Co je to?
Odborný výraz, definice slova Platební rozkaz. Co znamená pojem Platební rozkaz z kategorie Právo?

Co je Platební rozkaz?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Platební rozkaz

Platební rozkaz je název jednoho z druhů soudních rozhodnutí, kterým soud nařizuje zaplacení určité peněžní částky. Tu po dotčené osobě vyžaduje žalobce. Pokud tedy nějaká osoba dluží peníze věřiteli, může ten tímto způsobem s pomocí soudu dluh vymáhat. K vymáhané částce musí dlužník zaplatit ještě náklady soudního řízení. Rozhodnutí soudu probíhá ve zkráceném řízení a vydáno je jedině tehdy, vyplývá-li ze skutečností uvedených v žalobě právo na zaplacení dlužné částky. Platební rozkaz může být vydán i tehdy, pokud žalobce nepodá výslovnou žádost a žalovaný nemusí být slyšen.
Doručuje se do vlastních rukou, nelze využít náhradní doručení. Vydán nemůže být jedině tehdy, jestliže by se jednalo o platební rozkaz do ciziny nebo pokud není známo místo pobytu. V platebním rozkazu bude uvedeno, že žalovaný musí do 15 dnů od doručení tohoto rozkazu zaplatit žalobci jak pohledávku, tak náklady řízení, nebo může proti platebnímu rozkazu podat odpor. Pokud ten není podán, nabude rozkaz právní moci. Existuje také elektronický platební rozkaz, pokud plnění nepřesahuje 1 milion korun. U přeshraničních případů lze využít evropský platební rozkaz. Dalším druhem platebního rozkazu je směnečný nebo šekový platební rozkaz.


Co je to Platební rozkaz? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Platební rozkaz. Co znamená pojem Platební rozkaz z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Platební rozkaz s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Platební rozkaz se nachází v sekci právo

Klíčová slova: vysvětlení, synonymum, názvosloví, co to je, Platební rozkaz, význam slova, právo, přesný význam, přesný výraz, slovník, co znamená, wiki, terminologie, odborné názvosloví, význam, co je to Platební rozkaz?, význam pojmu, popis


Pojem Platební rozkaz je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Platební rozkaz? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Platební rozkaz je rozhodnutí ve zkráceném soudním řízení a vydává se pouze v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.
Soud může vydat platební rozkaz i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného. Platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt žalovaného nebo má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny. Platební rozkaz je třeba doručit všem žalovaným do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.
V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal tzv. odpor (stačí blanketní „Podávám odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v … ze dne …, č.j. …“). Odpor se podává u soudu, který platební rozkaz vydal, a v takovém případě se tím platební rozkaz automaticky zruší a soud nařídí ve věci jednání. Stejně tak nařídí jednání, nelze-li platební rozkaz vydat nebo nezdaří-li se platební rozkaz žalovanému doručit. Pokud platební rozkaz vydal soudce (a nikoliv vyšší soudní úředník), může platební rozkaz obsahovat výzvu, aby se žalovaný zároveň ve věci vyjádřil a pokud se v takovém případě žalovaný v odporu nevyjádří (a podá pouze blanketní odpor), rozhodně soud následně rozsudkem pro uznání. V odporu lze uplatnit námitky vůči lhůtě k plnění a požádat soud o možnost splátek (+ přiložit doklady osvědčující tíživou situaci žalovaného).
Pokud nebyl ve lhůtě podán odpor, platební rozkaz získá účinky pravomocného rozsudku.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít slovo Platební rozkaz ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Platební rozkaz ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Platební rozkaz ve Wikimedia Commons

Najít pojem Platební rozkaz ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Platební rozkaz ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Platební rozkaz na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Platební rozkaz například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v metavyhledávači Info.com, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Platební rozkaz? resp. co znamená Platební rozkaz? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Platební rozkaz, odpověď na dotaz co je to Platební rozkaz?. Víte např. kdo to je Jásir Arafat? Znáte a víte kdo je Petr Hlubuček? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Platební rozkaz i jinde než v sekci než v právo. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Soudní dvůr, platební rozkaz, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.