingvistika. Co znamená odborný pojem Lingvistika z kategorie Věda?

Co to je Lingvistika? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Lingvistika?

Lingvistika, jinak též jazykověda, je označení vědecké disciplíny zabývající se výzkumem přirozeného jazyka. Je také soustavou jazykovědných oborů, jako je například lexikologie, syntax a další.
Lingvistika je tvořena obecnou lingvistikou, gramatikou, aplikovanou lingvistikou a jazykovědami jazyků nebo jazykových skupin. Spolupracuje s dalšími vědami, které se zabývají jazyky, filozofií, biologií, psychologií, sociologií a jinými. Podobnými disciplínami jsou například sociolingvistika, psycholingvistika a podobně.


Co je to Lingvistika? Význam slova, termín, Definice výrazu Lingvistika. Co znamená odborný pojem Lingvistika z kategorie Věda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Lingvistika s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Lingvistika patří do kategorie Věda

Klíčová slova: přesný výraz, popis, definice pojmu, Lingvistika, význam pojmu, názvosloví, význam slova, terminologie, slovo, co znamená, odborný výraz, odborné názvosloví, terminus technicus, definice, Věda, vysvětlení, Věda, heslo


Pojem Lingvistika je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Lingvistika? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk. Lze ji dělit na obecnou lingvistiku, aplikovanou lingvistiku, gramatiku a na jazykovědy jednotlivých jazyků nebo jejich skupin. Mezi ně patří např. anglická filologie neboli anglistika, dále např. bohemistika, germanistika, slovakistika, lusitanistika, turkologie; afrikanistika apod. (pro jejich seznam viz článek filologie). Označení filologie ovšem znamená široce pojaté studium jazyka, literatury i kulturních, historických a zeměpisných specifik dané oblasti (tzv. reálie). Lingvistiku je také možné chápat jako soubor jednotlivých jazykovědných disciplín (především fonologie, morfologie, lexikologie, syntaxe a textové lingvistiky). Jazykem se zabývá také mnoho dalších vědeckých disciplín, například psychologie, informatika, filosofie, biologie, anatomie člověka, sociologie, antropologie a další. Od 2. poloviny 20. století také vznikají hraniční jazykovědné disciplíny, jako je psycholingvistika, sociolingvistika, neurolingvistika aj. Roztříštěnost jazykověd však není sjednocována, ale jde spíše o paralelní disciplíny.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat výraz Lingvistika ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lingvistika ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Lingvistika ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Lingvistika ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Lingvistika na Google.cz

Najít výraz Lingvistika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Lingvistika například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Lingvistika? resp. co se skrývá pod slovem Lingvistika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lingvistika, odpověď na dotaz co je to Lingvistika?. Víte např. kdo to je Buddhista? Znáte a víte kdo je Referent? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Věda). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.