Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ledovec. Co znamená pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Co je to Ledovec? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Ledovec

Ledovec je druh přírodního útvaru, který je tvořen ledem. Může se jednat o pevninské ledovce nebo ledovcové čepice, popřípadě tělesa, která jsou ohraničena jinými horninami. Ty vznikají nahromaděním sněhu, který se postupně promění v led.
Věda, která ledovce studuje, je glaciologie. Vyskytují se všude na Zemi, nenacházejí se pouze v Austrálii.


Co je to Ledovec? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ledovec. Co znamená pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi známými a kamarády na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Ledovec patří do kategorie příroda

Klíčová slova: co znamená, terminologie, definice pojmu, wiki, termín, popis, význam, názvosloví, přesný význam, co je to Ledovec?, definice, lexikon, význam slova, co to je, příroda, formulace, slovník, vysvětlení


Pojem Ledovec je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ledovec? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže podobně, jako voda v řece. Ledovce, které jsou částí kryosféry a hydrosféry, mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar. Jejich studiem se zabývá glaciologie a jistou částí také geokryologie. Vznikají hromaděním sněhu, který se pod vlivem okolí mění na firn, z firnu na firnový led a z firnového ledu na led ledovcový. Proces přeměny sněhu ve firn je nazýván firnovatění. To je způsobeno především táním a znovu zamrzáním pod vlivem tlaku vyšších vrstev, ale dochází k němu i se změnami teploty. Tento zdánlivě jednoduchý proces tání a mrznutí se odborně nazývá regelace. Tato vlastnost činí z ledovce plastické těleso schopné vyplňovat a modelovat reliéf Země. Ledovce se vyskytují na všech kontinentech s výjimkou Austrálie.

Hledejte pojem Ledovec v následujících vyhledávačích

Hledat slovo Ledovec ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Ledovec na Youtube

Zkusit najít výraz Ledovec ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Ledovec ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ledovec ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Ledovec ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ledovec například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Ledovec? resp. co je to Ledovec? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ledovec, odpověď na dotaz co je to Ledovec?. Víte např. kdo to je Mahdí? Znáte a víte kdo je Val Kilmer? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Ledovec v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je příroda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?