Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ledovec. Co znamená slovo Ledovec z kategorie Příroda?

Co je Ledovec?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Ledovec?

Ledovec je druh přírodního útvaru, který je tvořen ledem. Může se jednat o pevninské ledovce nebo ledovcové čepice, popřípadě tělesa, která jsou ohraničena jinými horninami. Ty vznikají nahromaděním sněhu, který se postupně promění v led.
Věda, která ledovce studuje, je glaciologie. Vyskytují se všude na Zemi, nenacházejí se pouze v Austrálii.


Co je to Ledovec? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ledovec. Co znamená slovo Ledovec z kategorie Příroda?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Pojem Ledovec patří do kategorie příroda

Klíčová slova: názvosloví, slovo, slovník, přesný výraz, definice, synonymum, příroda, definice pojmu, heslo, Ledovec, pojem, co to je, terminologie, význam, co je to Ledovec?, wiki, odborný výraz, přesný význam


Pojem Ledovec je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ledovec? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže podobně, jako voda v řece. Ledovce, které jsou částí kryosféry a hydrosféry, mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar. Jejich studiem se zabývá glaciologie a jistou částí také geokryologie. Vznikají hromaděním sněhu, který se pod vlivem okolí mění na firn, z firnu na firnový led a z firnového ledu na led ledovcový. Proces přeměny sněhu ve firn je nazýván firnovatění. To je způsobeno především táním a znovu zamrzáním pod vlivem tlaku vyšších vrstev, ale dochází k němu i se změnami teploty. Tento zdánlivě jednoduchý proces tání a mrznutí se odborně nazývá regelace. Tato vlastnost činí z ledovce plastické těleso schopné vyplňovat a modelovat reliéf Země. Ledovce se vyskytují na všech kontinentech s výjimkou Austrálie.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít termín Ledovec ve fulltextu vyhledávače Info.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ledovec ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Ledovec ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Ledovec na Google.cz

Najít heslo Ledovec ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ledovec ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Ledovec například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikislovníku, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už víte jaký je význam slova Ledovec? resp. co označuje slovo Ledovec? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ledovec, odpověď na dotaz co je to Ledovec?. Víte např. kdo to je Ekonom? Znáte a víte kdo je Martin Bormann? Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než příroda). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, Mořský koník, ledovec, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?