Co je to?
Odborný výraz, definice slova Platební rozkaz. Co znamená slovo Platební rozkaz z kategorie Právo?

Co je Platební rozkaz? Definice pojmu

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Platební rozkaz?

Platební rozkaz je název jednoho z druhů soudních rozhodnutí, kterým soud nařizuje zaplacení určité peněžní částky. Tu po dotčené osobě vyžaduje žalobce. Pokud tedy nějaká osoba dluží peníze věřiteli, může ten tímto způsobem s pomocí soudu dluh vymáhat. K vymáhané částce musí dlužník zaplatit ještě náklady soudního řízení. Rozhodnutí soudu probíhá ve zkráceném řízení a vydáno je jedině tehdy, vyplývá-li ze skutečností uvedených v žalobě právo na zaplacení dlužné částky. Platební rozkaz může být vydán i tehdy, pokud žalobce nepodá výslovnou žádost a žalovaný nemusí být slyšen.
Doručuje se do vlastních rukou, nelze využít náhradní doručení. Vydán nemůže být jedině tehdy, jestliže by se jednalo o platební rozkaz do ciziny nebo pokud není známo místo pobytu. V platebním rozkazu bude uvedeno, že žalovaný musí do 15 dnů od doručení tohoto rozkazu zaplatit žalobci jak pohledávku, tak náklady řízení, nebo může proti platebnímu rozkazu podat odpor. Pokud ten není podán, nabude rozkaz právní moci. Existuje také elektronický platební rozkaz, pokud plnění nepřesahuje 1 milion korun. U přeshraničních případů lze využít evropský platební rozkaz. Dalším druhem platebního rozkazu je směnečný nebo šekový platební rozkaz.


Co je to Platební rozkaz? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Platební rozkaz. Co znamená slovo Platební rozkaz z kategorie Právo?

Veškeré texty jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Platební rozkaz patří do kategorie právo

Klíčová slova: odborný výraz, terminologie, definice, význam slova, přesný výraz, vysvětlení, pojem, slovník, názvosloví, co znamená, význam pojmu, co je to Platební rozkaz?, heslo, synonymum, Platební rozkaz, terminus technicus, přesný význam, termín


Pojem Platební rozkaz je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Platební rozkaz? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Platební rozkaz je rozhodnutí ve zkráceném soudním řízení a vydává se pouze v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.
Soud může vydat platební rozkaz i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného. Platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt žalovaného nebo má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny. Platební rozkaz je třeba doručit všem žalovaným do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.
V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal tzv. odpor (stačí blanketní „Podávám odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v … ze dne …, č.j. …“). Odpor se podává u soudu, který platební rozkaz vydal, a v takovém případě se tím platební rozkaz automaticky zruší a soud nařídí ve věci jednání. Stejně tak nařídí jednání, nelze-li platební rozkaz vydat nebo nezdaří-li se platební rozkaz žalovanému doručit. Pokud platební rozkaz vydal soudce (a nikoliv vyšší soudní úředník), může platební rozkaz obsahovat výzvu, aby se žalovaný zároveň ve věci vyjádřil a pokud se v takovém případě žalovaný v odporu nevyjádří (a podá pouze blanketní odpor), rozhodně soud následně rozsudkem pro uznání. V odporu lze uplatnit námitky vůči lhůtě k plnění a požádat soud o možnost splátek (+ přiložit doklady osvědčující tíživou situaci žalovaného).
Pokud nebyl ve lhůtě podán odpor, platební rozkaz získá účinky pravomocného rozsudku.

Hledejte pojem Platební rozkaz v následujících vyhledávačích

Zkusit najít frázi Platební rozkaz ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít Platební rozkaz ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Platební rozkaz ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Platební rozkaz na Google.cz

Zkusit najít termín Platební rozkaz ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Platební rozkaz ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Platební rozkaz například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Platební rozkaz? resp. co přesně označuje termín Platební rozkaz? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Platební rozkaz, odpověď na dotaz co je to Platební rozkaz?. Víte např. kdo to je Jorga Kotrbová? Znáte a víte kdo je Karel Nešpor? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto hledat termín Platební rozkaz hledat i v jiných kategoriích (než právo). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.