Co je to?
Definice výrazu, termínu Ledovec. Co znamená odborný pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Co je Ledovec? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ledovec?

Ledovec je druh přírodního útvaru, který je tvořen ledem. Může se jednat o pevninské ledovce nebo ledovcové čepice, popřípadě tělesa, která jsou ohraničena jinými horninami. Ty vznikají nahromaděním sněhu, který se postupně promění v led.
Věda, která ledovce studuje, je glaciologie. Vyskytují se všude na Zemi, nenacházejí se pouze v Austrálii.


Co je to Ledovec? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Ledovec. Co znamená odborný pojem Ledovec z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s dalšími lidmi prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Ledovec je v kategorii příroda

Klíčová slova: slovník, vysvětlení, heslo, lexikon, popis, odborný výraz, odborné názvosloví, definice, terminologie, co je to Ledovec?, názvosloví, co znamená, wiki, přesný význam, příroda, co to je, termín, přesný výraz


Pojem Ledovec je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ledovec? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže podobně, jako voda v řece. Ledovce, které jsou částí kryosféry a hydrosféry, mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar. Jejich studiem se zabývá glaciologie a jistou částí také geokryologie. Vznikají hromaděním sněhu, který se pod vlivem okolí mění na firn, z firnu na firnový led a z firnového ledu na led ledovcový. Proces přeměny sněhu ve firn je nazýván firnovatění. To je způsobeno především táním a znovu zamrzáním pod vlivem tlaku vyšších vrstev, ale dochází k němu i se změnami teploty. Tento zdánlivě jednoduchý proces tání a mrznutí se odborně nazývá regelace. Tato vlastnost činí z ledovce plastické těleso schopné vyplňovat a modelovat reliéf Země. Ledovce se vyskytují na všech kontinentech s výjimkou Austrálie.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Vyhledat pojem Ledovec ve Wikislovníku

Hledat termín Ledovec ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ledovec ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Ledovec ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Ledovec na Youtube

Najít heslo Ledovec ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Ledovec například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Ledovec? resp. co se přesně ukrývá za slovem Ledovec? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ledovec, odpověď na dotaz co je to Ledovec?. Víte např. kdo to je Konstantin Jireček? Znáte a víte kdo je Radek Štěpánek? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání odborného pojmu Ledovec i v jiné kategorii než je sekce příroda. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?