Co je to?
Definice výrazu Ledovec. Co znamená odborný pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Co to je Ledovec? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Ledovec

Ledovec je druh přírodního útvaru, který je tvořen ledem. Může se jednat o pevninské ledovce nebo ledovcové čepice, popřípadě tělesa, která jsou ohraničena jinými horninami. Ty vznikají nahromaděním sněhu, který se postupně promění v led.
Věda, která ledovce studuje, je glaciologie. Vyskytují se všude na Zemi, nenacházejí se pouze v Austrálii.


Co je to Ledovec? Význam slova, termín, Definice výrazu Ledovec. Co znamená odborný pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Ledovec s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Ledovec patří do kategorie Příroda

Klíčová slova: co je to Ledovec?, význam slova, informace, přesný výraz, termín, terminologie, význam, vysvětlení, formulace, pojem, význam pojmu, Příroda, Ledovec, co znamená, přesný význam, definice, synonymum, názvosloví


Pojem Ledovec je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ledovec? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže podobně, jako voda v řece. Ledovce, které jsou částí kryosféry a hydrosféry, mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar. Jejich studiem se zabývá glaciologie a jistou částí také geokryologie. Vznikají hromaděním sněhu, který se pod vlivem okolí mění na firn, z firnu na firnový led a z firnového ledu na led ledovcový. Proces přeměny sněhu ve firn je nazýván firnovatění. To je způsobeno především táním a znovu zamrzáním pod vlivem tlaku vyšších vrstev, ale dochází k němu i se změnami teploty. Tento zdánlivě jednoduchý proces tání a mrznutí se odborně nazývá regelace. Tato vlastnost činí z ledovce plastické těleso schopné vyplňovat a modelovat reliéf Země. Ledovce se vyskytují na všech kontinentech s výjimkou Austrálie.

Další zdroje informací

Vyhledat termín Ledovec ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Ledovec ve Wikislovníku

Hledat výraz Ledovec ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Ledovec na Google.cz

Vyhledat slovo Ledovec ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ledovec ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Ledovec například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Ledovec? resp. jaká je definice slova Ledovec? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ledovec, odpověď na dotaz co je to Ledovec?. Víte např. kdo to je Čumil? Znáte a víte kdo je Chlívák? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Příroda). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?