Co je to?
Definice výrazu Ledovec. Co znamená odborný pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Co to je Ledovec? Význam slova

Co znamená termín Ledovec? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Ledovec je druh přírodního útvaru, který je tvořen ledem. Může se jednat o pevninské ledovce nebo ledovcové čepice, popřípadě tělesa, která jsou ohraničena jinými horninami. Ty vznikají nahromaděním sněhu, který se postupně promění v led.
Věda, která ledovce studuje, je glaciologie. Vyskytují se všude na Zemi, nenacházejí se pouze v Austrálii.


Co je to Ledovec? Význam slova, termín, Definice výrazu Ledovec. Co znamená odborný pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Ledovec doporučujeme sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Ledovec se nachází v sekci Příroda

Klíčová slova: terminologie, slovo, formulace, Ledovec, názvosloví, význam pojmu, co to je, přesný výraz, pojem, význam, přesný význam, definice pojmu, odborný výraz, vysvětlení, co je to Ledovec?, slovník, co znamená, heslo


Pojem Ledovec je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Ledovec můžete dozvědět následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže podobně, jako voda v řece. Ledovce, které jsou částí kryosféry a hydrosféry, mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar. Jejich studiem se zabývá glaciologie a jistou částí také geokryologie. Vznikají hromaděním sněhu, který se pod vlivem okolí mění na firn, z firnu na firnový led a z firnového ledu na led ledovcový. Proces přeměny sněhu ve firn je nazýván firnovatění. To je způsobeno především táním a znovu zamrzáním pod vlivem tlaku vyšších vrstev, ale dochází k němu i se změnami teploty. Tento zdánlivě jednoduchý proces tání a mrznutí se odborně nazývá regelace. Tato vlastnost činí z ledovce plastické těleso schopné vyplňovat a modelovat reliéf Země. Ledovce se vyskytují na všech kontinentech s výjimkou Austrálie.

Jiné doporučené zdroje informací

Najít výraz Ledovec ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Ledovec ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Ledovec ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Ledovec na Google.cz

Najít heslo Ledovec ve Wikizdrojích

Hledat termín Ledovec ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Ledovec například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Ledovec? resp. co se skrývá pod slovem Ledovec? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ledovec, odpověď na dotaz co je to Ledovec?. Víte např. kdo to je Ksindl? Znáte a víte kdo je Chlívák? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Příroda). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?