Co je to?
Odborný výraz, definice slova Komprese. Co znamená slovo Komprese z kategorie Software?

Co je Komprese? Definice pojmu

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Komprese?

Komprese obecně znamená zmenšení objemu. V případě komprese dat se můžeme setkat i s názvem komprimace. Cílem je snížení objemu dat. Dělí se ztrátovou a bezeztrátovou kompresi. Při ztrátové je sice zmenšení objemu dat výraznější, ale může dojít ke ztrátě některých informací. Ztrátová komprese se používá u videa, obrázků (formát jpeg) nebo u zvukových nahrávek (formát mp3). Vhodně zvolený stupeň komprese výrazně sníží velikost souboru (případně sníží velikost datového přenosu po síti) při minimálních změnách oproti originálu. Bezeztrátová komprese umožňuje vrátit původní podobu souboru beze změn, což je důležité například u textových dokumentů, počítačových programů apod. Ke komprimaci se používají speciální programy jako např. WinRAR nebo WinZip nebo ji lze provádět prostřednictvím souborových manažerů jako je např. Total commander. Komprimované soubory mají nejčastěji přípony .zip, .rar, .7z apod.


Co je to Komprese? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Komprese. Co znamená slovo Komprese z kategorie Software?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s partnery, kolegy a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Komprese patří do kategorie software

Klíčová slova: formulace, lexikon, význam slova, přesný výraz, co je to Komprese?, terminus technicus, definice, význam, synonymum, co znamená, co to je, termín, popis, Komprese, pojem, software, odborný výraz, vysvětlení


Pojem Komprese je v kategorii software, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Komprese dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro jejich archivaci nebo pro přenos přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti, např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí.

Hledejte výraz Komprese v dalších zdrojích

Vyhledat termín Komprese ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Komprese ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Komprese ve Wikimedia Commons

Zkusit najít frázi Komprese ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Komprese ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Komprese ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Komprese například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Komprese? resp. jaký je význam slova Komprese? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komprese, odpověď na dotaz co je to Komprese?. Víte např. kdo to je Vratislav Mynář? Znáte a víte kdo je Vojtěch Dyk? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než software. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.