Co je to?
Výraz, termín, definice slova Svatořečení. Co znamená odborný pojem Svatořečení z kategorie Náboženství?

Co je to Svatořečení? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Svatořečení?

Svatořečení, jinak také kanonizace, je pojem z křesťanského náboženství. Jde o proces, cílem kterého je prohlášení určité osoby za svatou. V původních raných církvích je nejednalo o oficiální úkon, kult se řídil veřejnou úctou k osobě. Uctívány byly ostatky světců a mučedníků.
Ve 13. století se svatořečení stalo právem Svatého stolce a dostalo formální podobu. Navrhovaná osoba je nejdříve prohlášena za Božího služebníka, pak Ctihodného, Blahoslaveného a pak teprve za svatého. Světec je pak zapsán do kánonu svatých.


Co je to Svatořečení? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Svatořečení. Co znamená odborný pojem Svatořečení z kategorie Náboženství?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Svatořečení? Pak se o ní podělte se známými na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Výraz Svatořečení patří do sekce náboženství

Klíčová slova: lexikon, názvosloví, vysvětlení, definice, náboženství, pojem, co to je, heslo, Svatořečení, synonymum, popis, formulace, slovo, význam slova, terminus technicus, terminologie, slovník, definice pojmu


Pojem Svatořečení je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Svatořečení?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kanonizace neboli svatořečení je v křesťanství proces prohlášení určitého člověka za svatého. V katolické církvi probíhá předepsaným procesem, kdy je kandidát prohlášen postupně za Služebníka Božího, Ctihodného, Blahoslaveného a nakonec za svatého. Termín je odvozen od kánonu svatých, do kterého je světec zahrnut.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Svatořečení ve Wikimedia Commons

Najít výraz Svatořečení na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Svatořečení ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Svatořečení ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Svatořečení na Youtube

Zkusit najít heslo Svatořečení ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatořečení například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve Wikislovníku nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Teď už víte co znamená slovo Svatořečení? resp. co znamená Svatořečení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svatořečení, odpověď na dotaz co je to Svatořečení?. Víte např. kdo to je Can Yaman? Znáte a víte kdo je Muftí? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Svatořečení i v jiných kategoriích (než náboženství). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na zajímavosti, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.