Co je to?
Výraz, termín, definice slova Lesopark. Co znamená odborný pojem Lesopark z kategorie Příroda?

Co je to Lesopark? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Lesopark?

Lesopark, jinak také lesní park nebo park vybudovaný v lese, je ve většině případů příměstským parkem. Jde o kombinaci klasického městského parku a prvků původního lesa. Nesplňuje funkci lesa jako zásoby dřevní hmoty, ale jeho hlavním účelem je poskytnout odpovídající zdravý prostor pro odpočinek, zábavu, a sportovní aktivity obyvatel. K dalším funkcím lesoparku patří tvorba krajiny, estetická a okrasná funkce. Proto se lesoparky zakládají především v okrajových oblastech velkých měst, okolí lázní a rekreačních středisek.
Způsob úpravy lesoparku využívají i jiná zařízení, jako jsou skanzeny, muzea v přírodě nebo zoologické zahrady. Od původního lesa se lesopark liší především pravenými lesními cestami, které tvoří propojenou síť. Cesty jsou lemovány lavičkami, altánky, odpočivadly, zahradními kouty, dětskými hřišti, vodními plochami, sportovním zařízením pro venkovní použití a dalším vybavením, které se obvykle v parcích nachází.


Co je to Lesopark? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Lesopark. Co znamená odborný pojem Lesopark z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Lesopark se nachází v sekci příroda

Klíčová slova: slovo, odborný výraz, terminologie, odborné názvosloví, informace, slovník, popis, příroda, formulace, synonymum, význam pojmu, wiki, příroda, vysvětlení, definice pojmu, definice, termín, terminus technicus


Pojem Lesopark je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Lesopark? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Lesopark (neboli lesní park či park v lese) je obvykle příměstský les, který v sobě kombinuje prvky původního lesa a běžného městského parku.
Na rozdíl od běžného lesa je zde potlačena jeho původní funkce produkce dřevní hmoty ve prospěch nové základní funkce, kterou je zde především oddech, odpočinek, relaxace, rekreace, zábava a sportovní aktivity obyvatelstva, nezanedbatelná je zde i jeho funkce okrasná, estetická a krajinotvorná. Z těchto důvodů lesoparky obvykle bývají zřizovány zejména na okrajích velkých měst respektive v okolí velkých lidských sídlišť, v okolí lázeňských měst nebo v okolí hojně navštěvovaných rekreačních středisek. Lesoparkovou úpravu mohou mít i některé zoologické zahrady (např. ZOO Brno nebo ZOO Ostrava), muzea v přírodě apod.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat videa s názvem Lesopark na Youtube

Hledat výraz Lesopark ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Lesopark ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Lesopark ve Wikislovníku

Najít pojem Lesopark ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lesopark ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Lesopark například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už víte co znamená slovo Lesopark? resp. co znamená výraz Lesopark? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lesopark, odpověď na dotaz co je to Lesopark?. Víte např. kdo to je Martina Preissová? Znáte a víte kdo je Vikář? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?