Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Co to je Komprese? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Komprese

Komprese obecně znamená zmenšení objemu. V případě komprese dat se můžeme setkat i s názvem komprimace. Cílem je snížení objemu dat. Dělí se ztrátovou a bezeztrátovou kompresi. Při ztrátové je sice zmenšení objemu dat výraznější, ale může dojít ke ztrátě některých informací. Ztrátová komprese se používá u videa, obrázků (formát jpeg) nebo u zvukových nahrávek (formát mp3). Vhodně zvolený stupeň komprese výrazně sníží velikost souboru (případně sníží velikost datového přenosu po síti) při minimálních změnách oproti originálu. Bezeztrátová komprese umožňuje vrátit původní podobu souboru beze změn, což je důležité například u textových dokumentů, počítačových programů apod. Ke komprimaci se používají speciální programy jako např. WinRAR nebo WinZip nebo ji lze provádět prostřednictvím souborových manažerů jako je např. Total commander. Komprimované soubory mají nejčastěji přípony .zip, .rar, .7z apod.


Co je to Komprese? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Komprese. Co znamená pojem Komprese z kategorie Software?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Komprese) můžete sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Komprese patří do kategorie Software

Klíčová slova: popis, termín, terminus technicus, odborné názvosloví, pojem, význam pojmu, názvosloví, odborný výraz, co je to Komprese?, definice, heslo, informace, formulace, význam slova, slovník, terminologie, definice pojmu, co znamená


Pojem Komprese je v kategorii Software, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Komprese? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro jejich archivaci nebo pro přenos přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti, např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít heslo Komprese ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Komprese na Youtube

Hledat pojem Komprese ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Komprese ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Komprese ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Komprese ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Komprese například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Komprese? resp. co se přesně ukrývá za slovem Komprese? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komprese, odpověď na dotaz co je to Komprese?. Víte např. kdo to je Dabér? Znáte a víte kdo je Dana Drábová? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Komprese v jiné sekci než Software. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.